Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікації цінних паперів за ознаками

У відповідності з характеристиками цінні папери поділяються на види за певним притаманним їм ознакам.

Цінні папери можуть бути:

1) у відповідності з тимчасовою характеристикою:

o терміновими - цінні папери, що мають строк існування, встановлений при їх випуску. У свою чергу, термінові цінні папери поділяються:

- на короткострокові, термін обігу до 1 року;

- середньострокові, термін обігу до 3 - 5 років;

- довгострокові, термін звернення до 20 - 30 років.

o безстроковими - цінні папери без фіксованого строку звернення або до часу їх погашення, дата якого не позначена при випуску цінного паперу;

2) відповідно з просторовою характеристикою:

- документарними - форма, за якою цінний папір існує у вигляді документа на папері. Розвиток ринку цінних паперів потребує переходу багатьох видів цінних паперів, насамперед емісійних, до бездокументарній формі;

- бездокументарними - форма, за якою цінний папір існує у вигляді електронного реєстру власників;

- іменними - містить ім'я її власника і реєструється в спеціальному реєстрі. Іменний цінний папір передається іншій особі шляхом вчинення па ній передавального напису (індосаменту), називається ордерним цінним папером;

- предъявительскими - на цінному папері не фіксується ім'я її власника, і її обіг здійснюється шляхом передачі від однієї особи до іншої;

- державними - цінні папери, випущені в обіг федеральними, регіональними, муніципальними органами управління;

- недержавними - цінні папери, які випускаються в обіг корпораціями (компаніями, банками, організаціями та іншими юридичними або фізичними особами;

3) у відповідності з ринковою характеристикою:

- інвестиційними - цінні папери як об'єкт і спосіб вкладення капіталу (акції, облігації, ф'ючерсні контракти та ін);

- неинвестиционными - цінні папери, які сприяють фінансовій діяльності на товарних чи інших ринках (векселі, чеки, коносаменти);

- дохідними, коли власник цінного папера отримує по ній дохід у тому чи іншому вигляді;

- безприбутковими, коли отримання доходу її власником не передбачається.

Основні види цінних паперів є ринковими, можуть вільно обертатися на ринку. Однак у деяких випадках обіг цінних паперів може бути обмежена, і цінний папір не можна продати нікому, крім того, хто її випустив, або тих, хто вже володіє такими паперами. Такі папери є неринковими.

Класифікація видів цінних паперів

Вид цінних паперів - це така їх сукупність, якій притаманні однакові ознаки. Класифікації видів цінних паперів - це групування цінних паперів одного і того ж виду, які можуть поділятися на підвиди і т. д. Наприклад, акція - вид цінних паперів, звичайна і привілейована акція - підвид. Звичайна акція може давати один голос або кілька, привілейована акція може бути кумулятивної, конвертованій і т. д.

До цінних паперів відповідно до ст. 143 ГК РФ ставляться: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законом про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесені до числа цінних паперів.

Акція - одиничний внесок в статутний капітал акціонерного суспільства з відповідними правами і зобов'язаннями.

Облігація - одиничне боргове зобов'язання на повернення запозиченої грошової суми через визначений строк зі сплатою або без сплати відсотки за користування цією сумою.

Банківський сертифікат - документ (свідоцтво) про депозитний (ощадний) внесок у банк із зобов'язанням банку виплатити цей внесок і відсотки по ньому через певний термін.

Вексель - письмове зобов'язання позичальника щодо повернення позики, форма і звернення цього зобов'язання регулюється вексельним правом.

Чек - письмове доручення чекодавця банку сплатити чекополучателю суму грошей, зазначену в чеку.

Коносамент - документ (контракт) стандартної форми па перевезення вантажу, який засвідчує його завантаження, перевезення і право на отримання.

Варрант - а) документ, що видається складом і засвідчує право власності на товар, що знаходиться на складі; б) документ, що дає його власнику право на покупку акцій або облігацій компанії протягом певного терміну часу за встановленою ціною.

Свободнообращающийся опціон - договір, за яким одна сторона має право, але не зобов'язання, протягом певного строку продати (купити) в іншої сторони певний актив за ціною, встановленою при укладенні договору, зі сплатою за це право певної суми грошей (премії).

Ф'ючерсний контракт - це договір про купівлю-продаж біржового активу (товарів, валюти, фінансових інструментів) на певну дату в майбутньому за фіксованою ціною, встановленої сторонами угоди при її укладенні.

Правове регулювання фондового ринку

Законодавчою основою обігу цінних паперів і оцінки їх вартості є:

Цивільний кодекс РФ, Арбітражно-процесуальний кодекс, Податковий кодекс РФ, Федеральні закони від 22 квітня 1996 року № 39-ФЗ в ред. від 28 грудня 2002 року № 185-ФЗ "ПРО ринок цінних паперів", від 29 травня 1998 року № 135-ФЗ "Про оціночної діяльності в Російській Федерації", від 26 грудня 1995 року № 208-ФЗ "Про акціонерних товариствах" від 26 жовтня 2002 року № 127-ФЗ "ПРО неспроможності (банкрутство)", відповідні постанови Уряду РФ, нормативні правові акти Федеральної податкової служби, Міністерства фінансів РФ, Федеральної служби з фінансових ринків, Центрального банку РФ, Міністерства економічного розвитку РФ, законодавчих і виконавчих органів суб'єктів Федерації і органів місцевого самоврядування з окремих питань оцінки, а також державні стандарти РФ і міжнародні стандарти оціночної діяльності, статути та положення про оцінку вартості цінних паперів професійних організацій оцінювачів (аудиторів).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні поняття, цілі, класифікація цінних паперів
Ведення реєстру власників цінних паперів
Класифікація цінних паперів і деривативів
Цінні папери: поняття, види, класифікація
Ведення реєстру власників цінних паперів
Класифікація цінних паперів і деривативів
Правове регулювання діяльності фондової біржі
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Вирішення спорів, що виникають у зв'язку із здійсненням торгівлі цінними паперами на фондовій біржі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси