Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Конкурентоспроможність товарів і послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Чинники конкурентоспроможності товарів і послуг

Сутність і класифікація факторів

Фактор конкурентноздатності - безпосередня причина, наявність якої необхідно і досить для зміни одного або кількох критеріїв конкурентноздатності.

Аналіз причин зниження значення окремих критеріїв конкурентноздатності продукції і установлення факторів, що підвищують конкурентноздатність, званий факторним аналізом, - важливий аспект діяльності суб'єктів оцінки конкурентоспроможності: країни, галузі, підприємства.

Факторний аналіз є частиною загальної схеми оцінки конкурентноздатності, що проводиться при освоєнні нової продукції, на виробництві та аналізі продажів товару і в торгівлі.

Класифікація факторів представлена в табл. 4.

Таблиця 4

Класифікація факторів конкурентоспроможності

Ознака класифікації

Фактори

1. Сфера дії

1.1. Макроекономічні

1.2. Мезоекономічні (галузеві)

1.3. Мікроекономічні

2. Походження

2.1. Основні (природні)

2.2. Розвинені (штучні)

3. Спеціалізація

3.1. Загальні

3.2. Спеціалізовані

4. Етапи забезпечення

4.1. Виробничі

4.2. Збутові

4.3. Сервісні

4.4. Ринкові

5. Соціально-економічна природа

5.1. Ресурси

5.2. Інфраструктура

6. Інтенсивність впливу

6.1. Малозначні

6.2. Значні

6.3. Дуже значні

7. Характер впливу

7.1. Позитивні (сприятливі)

7.2. Негативні (несприятливі)

Прокоментуємо угруповання 1 і 4.

Фактори, що впливають на рівні підприємства, можна назвати микрофакторами (див. гол. 4), фактори, що впливають на рівні галузі (регіону), - мезофакторами (див. [69]), фактори, що впливають на рівні країни і світового ринку, - макрофакторами (див. гол. 3).

Розглядаючи другу групу, слід зазначити, що фактори можуть мати технічний і управлінський характер.

Наприклад, до виробничих факторів технічного характеру належать такі фактори, як сировина, технологія і конструкція. Вони стосуються конкретної продукції і докладно розглядаються в товарознавстві як фактори, що формують якість товарів. Виробничі фактори управлінського характеру відносяться до більш широким об'єктів - товарів, що випускаються на підприємстві чи в країні, і розглядаються в менеджменті якості.

Характеристика факторів за вказаними ознаками представлена в розділах 3 і 4.

Як не слід змішувати причину і наслідок, тому не слід змішувати й поняття "фактор конкурентоспроможності" і "критерій конкурентоспроможності" (табл. 5.).

Таблиця 5

Взаємозв'язок між факторами і критеріями конкурентоспроможності

Фактор (причина)

Критерій (наслідок)

Виробничий:

імідж підприємства;

сертифікована система якості;

застосування захисних заходів щодо запобігання фальсифікації

Збутової:

кількість посередників

Сервісний:

тривалість гарантійного терміну

Ринковий:

ринкова новизна

1. Імідж товару

2. Рівень якості.

2.1. Стабільність рівня

3. Справжність товару

4. Ціна споживання товару.

4.1. Ціна товару

4.2. Поточні витрати

5. Споживча новизна

Примітка. Критерії 1, 2, 3, 4, 5 є груповими, 2.1, 4.1, 4.2 - поодинокими.

Одна і та ж характеристика з точки зору різних суб'єктів ринку може виступати або як чинник, або як критерій. Наприклад, "доставка товару в магазин в строк" є збутових критерієм для оптового продавця або товаровиробника. Але в той же час вона виступає фактором, який визначає такий критерій конкурентоспроможності послуги роздрібної торгівлі, як "стійкість асортименту". "Наявність системи якості" - важливий комплексний критерій конкурентоспроможності підприємства. Але в той же час воно є чинником, що впливає на такий критерій конкурентоспроможності товарів, як "стабільність рівня якості товарів".

Факторний аналіз

При проведенні зазначеного аналізу корисно використовувати схему японського вченого К. Ісікави. Схема дозволяє виявити і згрупувати фактори, що впливають на досліджувану проблему, яка умовно зображується у вигляді прямої горизонтальної стрілки. Фактори, що впливають на проблему (в даному випадку - конкурентоспроможність), зображуються похилими стрілками. Фактори, що безпосередньо впливають на проблему, зображуються великими стрілками (фактори першого порядку). Фактори, що впливають опосередковано (фактори другого і наступних порядків), зображуються похилими маленькими стрілками.

Па рис. 7 показано вплив факторів на окремих етапах забезпечення конкурентоспроможності.

Рис. 7. Чинники конкурентоспроможності

Фактори першого порядку (Ф'): проектування, виготовлення, обіг; фактори другого порядку (Ф") - в рамках обігу: доставка, обслуговування; фактори третього порядку (Ф"') - в рамках обслуговування: предторговое обслуговування, торговельне обслуговування, послеторговое обслуговування; фактори четвертого порядку (Ф"") - в межах торговельного обслуговування: встановлення контакту, виявлення потреб, інформація споживача, презентація товару, обговорення альтернатив, завершення обслуговування

Рекомендується наступний порядок складання схеми і її аналізу: вибір проблеми "вузького місця"; виявлення найбільш суттєвих факторів (в результаті "мозкового штурму" чи узагальнення думок фахівців); деталізація істотних факторів - виявлення причин різного порядку; установлення факторів, які в даний період піддаються коригуванню; виявлення організацій, підрозділів підприємства, конкретних осіб, відповідальних за доведення коригованих факторів до встановленого рівня.

Вивчення факторів може ґрунтуватися на методі синтезу (індукції) - від факторів до проблеми; метод аналізу (дедукції) - від проблеми до факторів.

У промисловості застосовують той і інший методи.

Підрозділів підприємств, що проектують новий товар, застосовують метод синтезу; маркетингові служби - користуються методом аналізу.

У торгівлі застосовується головним чином метод аналізу. За результатами продажу конкретного товару оцінюється його конкурентоспроможність, яка пов'язується з чинниками, що діють на стадії обігу.

На рис. 7 у рамках методу аналізу представлений чинник другого порядку - торговельне обслуговування. Цей фактор деталізується на фактори третього і четвертого порядків.

Завдання факторного аналізу - встановити причини зниження конкурентоспроможності конкретних товарів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Конкурентоспроможність товарів і послуг як фактор національної безпеки
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Класифікація та вплив на людину негативних факторів виробничого середовища
Фактори виробництва, їх класифікація
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ
Характеристика методів стохастичного факторного аналізу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси