Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 18. Управління якістю

Аналіз процесу виробництва товарів і закономірностей формування якості показує, що окремі заходи не дають високої ефективності і прибутку. Сучасним підходом є комплексне управління якістю продукції, тобто встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості продукції на всіх стадіях життєвого циклу.

Комплексна система управління якістю продукції - це сукупність управляючих органів та об'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних та інформаційних засобів при управлінні якістю на рівні підприємства. Структура комплексної системи управління якістю продукції включає в себе всі підрозділи і служби підприємства, що беруть участь в управлінні і виробництві продукції.

Основними завданнями комплексної системи управління якістю продукції є: формування високого рівня якості при розробці, забезпечення заданого рівня якості при виробництві, ефективне використання продукції та підтримання досягнутого рівня якості на стадії обігу та експлуатації.

Для забезпечення цих завдань система виконує наступні функції:

- прогнозування;

- планування;

- розробка і постановка продукції на виробництво;

- технологічна підготовка виробництва;

- матеріально-технічне забезпечення;

- метрологічне забезпечення;

- забезпечення стабільного рівня якості;

- оцінка відповідності продукції вимогам;

- підбір та навчання кадрів;

- стимулювання підвищення якості;

- організація зберігання;

- контроль і нагляд;

- правове забезпечення.

Поліпшення якості товарів забезпечує підвищення конкурентоспроможності. Високий рівень якості дозволяє підприємству зайняти найбільш стійкі позиції на ринку. Якість закладають на нульовій стадії життєвого циклу. Процес формування якості поширюється на виробничо-господарську діяльність у цілому, в якій беруть участь всі функціональні підрозділи і персонал підприємства.

Якість товарів у Росії регламентують національні стандарти, технічні регламенти.

З виходом на міжнародний ринок виникає необхідність відповідності товарів, їх виробництва стандартам серії ISO 9000, які були розроблені Міжнародною організацією по стандартизації (International Organization for Standardization) у Женеві (Швейцарія). Організація заснована в 1946 р., в даний час до її складу входять 146 національних організацій по стандартизації. У їх числі 94 організації - повноправні члени ІСО, 37 - члени-кореспонденти 15 - члени-передплатники.

Кожна країна представлена своєю національною організацією. США представлені Американським інститутом національних стандартів (ANSI). Об'єднання європейських країн в Європейський союз сприяло швидкому прийняттю спільних стандартів по всьому світу.

Стандарти ISO 9000 сприяють розвитку міжнародної торгівлі. Вони розроблені для впровадження систем управління, з допомогою яких організації проектують, виробляють, доставляють і підтримують свої товари та послуги, інакше кажучи, це стандарти, використовувані для побудови системи управління якістю. Слід зазначити, що дані стандарти не пов'язані з яким-небудь конкретним товаром і їх нормованими показниками якості.

У Росії прийняті ГОСТ Р ІСО 9001-2001 і ГОСТ Р ISO 9004-2001 як узгоджену пару стандартів на системи менеджменту якості для доповнення один одного, а також для незалежного використання.

Ці два стандарти розрізняються лише ступенем охоплення:

- ГОСТ Р ІСО 9001-2001 "Системи менеджменту якості. Вимоги" - для внутрішнього застосування організаціями, в цілях сертифікації чи укладання контрактів;

- ГОСТ Р ISO 9004-2001 "Системи менеджменту якості. Рекомендації по поліпшенню діяльності" містить рекомендації по постійному поліпшенню діяльності організації, підвищення її ефективності, однак не призначений для цілей сертифікації чи укладання контрактів.

Організація, яка приймає стандарти ISO, проходить сертифікацію в незалежному агентстві як свідчення її відповідності стандартам. Пройдена сертифікація свідчить, що у підприємства є зареєстрована система якості.

ГОСТ Р ІСО 9001-2001 є автентичний текст стандарту ISO 9001-2000, має велике значення у формуванні якості виробленої ним продукції і послуг, що відповідає законодавчим та іншим нормативним обов'язковим вимогам, вимогам як споживачів, так і інших зацікавлених сторін.

Основні напрями формування політики у сфері якості, зазначені в стандарті, можна назвати політикою підвищення конкурентоспроможності підприємства, серед яких слід помститися: поліпшення економічного стану підприємства за рахунок підвищення якості продукції; досягнення технічного рівня продукції, який перевищує рівень провідних підприємств і фірм; орієнтацію на задоволення вимог споживача певних галузей або певних регіонів; освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізуються на нових принципах; поліпшення найважливіших показників якості продукції; зниження рівня дефектності продукції, що виготовляється; збільшення термінів гарантії на продукцію; розвиток сервісу.

Підвищення і збереження якості товару вимагає від підприємства витрат. Регулювання витрат на якість - зміна допомогою регулюючих впливів фактичних витрат і їх структури з метою забезпечення заданого ефекту. Економічний ефект від зміни якості - грошове вираження економічного результату, пов'язаного зі зміною якості (може бути позитивним і негативним). Одним з важливих видів економічного ефекту при забезпеченні якості є відвернений збиток, тобто не виник негативний економічний (результат) ефект завдяки забезпеченню якості. Економічний ефект за рахунок забезпечення якості може бути представлений сумою предотвращенного шкоди в результаті проведення робіт із забезпечення якості у виробника, посередника і споживача. Економічна ефективність забезпечення якості - характеристика одержуваного економічного ефекту за рахунок забезпечення якості у порівнянні з витратами, необхідними для забезпечення певного рівня якості.

За результатами діяльності підприємства проводять функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - комплексне, системне дослідження діяльності підприємства, засноване на розгляді взаємозв'язку функцій, властивостей, якостей створюваних об'єктів, товарів і затрат на забезпечення цих функцій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зарубіжні моделі управління якістю
Управління якістю
Організація управління якістю на підприємстві (в організації)
Системи управління якістю
Організація і функціонування служби управління якістю на підприємстві
Управління якістю на підприємстві
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси