Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Комплекс фінансово-економічних оздоровчих заходів

Сюди входять такі заходи, як виявлення і використання "лежать на поверхні" внутрішньовиробничих резервів і наявних заділів, використання ресурсозберігаючих технологій; зниження кредитного тягаря або, навпаки, залучення кредиту; реструктуризація кредиторської та стягнення дебіторської заборгованості; перегляд дисципліни виконання зобов'язань щодо як самого підприємства, так і його економічних партнерів; оптимізація оподаткування з допомогою технологій аудиту; стимулювання попиту виробленої продукції, підвищення рівня її конкурентоспроможності, пошук шляхів досягнення гнучкості асортименту і т. п.

Застосовуються також і соціально-психологічні заходи, наприклад: формування команди антикризових керівників і фахівців, зміцнення корпоративного духу, вселення у співробітників оптимізму до змін, мотивація бажання активно працювати і перенавчатися та ін.

Набори оздоровчих заходів плануються не спонтанно, а відповідно до характеру передбачуваних змін: або швидких, або послідовних і тривалих. Відповідно розрізняють дві стратегії оздоровлення підприємства.

1. Стратегія прориву (від цілей до засобів їх досягнення). Вона передбачає придбання нової якості, що зміцнює життєздатність підприємства в умовах мінливого середовища шляхом використання самих жорстких і ефективних, але і більш ризикованих заходів її оздоровлення. Це "різка" форма оздоровлення: через реструктуризацію і конфлікт - до якісно нового стану. Реструктуризація передбачає розмежування перспективних, поточних (життєво необхідних) і віджилих, непотрібних напрямків діяльності. Найбільш популярні заходи реструктуризації: проведення реорганізації підприємства, перепрофілювання його діяльності, перерозподіл коштів на користь розвитку перспективного бізнесу, закриття нерентабельних виробництв, продаж підприємства або частини його майна, приплив грошових інвестицій, заміщення активів та ін.

2. Стратегія еволюційних (м'яких) перетворень (від досягнутого рівня до можливих перспектив). Націлена на підтримку життєздатності підприємства, збереження функцій, які визначають цілісність його структури, якісну визначеність та сутнісні характеристики. Практична реалізація цієї концепції передбачає пошук можливостей пристосуватися до нових умов і використовувати в інтересах підприємства кон'юнктурні процеси відбуваються на ринку постачальників і споживачів продукції.

Критеріями ефективності застосування оздоровчих заходів є не максимізація прибутку, а мінімізація витрат ресурсів і часу. Пріоритетом у діяльності виступає "не виконання заданого дії, а здатність до оперативного реагування та корекції завдань".

Ефективність подолання неспроможності підприємств багато в чому залежить від регулюючих заходів, що вживаються на макроекономічному рівні. Так, для подолання наслідків поточної фінансової кризи необхідно активне проведення інноваційної політики, у рамках якої найбільш важливими заходами є: пропозиція державних інвестиційних проектів і програм, створення експериментальної бази на розробку інновацій, державна підтримка престижу російських підприємств і конкурентоспроможності вітчизняної продукції на міжнародних ринках, правове обмеження агресивної поведінки монополістів і впливових конкурентів, мотивація праці творчих спеціалістів, покращення якості освіти з управлінських і інженерних спеціальностей, вдосконалення планування та управління науково-дослідними і дослідно-конструкторськими розробками (НДДКР) з орієнтацією на конкуренцію, приведення у відповідність організаційної структури підприємства вимогам проведення НДДКР.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічний ефект заходів з безпеки життєдіяльності
Паливно-енергетичний комплекс
Комплекс маркетингу
Економічні основи фінансового права
Методика складання індивідуальних програм фізичного самовиховання і занять оздоровчої, рекреаційної та відновлювальної спрямованості
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Фінансово-економічне забезпечення місцевого самоврядування
Договір страхування відносно цілого комплексу фінансових ризиків на ринку фінансових послуг
Допомога на проведення літнього оздоровчого відпочинку дітей
Економічні аспекти фінансів і фінансової діяльності організацій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси