Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. Асортимент товарів: види, властивості, показники, управління асортиментом

Асортимент товарів: основні поняття, види і показники

Асортимент товарів - набір товарів, об'єднаних по якій-небудь одній ознаці або їх сукупності.

Асортимент товарів поділяється на промисловий і торговий.

Промисловий асортимент товарів виробляється окремою галуззю або окремим промисловим підприємством. Промисловий асортимент реалізується виробничими підприємствами і є основою формування торгового асортименту окремих оптових і роздрібних торгових підприємств.

У маркетингу виробничий асортимент прийнято називати товарною лінією підприємства. В даному випадку маркетологи мають на увазі сукупність товарів, об'єднаних виробником за будь-якою ознакою - одне призначення, однаковий рівень ціп і т. п. Тому використовувати це поняття не зовсім правильно.

Торговий асортимент товарів - це асортимент, представлений в оптових і роздрібних торгових підприємствах. Він формується з товарів, як правило, виробничих підприємств різних галузей на основі тенденції купівельного попиту.

У маркетингу застосовують поняття споживчої товарної лінії. Під цим терміном маркетологи розуміють всю сукупність товарів, запропонованих на ринок різними виробниками, що задовольняють ту саму потреба (чи сукупність однакових потреб) у різному ступені і за різною ціною.

Товарознавцям слід дотримуватися стандартної термінології, зрозумілою і точною.

Асортимент товарів народного споживання може бути:

- простим, тобто представленим такими видами, які класифікуються не більше ніж за трьома ознаками;

- складним - представленими видами, які класифікуються більш ніж за трьома ознаками;

- укрупненими - коли товари об'єднані за загальними ознаками певні сукупності;

- розгорнутим - поданим різновидами товарів.

Прагнення підприємств до підвищення конкурентоспроможності є стимулом розвитку асортименту товарів.

Попит є гнучким, мінливим, еластичним явищем. Розмір, структура, динаміка, розподіл попиту на товари по соціальним групам споживачів залежать від комплексу соціально-економічних, демографічних, торгово-організаційних, національних і природно-кліматичних факторів, а також випадкових, кон'юнктурних впливів. Тому підприємства постійно оновлюють та розширюють свій асортимент, пристосовуючи його до зростаючим запитам споживачів.

За ступенем новизни в асортименті товари можна розділити на наступні групи:

- принципово нові товари, що не мають аналогів на ринку, створені в результаті принципово нових відкриттів і винаходів з використанням досягнень науково-технічного прогресу. Ці товари якісно задовольняють нову потребу або піднімають стару на нову якісну ступінь;

- вдосконалені товари, що мають якісні відмінності від аналогів, представлених на ринку. Вони володіють більш широким спектром і високим рівнем споживчих властивостей;

- модифіковані товари, представлені на ринку раніше, але зазнали непринципового, часто естетичному, удосконалення (іноді змінюється тільки упаковка);

- товари ринкової новизни, нові лише для даного ринку; старі товари, що знайшли нову сферу застосування.

Процес оновлення товару називається модернізацією. Зміна властивостей товару, надання йому нових називається модифікацією. Якщо застарілий товар не знятий з виробництва та продажу, то поява нового або модернізованого товару називається диференціюванням товару.

Велика кількість типів, видів і різновидів товарів з конструктивними, якісними, вартісними розбіжностями дозволяє задовольнити запити споживачів з різними уподобаннями і платоспроможністю.

Спочатку виробничі підприємства розробляють стандартний товар, прийнятний для більшості ринків збуту, потім створюють модифікації стандартного товару у відповідності зі специфічними вимогами окремих сегментів ринку (груп споживачів).

Розглянемо виробничий асортимент легкових автомобілів, що випускаються вітчизняними та іноземними виробниками (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Виробничий асортимент легкових автомобілів вітчизняного і зарубіжного виробництва

Класи

автомобілів

Марка автомобіля

АвтоВАЗ

ГАЗ

УАЗ

Hyundai

Toyota

Ford

А

+

+

+

В

+

+

+

+

З

+

+

+

+

D

+

+

+

Клас Е

+

+

+

F

SUV

+

+

+

+

MPV

+

+

+

Виробничий асортимент легкових автомобілів представлений машинами восьми класів. Іноземні виробники випускають, як правило, автомобілі практично всіх класів, декількох модифікацій (особливості двигуна, трансмісії, інтер'єру та дизайну салону; наявність пристроїв, які підвищують зручність управління, комфорт, а також пристроїв, що забезпечують безпеку).

Російські виробники випускають автомобілі двох класів, які призначені для найбільш численної групи споживачів. Асортимент не дозволяє охопити всі групи споживачів, він обмежений, відповідно, обмежений і попит на вітчизняні автомобілі: обсяги їх продажів як в кількісному, так і у вартісному вираженні істотно нижче іноземних. Для збільшення обсягів продажу, необхідно збільшити кількість моделей і модифікацій вітчизняних легкових автомобілів.

Асортиментна конкуренція виробничих підприємств створює перенасичення ринку однорідними товарами (затоварювання), але дозволяє торговим підприємствам обирати оптимальні марки, моделі, модифікації товарів та найбільш вигідні умови закупівлі, формувати торговий асортимент, максимально відповідний купівельному попиту. В основі формування і оптимізації асортименту лежить аналіз його показників.

Показник асортименту товарів - це кількісна характеристика одного або декількох властивостей асортименту.

Професор В. М. Лифиц пропонує при проведенні аналізу асортименту визначати наступні показники:

- широту асортименту - чисельність набору товарів, виділених за певним группировочному ознакою і представлених у вигляді класифікаційної угруповання;

- повноту асортименту - загальну чисельність набору товарів;

- структуру асортименту - співвідношення виділених за певною ознакою совокупностей товарів в наборі;

- стійкість асортименту - ступінь коливання чисельності набору товарів;

- оновлюваність асортименту - інтенсивність поповнення набору новими товарами і вилучення з нього застарілих товарів.

При проведенні аналізу визначаються абсолютні і відносні значення показників. Абсолютний показник визначається шляхом підрахунку сукупностей товарів, він може бути фактичним і базовим (кращим). Відносний показник одержують шляхом порівняння фактичного і базового показників, він використовується для оцінки асортименту.

Визначення абсолютного показника широти асортименту проводиться підрахунком товарів в наборі, виділеному за певною ознакою. При визначенні відносного показника широти в якості базового показника приймається кількісний склад набору товарів, присутніх на ринку, в каталозі, стандарті.

Визначення широти асортименту в магазинах може проводитися наступним чином.

Спочатку визначається фактична широта асортименту (Шф).

Приклад. В магазинах "Спорт А" і "Спорт Б" реалізуються міські дорожні велосипеди, особливості асортименту відображено в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Торговий асортимент велосипедів в магазинах спортивних товарів

Ознаки

Фактична широта (Шф)

Коефіцієнт широти (Кш)

Половозрастное призначення велосипеда

Виробляється галуззю

Магазин А

Магазин Б

Магазин А

Магазин Б

Дорослий чоловічий

10

7

9

0,7

0,9

Дорослий жіночий

10

5

7

0,5

0,7

Підлітковий для хлопчиків

5

3

4

0,6

0,8

Підлітковий для дівчаток

5

3

4

0,6

0,8

Дитячий для хлопчиків

4

2

3

0,5

0,75

Дитячий для дівчаток

4

I

1

0,25

0,25

Коефіцієнт широти асортименту показує, що широта асортименту міських велосипедів в магазинах неоптимальна. Найбільш близький до оптимального асортимент міських велосипедів магазину "Спорт Б".

Якщо ознаки асортименту рівнозначні, груповий показник широти визначається як середнє із значень одиничних показників.

Визначення повноти асортименту базується на підрахунку загального числа різновидів товару. Повнота асортименту визначає можливість задоволення запитів покупців при виборі товару з альтернативного набору і залежить від широти за кожною ознакою і чиста ознак, за якими сформований асортимент.

Визначення стійкості асортименту дозволяє встановити амплітуду коливань широти і повноти асортименту. Показник характеризує якість обслуговування покупців.

Вихідними даними для розрахунку є значення абсолютних показників повноти та широти асортименту. Коливання величини показника можуть характеризуватися коефіцієнтом варіації.

Визначити коефіцієнт стійкості асортименту (Ky.) можна за формулою

Доу= 1 - V, (1)

де V - коефіцієнт варіації.

Розглянемо приклад розрахунку показника.

В табл. 6.3 показано, як у двох магазинах протягом робочого дня змінювалося наявність продовольчих товарів (хліба) в торговому залі.

Таблиця 6.3

Наявність хліба в торговому залі магазину

Магазини

Ранок

День

Вечір

А

8

5

2

Б

9

7

5

Коефіцієнт варіації повноти асортименту V в магазині А дорівнює 0,6, а Доу = 1,00 - 0,6 = 0,4. Для магазину Б відповідне значення V = 0,29, а Доу = 1,0 - 0,29 = 0,71. Отже, стійкість асортименту в магазині Б істотно вище.

Стійкість може характеризуватися стабільністю пропозиції товару. Розрахунок проводиться за формулою:

(2)

де t - число днів, протягом яких даний вид (різновид) товару знаходиться в продажу; Т - кількість робочих днів у місяці, кварталі.

При дослідженні асортименту товарів, що мають короткий життєвий цикл (побутова радіоелектронна апаратура, комп'ютерна техніка, парфумерні товари, одяг, взуття), необхідно оцінювати оновлення асортименту.

Таблиця 6.4

Показники стійкості асортименту магазину

Найменування товару

Кількість робочих днів у місяці, Р

Число днів, протягом яких даний вид (різновид) товару, що знаходиться у продажу, t

Коефіцієнт стійкості асортименту Ку

Хліб "Дарницький"

31

30

0,97

Хліб "Столичний"

31

31

1

Хліб "Нарізний"

31

31

1

Хліб "Подільський"

31

20

0,64

Хліб "Формовий"

31

25

0,81

Хліб З висівками"

31

25

0,81

Доу = 0,87

Базовий темп оновлення розраховується за формулою

(3)

де т - термін морального старіння товару.

Фактичний темп оновлення (Qф) розраховується як питома вага нових модифікацій товарів в асортименті товарів, які надійшли в продаж:

(4)

No - кількість нових зразків товару, шт; N - загальна кількість зразків товару.

Відносний показник оновлення (Ko розраховується за формулою

(5)

У салоні зв'язку реалізується 50 моделей стільникових телефонів (N = 50), термін морального старіння моделі телефону становить, за даними експертів, на 1 рік (т = 1). Протягом року замінили 15 моделей телефонів на нові (No = 15). Розрахунок:

При дослідженні ринку та асортименту товарів найбільш інформативні відомості дає аналіз структури асортименту, обсягів продажу товарів реалізованих за відповідні періоди часу.

Структура асортименту характеризується питомою вагою товарних груп, підгруп, видів і різновидів товарів в асортименті (табл. 6.5).

Таблиця 6.5

Структура торгового асортименту транспортних засобів магазину спортивних товарів

Найменування групи, підгрупи

Широта асортименту

Фактична структура асортименту, Фс, %

Самокати

5

10,9

Велосипеди

20

43,5

Велосипеди з електроприводами

3

6,5

Мопеди

10

21,7

Мотоцикли

8

17,4

Шф =46

100

У товарознавстві і практичному маркетингу при аналізі структури асортименту використовується поняття "асортиментна група - сукупність товарів, об'єднаних ознаками ідентичності принципів функціонування (наприклад, асортимент телевізорів) або спільності продажу одним і тим же категоріям споживачів (дитячий одяг), або продажем через одну і ту ж групу торговельних підприємств (аптечні товари), або торгівлею в певному діапазоні товарів (асортимент дешевих товарів).

Порівняльний аналіз проводиться по кожній виділеній (асортиментної) групі. В рамках порівняння встановлюється коефіцієнт, що характеризує відповідність оцінюваного базового асортименту.

Найбільш важливим елементом аналізу є правильне визначення ознак групи товарів. Як правило, його призначення, природа (вид) вихідного матеріалу, градації якості і цін, види виробів, їх параметри (розміри, зростання і т. д.), тобто ознаки, що визначають можливість і повноту задоволення потреб.

Наприклад, аналізуючи структуру асортименту одягу, важливо визначити часткове співвідношення виробів за сезонним призначенням (функціональна, групова структура асортименту), природі вихідного матеріалу (морфологічна структура асортименту). Потім встановлюється внутрішньовидова структура за розмірами, ростам, складності фасонів і т. д.

Питома вага товарів визначається в кількісному і вартісному вираженні.

Аналіз структури асортименту забезпечує можливість формування раціонального асортименту, тобто такого, який задовольняє попит і забезпечує найбільший прибуток підприємству.

У рамках аналізу структура асортименту підприємства може порівнюватися з базовою структурою, здатною відображати структуру запитів споживачів, структуру асортименту магазинів-конкурентів, структуру, рекомендовану науково-дослідними організаціями (табл. 6.6).

Таблиця 6.6

Оцінка відповідності структури асортименту споживчим перевагам

Повнота взуття

Фактична структура асортименту (Сф, %)

Бажана структура асортименту (С, %)

Ступінь відповідності фактичної структури кращою (Сф/Сп або Сп/ Сф)

1-3

1

3

Кс = 1/3 = 0,33

4-5

4

12

Кс = 4/12 = 0,33

6-7

90

56

Кс = 56/90 = 0,62

8-9

4

25

Кс = 4/25 = 0,25

10-11

1

4

Кс = 1/4 = 0,25

100

100

Кср = 0,34

За результатами аналізу асортименту складаються план заходів та рекомендації щодо його формування та оптимізації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Характеристика номенклатури споживчих властивостей і показників якості товарів
Показник структури асортименту реалізованих товарів як критерій конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
Асортимент товарів: основи управління
Отборка асортименту на замовлення оптових покупців
Споживчі властивості товарів
Показник структури асортименту реалізованих товарів як критерій конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
Вимірювальні методи визначення показників якості товару
Асортимент товарів: основи управління
Показники використання основних фондів
Характеристика номенклатури споживчих властивостей і показників якості товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси