Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Навчання бухгалтерського персоналу

На відміну від попереднього даний вид послуг не передбачає наявності у студентів спеціальних знань в області бухгалтерського обліку або оподаткування. Він є швидше продовженням такого виду послуг, як постановка бухгалтерського обліку.

За певний термін співробітники аудиторської організації (аудитора-підприємця) підбирають і готують для бухгалтерії підприємства штаг працівників, починаючи з бухгалтерів окремих ділянок обліку і закінчуючи головним бухгалтером та фінансовим директором. Природно, що підбір здійснюється в основному та діловим якостям. Для перевірки майбутнього колективу бухгалтерії на психологічну сумісність аудиторські організації (індивідуальні аудитори) залучають фахівців-психологів. Даний вид послуг призначений для підготовки і навчання бухгалтерів (початковий курс); навчання персоналу ведення бухгалтерського обліку на персональних комп'ютерах; підготовки спеціалістів до складання іспитів для отримання кваліфікаційного атестата аудитора.

Видання методичних посібників

Такі посібники видаються з бухгалтерського обліку, оподаткуванню, аналізу та аудиту. Цей вид послуг надається зазвичай найбільш великими аудиторськими фірмами, що мають колективи авторів для розробки методичної, навчальної та популярної літератури по заданій тематиці та поліграфічну базу. Зазвичай в регіоні (місті, області) достатньо однієї-двох фірм для задоволення потреб у спеціальній літературі. Наприклад, в Москві в цьому напрямку успішно працюють аудиторські організації "ФБК", "ЦБА" та ін.

Аудиторські організації надають клієнтам послуги по підбору оптимального набору посібників. Такі, наприклад, рекомендації по підписці на періодичну літературу (тижневики "Економіка і життя", "Фінансова газета", регіональні випуски цих видань, галузевих і спеціалізованих видань АКДИ "Економіка і життя"). Це можуть бути підбори довідкових комп'ютерних правових систем - "Гарант", "КонсультантПлюс" та ін.

Автоматизація бухгалтерського обліку

Це один з перспективних напрямів діяльності аудиторських організацій. Автоматизація обліку передбачає насамперед вибір систем автоматизації бухгалтерського, податкового і управлінського обліку з наявних на ринку програмних засобів та їх адаптацію з урахуванням специфіки діяльності клієнта. Наступний етап - участь в адаптації системи автоматизації обліку до вимог і особливостей діяльності конкретного клієнта. Як правило, послуги по підбору, впровадження та налагодження системи автоматизації обліку тісно пов'язані з такими послугами, як навчання персоналу роботі в даній системі.

Ми розглянули основні, найбільш часто зустрічаються види інших аудиторських послуг. Наведена характеристика свідчить про корисність та доцільність проведення таких робіт як для аудиторських організацій, так і для економічних суб'єктів.

Однак крім перерахованих вище послуг, перелік яких зазначений у Федеральному законі від 30.12.2008 № 307-ΦЗ, Федеральному правилі (стандарті) аудиторської діяльності № 24 "Основні принципи Федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності, які мають відношення до послуг, які можуть надаватися аудиторськими організаціями та аудиторами", до таких послуг належать супутні аудиту послуги. До супутніх аудиту послуг, надання яких регулюється федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності, належать:

а) оглядові перевірки;

б) погоджені процедури;

в) компіляція фінансової інформації.

Проведення аудиту та оглядових перевірок повинно дозволити аудитору забезпечити майбутнім користувачам розумний і обмежений рівні впевненості у достовірності фінансової інформації. Проведення узгоджених процедур і компіляції не передбачає, що аудитор повинен буде забезпечити таку впевненість.

Федеральне правило (стандарт) № 24 не застосовується до інших видів супутніх аудиту послуг, що надаються аудиторами, а саме: до послуг з податкового консультування, автоматизації бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій, оцінку вартості майна, оцінці підприємств як майнових комплексів, оцінки підприємницьких ризиків, проведення маркетингових досліджень, навчання фахівців в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, проведення науково-дослідних і експериментальних робіт в області, зв'язаної з аудиторською діяльністю, і поширення їхніх результатів, постановці, відновлення та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової (бухгалтерської) звітності, бухгалтерського консультування, аналізу фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, економічне і фінансове консультування, управлінського консультування, правового консультування, представництво в судових і податкових органах по податковим і митним суперечкам, розробки й аналізу інвестиційних проектів, а також складання бізнес-планів. При наданні даних послуг аудиторам слід виконувати загальні вимоги до їх якості.

При аудиті та надання супутніх йому послуг аудитор забезпечує різні рівні впевненості. При цьому впевненість розглядається як впевненість аудитора щодо надійності передумов складання фінансової (бухгалтерської) звітності, поданої стороною, складовою звітність, і призначеної для використання передбачуваними користувачами.

Для забезпечення такої впевненості аудитор оцінює докази, зібрані в результаті проведених процедур, і робить висновки про відсутність істотних спотворень у фінансової (бухгалтерської) звітності. Ступінь досягнутої переконаності і, отже, рівень впевненості, який може бути наданий, визначаються на основі результатів виконаних процедур.

При проведенні аудиту аудитор забезпечує розумний, але не абсолютний рівень впевненості в тому, що інформація, яка є предметом аудиту, що не містить суттєвих викривлень. В аудиторському висновку его виражається у формі позитивної розумної впевненості.

Під час проведення оглядової перевірки аудитор забезпечує обмежений рівень впевненості в тому, що інформація, що підлягає оглядової перевірки, що не містить суттєвих викривлень. У висновку за результатами оглядової перевірки це виражається у формі негативної впевненості.

При проведенні узгоджених процедур аудитор надає тільки звіт про зазначені факти без забезпечення впевненості. Натомість представникам господарюючого суб'єкта або користувачам звіту надається можливість самим оцінити проведені процедури і факти, наведені в звіті, і зробити власні висновки за даними роботи аудитора.

При проведенні компіляції фінансової інформації користувачі компилированной інформації отримують певні переваги від участі в роботі аудитора, що володіє належною кваліфікацією в області ведення обліку і складання звітності, але в звіті аудитором не виражається ніякої впевненості.

Метою оглядової перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності є надання аудитору можливості визначити на основі процедур, які представляють не всі докази, потрібні для аудиту, не привернуло увагу аудитора щось, що змусило б його припустити, що фінансова (бухгалтерська) звітність не була складена у всіх істотних відносинах відповідно з встановленими вимогами до її складання. Оглядова перевірка фінансової або іншої інформації, складеної у відповідності з належними критеріями, проводиться для тих же цілей.

Оглядова перевірка включає в себе в основному запити та аналітичні процедури, спрямовані на загальну перевірку надійності передумов складання фінансової (бухгалтерської) звітності, за які відповідає сторона, що складає звітність, і призначені для використання передбачуваними користувачами. Незважаючи на те, що проведення оглядової перевірки пов'язано із застосуванням аудиторських навичок, а також зі збором доказів, оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, тестування бухгалтерських записів та відповідей на запити за допомогою збору підтверджуючих доказів, одержуваних у ході інспектування, спостереження, підтвердження і підрахунку (тобто в ході процедур, характерних для аудиту), як правило, не передбачаються.

Аудитор охоплює всі суттєві аспекти при проведенні процедур оглядової перевірки, при цьому виявлення можливих істотних спотворень фінансової (бухгалтерської) звітності менш імовірно порівняно з аудитом і рівень впевненості, виражений в ув'язненні за оглядової перевірки, нижче рівня, що надається в аудиторському висновку.

У разі виконання узгоджених процедур аудитора наймають для проведення процедур аудиторського характеру, за яким було досягнуто згоди між аудитором, господарюючим суб'єктом і третіми сторонами (наприклад, організацією, яка є власником або потенційним покупцем господарюючого суб'єкта, що перевіряється, кредитною організацією, що розглядає надійність потенційного позичальника, тощо), а також для підготовки звіту про зазначені факти. Одержувачі звіту повинні сформувати власні висновки за даними роботи аудитора. Звіт надається лише сторонам, договорившимся про виконання даних процедур, оскільки інші сторони, які не обізнані про причини проведення процедур, можуть неправильно тлумачити їх результати.

У разі компіляції фінансової інформації аудитор наймається для використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку (на противагу спеціальним знанням та навичкам з аудиту) для збирання, класифікації та узагальнення фінансової інформації. При цьому, як правило, докладні дані зводяться в зручну і зрозумілу форму і не потрібно перевіряти передумови, що лежать в основі цієї інформації. Використовувані процедури не призначені і не припускають, що бухгалтер буде забезпечувати впевненість стосовно фінансової інформації. Тим не менш користувачі компилированной інформації отримують певні переваги від участі в роботі висококваліфікованого фахівця, оскільки послуги надаються з належними професійною компетентністю та сумлінністю.

Бухгалтерська (фінансова) звітність, як правило, складається і представляється щорічно і спрямовується для задоволення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів. Багато користувачі покладаються на бухгалтерську (фінансову) звітність як основне джерело інформації, оскільки вони не наділені повноваженнями отримувати додаткову інформацію, яка відповідає їх інформаційних потреб. Бухгалтерська (фінансова) звітність у Російській Федерації повинна складатися відповідно до законодавством РФ, регулюючим бухгалтерський облік і складання бухгалтерської (фінансової) звітності.

Виходячи з специфічних вимог представників власника конкретного господарюючого суб'єкта та ймовірних користувачів бухгалтерська (фінансова) звітність може також складатися у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності, національними стандартами або правилами ведення обліку і складання звітності інших держав.

Порівняльна характеристика аудиту та супутніх аудиту послуг представлена в табл. 1.5.1.

Таблиця 1.5.1

Порівняльна характеристика аудиту та супутніх аудиту послуг

Послуга

Аудит

Супутні аудиту послуги

оглядова

перевірка

погоджені процедури

компіляція фінансової інформації

Рівень впевненості, забезпечуваний аудитором

розумна, але не абсолютна впевненість

обмежена впевненість

впевненість не забезпечується

впевненість не забезпечується

Вид наданого звіту (висновку)

позитивна впевненість за передумовам

негативна впевненість за передумовам

факти, зазначені в результаті процедур

вказівка на компилированную інформацію

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Коучинг як сучасний підхід до навчання і розвитку персоналу організації
Значення навчання персоналу організації, його сутність і види
Методи навчання персоналу
Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах в ранні терміни вагітності
Щомісячну допомогу по непрацездатності (Disability Benefits)
Соціальні допомоги сім'ям військовослужбовців
Автоматизація бухгалтерського обліку в програмі "Турбо Бухгалтер"
АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси