Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка в питаннях і відповідях
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Прибуток і її роль у діяльності фірми. Норма прибутку

Прибуток (profit) - це результат господарської діяльності фірм, який створюється в процесі виробництва (у вигляді додаткової вартості) і в результаті реалізації продукту стає реальним доходом власника капіталу.

Джерелом прибутку є додатковий працю і відповідно прибавочний продукт.

У загальному вигляді прибуток (Р) фірми визначається як різниця між сукупною виручкою (total revenue, TR) і сукупними витратами (totalcost, МС) за певний період часу:

Прибуток може бути як позитивною, так і негативною (втрати). Щоб збільшити прибуток, необхідно або збільшити дохід (виручку), або знизити витрати виробництва або те й інше одночасно.

Прибуток і її максимізація є метою фірми. Вона сигналізує про ступінь привабливості того чи іншого виду діяльності, служить "приманкою" для інвесторів і є дороговказною зіркою, ваблячою в майбутнє, "дорожнім покажчиком" для нових операцій.

Норма прибутку (rate of profit) - це відношення прибутку до авансированному капіталу, виражене у відсотках.

Вона обчислюється за формулою

де Р' - норма прибутку;

Р - маса прибутку (у грошовому вираженні); До - авансований грошовий капітал, призначений для придбання засобів виробництва, організації справи, здійснення бізнес-проектів.

Авансований капітал (advanced capital) акумулюється на етапі освіти або активізації діяльності підприємства.

Норма прибутку - одна з ключових категорій ринкової економіки.

Шляхи оздоровлення продуктивного капіталу в Росії

Основними способами оздоровлення реального капіталу в Росії є:

o подолання витоку капіталу за кордон;

o підвищення норми нагромадження за рахунок капіталізації чистого (що залишається після сплати податків) прибутку шляхом запровадження тимчасового режиму інвестиційного контролю в приватному і державному секторах економіки;

o створення фінансових, юридичних і обліково-контрольних умов для формування і використання за цільовим призначенням фондів амортизаційних відрахувань;

o акумулювання рублевих і валютних заощаджень населення для подальшого їх перетворення у реальний промисловий і фінансовий капітал;

o зняття перепон для об'єднання вітчизняного банківського і промислового капіталу в цілях формування великих фінансово-промислових груп, здатних стати конкурентами західним транснаціональним корпораціям (при посиленні гарантії повернення позикових коштів);

o забезпечення капіталізації доходів від реалізації акцій, у тому числі великих пакетів акцій, що перебувають у власності федеральних і регіональних органів влади;

o прийняття заходів по поліпшенню поточного фінансового становища підприємств шляхом створення державної системи нагляду за виконанням ними своїх фінансових зобов'язань перед постачальниками бюджетної системи, а також розслідування кожного випадку тривалої затримки надійшли бюджетних та інших сум, належних підприємствам, на рахунках комерційних банків.

Грошовий капітал: його форми. Ринок грошового капіталу

Грошовий капітал (money capital) - гроші, наявні в розпорядженні фірми, для первісної її організації та подальшого процесу виробництва.

Грошовий капітал може бути власним і позиковим. Власний капітал являє собою сукупність фінансових ресурсів компанії, сформованих за рахунок коштів засновників (учасників) і фінансових результатів власної діяльності. У разі акціонерного товариства власний капітал називають акціонерним капіталом.

Позиковий капітал (borrowed capital, debenture capital) - капітал, утворений за рахунок позик на умовах повернення з виплатою позикового відсотка, або ставки відсотка. Його складові частини:

o грошові кошти, що вивільняються в процесі кругообігу ресурсів, продукту і доходу, що обумовлено характером обороту основного і оборотного капіталу;

o тимчасово вільні грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні фірм і населення.

Гроші не є економічним ресурсом. Як такі, вони не є продуктивними, тобто не здатні виробляти товари або послуги. Але гроші у вигляді позики можуть перетворитися в реальний капітал.

У ринковій економіці поряд з ринками споживчих товарів, капіталу і робочої сили існує грошовий ринок.

Грошовий ринок (money market) - ринок, на якому попит на гроші та пропозиція грошей визначають процентну ставку. Це ціна грошей.

Грошовий ринок розглядають як приклад ринку, близького до цілком конкурентного ринку, так як на грошовому ринку багато продавців і багато покупців: кожне домашнє господарство і кожна фірма може виступати і в тій, і в іншій ролі. Товар можна вважати абсолютно однорідним: як кажуть, "всі гроші однакові". Бар'єрів для входу на такий ринок і виходу з нього не існує. Немає також перешкод для розповсюдження інформації щодо умов здійснюваних угод.

На грошовому ринку:

o продавці і покупці найчастіше не зустрічаються один з одним;

o угоди відбуваються під відсоткову ставку через посередників, роль яких виконують комерційні банки - фінансові інститути, які отримали від держави спеціальну ліцензію (дозвіл), що дозволяє їм приймати внески і надавати кредити, а також фінансові компанії. У країнах з розвиненою економікою вони виконують важливу роботу на ринку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Результуючий показник діяльності фірми.
Перерозподіл додаткової цінності і закон тенденції середньої норми прибутку до зниження
Економічна поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції. Визначення ціни і обсягу виробництва. Максимізація прибутку і мінімізація збитку
Критерії поділу продуктивного капіталу Маркса К.
Розміщення продуктивних сил
Капітал: структура і відшкодування. "Догма Сміта"
Виявлення індикатора фінансової стійкості. Грошовий капітал як абсолютна величина індикатора фінансової стійкості
Зміст форми № 3 "Звіт про зміни капіталу"
ІНВЕСТИЦІЇ У ФОРМІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси