Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Надійність будівельних об'єктів та безпека життєдіяльності людини
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Трубопровідні системи газу, нафти і нафтопродуктів

В даний час експлуатуються, а також проектуються і будуються нові трубопровідні системи державного, міждержавного, континентального і навіть міжконтинентального значення для транспортування газу, нафти і нафтопродуктів протяжністю у сотні і тисячі кілометрів, які перетинають різні кліматичні зони і райони з потенційно небезпечними природними явищами і впливами, здатними викликати аварійні ситуації з серйозними наслідками в районах функціонування трубопроводів.

Забезпечення безпечних умов прокладки і функціонування магістральних трубопроводів, а також запобігання або надійного прогнозування їх пошкодження або руйнування в процесі експлуатації є актуальною сучасною завданням, оскільки наслідки деяких надзвичайних ситуацій на трубопровідних системах можуть бути вельми значними. Тому питаннями теорії і практики створення та технічного обслуговування трас магістральних трубопроводів займаються проектні і дослідницькі інститути, колективи металургійних, машинобудівних, трубопрокатних заводів і спеціалізованих будівельно-монтажних організацій і, нарешті, десятки нафтогазовидобувних і транспортних підприємств.

Основою будь нафто - і газотранспортної системи є технологічна ланцюжок наступних її "простих" елементів: промисел - насосна (компресорна) станція - лінійна частина трубопроводу - розподільна система (станція, вузол і т. д.), де найбільш трудомістким і трудноконтролируемым елементом в магістральних трубопровідних системах є лінійна частина.

Для забезпечення безаварійної роботи трубопровідних систем виконуються розрахунки і дослідження напруженого стану стінок трубопроводу від внутрішнього тиску, від температурного впливу, напруги в кутах поворотів і на стиках, в місцях зварних з'єднань, від пружного вигину при будівельних роботах, від деформації грунтів підстав і інших навантажень і впливів. Також оцінюється надійність і стійкість трубопроводу на спливання (на заболоченій або обводненій території), на вплив зсувних та лавинних навантажень та інших природних впливів.

Будь-яка протяжна трубопровідна система створюється для виконання певних функцій, пов'язаних з видобутком, підготовкою, далеким транспортом і розподілом транспортується вуглеводневої сировини. До трубопровідних систем пред'являється цілий ряд вимог, серед яких в плані безпеки можна назвати наступні основні:

- забезпечення промислової безпеки;

- екологічна безпека;

- мінімізація техногенного впливу на природне середовище в процесі будівництва та експлуатації трубопровідних систем;

- забезпечення умов естетики, комфорту та ін.

Дю виконання цих вимог вирішальне значення набувають питання забезпечення якості та надійності трубопровідного будівництва.

Підвищення якості і надійності є однією з найважливіших проблем сучасної техніки та будівельного виробництва, тому вирішення питання управління якістю і надійністю в процесі спорудження й експлуатації трубопровідних магістралей стає складною організаційно-технічною задачею.

Відповідно до ГОСТ 15467-79 під якістю розуміється "сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням", а по ГОСТ 27.002-89 під терміном "надійність" розуміють властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених межах ознаки всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах, умови застосування та технічного обслуговування. У більш широкому розумінні надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення об'єкта та умов його застосування може включати безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збереженість чи певні поєднання цих властивостей. Звідси випливає, що надійність є властивість, а якість - сукупність властивостей. Чим вище якість, тим надійнішою буде продукція.

Примірна структурна схема забезпечення якості спорудження лінійної частини трубопровідної магістралі наведена на рис. 4.2.

Слід зазначити, що поняття надійності надає можливість оперування математичним апаратом теорії ймовірностей, який, що особливо важливо, дозволяє перейти до кількісних інженерним оцінками.

Управління якістю продукції за ГОСТ 15467-79 також передбачає застосування імовірнісних оцінок показників якості продукції та її дефектності. Але надійність як галузь науки цілком і повністю побудована на теорії ймовірності.

Якщо якість закінченого будівництвом трубопроводу, як правило, оцінюється на емоційному рівні його сприйняття (наприклад, членами державної приймальної комісії), то імовірнісна оцінка надійності може бути виражена кількісно.

В цьому і полягає одна з головних переваг поняття надійності перед поняттям якості.

Рис. 4.2. Структурна схема забезпечення якості трубопровідного будівництва

Є цілий ряд факторів зовнішнього силового впливу на трубопроводи при будь-якому варіанті їх прокладки, здатних викликати відмову в їх роботі як з повним руйнуванням труб, так і з появою витоків продукту і вимушеною зупинкою їх роботи. Цим зовнішніх впливів більшою мірою схильна лінійна частина трубопровідних систем.

Знання і максимальне врахування можливих зовнішніх впливів на лінійну частину, як природних, так і "рукотворних", при проектуванні лінійної частини є запорукою більш надійної роботи трубопровідних систем.

Накопичений досвід проектування, будівництва та експлуатації магістральних трубопроводів показує неравнонадежность окремих трас або ділянок, пов'язану з умовами прокладки або, точніше, з характером місцевості. У першу чергу це відноситься до прокладання трубопроводів в гірській місцевості через хребти і перевали, по відрогах і схилах гір, у заплавах гірських річок або через них і інші водотоки. Мають місце прокладання трубопроводів через болота і по території з вечномерзлыми ґрунтами.

Необхідність прокладки трубопроводів в цих місцях визначається географічним положенням місць видобутку (зберігання) і споживання енергоносіїв. Тому у проектувальників не завжди з'являється можливість обійти стороною ці потенційно небезпечні місцевості і зони. Наприклад, на гірських ділянках Уралу, Алтаю, Кавказу, Прибайкалля, Сахаліну трубопроводи на своєму шляху перетинають гірські річки та струмки, а також незліченна безліч ярів і балок, при цьому обійти всі ці перешкоди або змінити трасу не надавалося можливим зважаючи обраного генерального напрямку транспорту.

Крім значного збільшення складності і вартості будівельно-монтажних робіт прокладка трубопроводів у цих умовах таїть в собі серйозну небезпеку можливості їх руйнування із-за стихійних лих та надзвичайних природних явищ.

При проведенні топографічних зйомок та інженерних вишукувань і навіть при виконанні будівельно-монтажних робіт по прокладці трас трубопроводів не завжди вдається виявити всі можливі природні явища і процеси, здатні через якийсь проміжок часу (зазвичай протягом року) створити аварійну ситуацію і зруйнувати трубопровід в режимі його роботи. Такі ситуації повністю відносяться до обвальною процесів, які можуть виникати не тільки на схилах, але і практично на рівному місці.

В даний час топографічних зйомок та інженерних вишукувань для розробки проектів прокладання трубопроводів в гірській місцевості недостатньо. В обов'язковому порядку в даному випадку необхідно виконання спеціалізованих робіт за складання висновку про рівень можливого впливу небезпечних природних явищ і процесів (ОПЯиП) на трубопровід. Для цієї мети залучаються спеціалізовані організації, які на передбачувану до прокладання трасу наносять зони ОПЯиП і видають "Карту проявів небезпечних природних явищ і процесів". Всі висновки про ОПЯиП, які можуть загрожувати трубопроводу, робляться на підставі вже набутих процесів і явищ, прояви або сліди яких виявляються в процесі польових топографічних і дослідницьких робіт на трасі, а також при аналізі матеріалів дистанційних спостережень (аеро - і космознімків різних років зальоту).

Після виконання комплексу робіт по виявленню всіх існуючих і потенційно можливих ОПЯиП та визначення рівня їх можливого впливу на передбачуваний до прокладання трубопровід можна зробити оцінку про доцільність його прокладки по вибраному маршруту і дати рекомендації по проектуванню найбільш безпечною (уточненої) траси і способу прокладання, що передбачають розробку найбільш раціональних захисних заходів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Переміщення товарів трубопровідним транспортом та лініями електропередачі
Переміщення товарів трубопровідним транспортом та лініями електропередачі
Системи інформаційної підтримки аналітичної діяльності BI
Іррегулярні системи
Платіжна система Російської Федерації
Поняття та елементи банківської системи
Елементи фінансової системи Німеччини
Основні правові системи сучасності
Фінанси та фінансова система держави
Бюджетний устрій і бюджетна система Російської Федерації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси