Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Макроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Рівень цін та попит на гроші

Чим вище рівень цін в економіці, тим в більшій кількості грошей потребують люди. І тому тим більшу кількість грошових коштів люди і фірми будуть прагнути утримувати у себе. Можна сказати, що при інших рівних умовах номінальний попит на гроші прямо пропорційний рівню цін. Номінальний попит на гроші МD визначає величину попиту в вартісному вираженні (в рублях). Проте одна з істотних рис попиту на гроші полягає в тому, що для економічних агентів важлива не номінальна сума грошей, їх купівельна спроможність, тобто те, скільки товарів та послуг, що можна придбати на цю суму. Тому будемо розглядати попит на гроші як попит на реальну грошову масу. Тоді функцію попиту на гроші можна представити як (M/P)D.

Реальна грошова маса залишається незмінною, коли рівень цін зростає у тій же пропорції, що й номінальна грошова маса. При інших рівних умовах, якщо пропозиція грошей і рівень цін подвоїться, це ніяк не вплине на реальну економіку. Принцип, згідно з яким зміна грошової маси в довгостроковому періоді не впливає на реальний випуск, зайнятість та інші реальні величини, а призводить лише до зростання цін, називають нейтральністю грошей.

Попит на гроші інакше називають перевагою ліквідності. Існує ряд причин, що спонукають людей зберігати частину свого багатства в найбільш ліквідній, тобто грошової, формі. Розглянемо фактори, що визначають попит на гроші.

Реальний дохід як чинник попиту на гроші. Важливим фактором, що визначає кількість угод в економіці, є реальні доходи. Якщо зростає реальний доход, то людина буде здійснювати більше покупок. Зростання числа угод в економіці збільшує потребу в ліквідних активах, що означає збільшення попиту на гроші. Відобразити дану залежність можна за допомогою рівняння кількісної теорії грошей:

MV=PY,

де М - кількість грошей в обігу; V - швидкість обігу грошей, під якою розуміється кількість оборотів, яке робить у середньому за рік одна грошова одиниця; Р - загальний рівень цін (індекс цін); Y - реальний ВВП. Це рівняння називають рівнянням обміну, або рівнянням Фішера. Воно показує, що кількість грошей в обігу з урахуванням швидкості їх обігу відповідає величині номінального ВВП. З рівняння випливає, що одним з факторів реального попиту на гроші М/Р є величина реального доходу Y. Виразимо залежність попиту на гроші від реального доходу аналітично:

(M/P)D=f(Y) = kY,

де k - коефіцієнт переваги ліквідності, або коефіцієнт чутливості попиту на гроші до зміни доходу. З рівняння кількісної теорії випливає, що він обернено пропорційний до швидкості обігу грошей: k = 1/V.

Зміна реального доходу є найважливішим чинником, що визначає кількість трансакцій (угод), що здійснюються економічними агентами. Таким чином, більш високий дохід призводить до більшої кількості трансакцій і на великі суми. А це, в свою чергу, викликає збільшення попиту на гроші. Тоді попит на гроші для купівлі товарів і послуг, який залежить від зміни реальних доходів, можна визначити як трансакційний попит на гроші.

Ставка відсотка та попит на гроші

У класичній моделі кількість трансакцій або рівень доходу є єдиним чинником попиту на гроші. Згодом Д. М. Кейнс розширив уявлення про причини, що спонукають людей тримати частину майна в найбільш ліквідній, тобто грошової, формі. У його теорії, крім трансакційного, присутні ще два мотиву переваги ліквідності. Він звернув увагу на те, що у людей виникає потреба в грошах не тільки для здійснення угод. Домогосподарства прагнуть мати в наявності запас грошей для їх вкладення в прибуткові фінансові активи з метою отримання процентного доходу. Результатом його спостережень стало відкриття нового мотиву попиту на гроші, який був названий спекулятивним попитом на гроші. Його пояснення засноване на існуванні оберненої залежності між ціною облігації і ставкою відсотка.

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Попит на економічні ресурси. Визначення оптимального рівня використання ресурсів
Попит на гроші
Грошовий ринок та попит на гроші
Попит на гроші
Попит на гроші
Попит на гроші
Ставка і норма (рівень) відсотка. Роль ставки відсотка в прийнятті рішень про інвестиції
Попит і пропозицію кредиту. Позичковий відсоток
Грошовий ринок та попит на гроші
Капітал та відсотковий дохід. Позичковий відсоток та визначення його ставки. Номінальна і реальна ставка відсотка. Формула складних відсотків і формула дисконтування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси