Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 10. Ефективність управлінських рішень

Основні аспекти оцінки ефективності управлінських рішень

Поняття ефективності та її основні показники

В економічній науці під ефективністю розуміють співвідношення між результатами фінансово-господарської діяльності, що характеризуються як правило прибутком і витратами, що викликали отримання цього прибутку.

Ефективність визначається на підставі відповідних показників фінансово-господарської діяльності. В якості таких можуть бути використані, наприклад, балансовий прибуток, прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, доходи по цінних паперів, дивіденди, приріст прибутку, обумовлений тими або іншими обставинами, середньорічна вартість основних і оборотних коштів, витрати на оновлення основних засобів, утримання і забезпечення апарату управління і т. п.

Вибір конкретних методів, процедур і математичного апарату для оцінки ефективності залежить від складності і характеру об'єкта оцінки. Так, оцінка ефективності простих об'єктів, наприклад, розміщення грошових коштів на депозитному рахунку, визначається співвідношенням суми, отриманої у вигляді відсотків за вкладом, та суми вкладу.

При оцінці ефективності складних об'єктів їх умовно диференціюють на більш прості складові. На підставі розрахованих приватних оцінок ефективності окремих елементів об'єкта отримують можливість вироблення узагальнюючої оцінки ефективності, що враховує різні фактори. При цьому виникає проблема визначення вкладу кожного з елементів в загальну оцінку ефективності. Вона вирішується шляхом присвоєння кожній з приватних оцінок ефективності відповідного математичного ваги, які можуть визначатися виходячи з важливості відповідного елемента в технології виробничого процесу, їх ранжуванням за результатами опитування фахівців, з урахуванням частки елемента в загальній вартості об'єкта або в загальній величині витрат і т. п.

Особливий інтерес викликають експертні методи оцінки ефективності. Вони можуть застосовуватися як при наявності певної статистичної бази виробничо-господарської діяльності фірми, так і на знову створюваному підприємстві. У першому випадку завдання експертів зводиться до визначення значимості приватних оцінок ефективності, у другому - до вироблення узгодженого думки про можливу ефективності діяльності підприємства в новій смузі бізнесу.

До числа показників ефективності відносять показники рентабельності, показники ділової активності, а також показники фондовіддачі і фондомісткості. Методика розрахунку перерахованих показників вивчається в курсах бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності і фінансового менеджменту. Тому тут їх розглядати не будемо.

Основи ефективності управлінських рішень

Практика фінансово-господарської діяльності в умовах економіки ринкового типу показує, що однотипні підприємства, що володіють приблизно рівними матеріальними і фінансовими ресурсами, часто мають значні розбіжності в рівні прибутку. Одні з них динамічно розвиваються, інші приходять до банкрутства.

Провідні вітчизняні і зарубіжні економісти в зв'язку з цим вказують, що однією з найважливіших причин таких розбіжностей залишаються відмінності в ефективності управління підприємствами або, іншими словами, в ефективності розробляються і реалізуються менеджерами управлінських рішень.

У загальному плані під ефективністю управління підприємством розуміють результативність управління діяльністю підприємства, яка є наслідком здатності менеджерів розробляти ефективні управлінські рішення та домагатися досягнення поставлених цілей.

Багато економістів висловлюють думку про те, що ефективність управління являє собою функцію двох змінних: витрат на розробку управлінських рішень і утримання апарату управління, з одного боку, і результатів управлінської діяльності, що відбиваються в зміні значень показників, якими оцінюється стан об'єкта управління, - з іншого. Рівень економічної ефективності служить найважливішою характеристикою системи управління та якості прийнятих управлінських рішень.

При оцінці ефективності управлінських рішень необхідно забезпечити синтез економічних та соціальних аспектів управління. У відповідності з цим повинна розроблятися і система критеріїв оцінки ефективності.

В якості критеріїв ефективності можуть бути використані такі показники, як приріст прибутку, обсягів виробництва та реалізації продукції, зміна термінів окупності капіталовкладень, підвищення оборотності оборотних коштів, приріст економічної рентабельності, скорочення витрат на утримання управлінського апарату і т. п.

Зрештою, майже всі вони призводять до збільшення прибутку підприємства. Кількісні зміни, отримані в результаті реалізації управлінського рішення, називають економічним ефектом.

У якості бази при визначенні економічного ефекту приймаються заплановані значення показників фінансово-господарської діяльності на діючому підприємстві або аналогічних підприємств для знову створюваних фірм.

Всіма визнається, що процес оцінки ефективності управлінських рішень не є самоціллю, а виступає в якості важеля для використання резервів підвищення ефективності суспільного виробництва. Оцінка ефективності управлінського рішення служить мірою доцільність змін у системі управління підприємством, фірмою і, в кінцевому рахунку, повинні визначати характер і зміст конкретних змін у діяльності підприємства, організації.

Економічна оцінка ефективності управлінського рішення не може розглядатися у відриві від оцінки ефективності виробництва. Але пряме використання оцінки ефективності виробництва може виявитися нечутливим до змін в управлінні. Тому необхідно шукати більш конкретні, вузькі показники ефективності самого управління.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізу
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Принципи оцінки ефективності розробки управлінського рішення
Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізу
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Показники ефективності
Основні показники ефективності менеджменту
Показники використання основних фондів
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізу
Методи прийняття управлінських рішень на основі оптимізації показників ефективності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси