Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація умов праці

Умови праці - це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здійснюють вплив на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

Відповідно до ГОСТ 12.0.002-80 розрізняють чотири групи факторів трудової діяльності:

фізичні фактори, що включають мікрокліматичні параметри і запиленість повітряного середовища, всі види випромінювань, віброакустичні характеристики робочого місця і якість освітлення;

- хімічні фактори, що включають деякі речовини біологічної природи;

- біологічні фактори, до яких віднесено патогенні мікроорганізми, білкові препарати, а також препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів;

- фактори трудового процесу.

Умови праці, при яких вплив на працюючого шкідливих і небезпечних виробничих факторів виключено або їх рівень не перевищує гігієнічних нормативів (Р. 2.2.2006 2005 "Гігієнічні критерії оцінки умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"), називають безпечними умовами праці.

Умови праці в цілому оцінюються чотирма класами (рис. 2.1). Безпечні умови праці - це оптимальні (1 клас) і допустимі (2 клас) умови.

Оптимальні (комфортні) умови праці (1 клас) забезпечують максимальну продуктивність праці і мінімальну напруженість організму людини. Цей клас встановлений тільки для оцінки параметрів мікроклімату

Класи умов праці

Рис. 2.1. Класи умов праці

і факторів трудового процесу. Для інших факторів умовно оптимальними вважаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори не перевищують безпечних меж для населення.

Допустимі умови праці (2 клас) характеризуються такими рівнями факторів середовища і трудового процесу, які не перевищують рівнів, установлених гігієнічними нормативами для робочих міст. Можливі зміни функціонального стану організму відновлюються під час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни і не повинні чинити несприятливий вплив в найближчому і віддаленому періоді на стан здоров'я працюючого і його потомство. Оптимальний і допустимий класи відповідають безпечним умовам праці.

Шкідливі умови праці (3 клас) характеризуються наявністю виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і надають несприятливий вплив на організм працюючого та (або) його потомство. Залежно від рівня перевищення нормативів чинники цього класу поділяють па чотири ступеня шкідливості:

3.1 - викликають оборотні функціональні зміни організму;

3.2 - призводять до стійких функціональних порушень і захворюваності;

3.3 - призводять до розвитку професійної патології в легкій формі і зростання хронічних захворювань;

3.4 - призводять до виникнення виражених форм професійних захворювань, значного зростання хронічних і високого рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Травмонебезпечні (екстремальні) умови праці (4 клас), при яких рівні виробничих факторів такі, що їх вплив па протязі робочої зміни або її частини створює погрозу для життя і (або) високий ризик виникнення важких форм гострих професійних захворювань.

Робота в умовах невідповідності нормативним вимогам можлива тільки з скороченням часу дії шкідливих виробничих факторів, тобто скороченням робочої зміни - захист часом.

Ступінь шкідливості умов праці 3 класу визначають за сумою фактичних значень ступенів шкідливості, важкості та напруженості праці: Хф=Хф1 + Хф2 + + Хфп = ^ Дф,-. Кількість балів по кожному фактору Хф| представляється в карті умов Праці З урахуванням тривалості його дії Протягом зміни ЛГф! = хст) 7}, гделгст1 - ступінь шкідливості фактора або ваги робіт, встановлювана але показаннями гігієнічної класифікації праці: 7) = Тф|/трс - відношення часу дії даного фактора Тф, до тривалості робочої зміни трс; якщо тф1 > трс, 7} =1,0.

В залежності від фактичного стану умов праці керівниками підприємств та організацій за погодженням з профспілками встановлюється доплата в розмірі 4-24% тарифної ставки. Доплати встановлюються але конкретним робочим місцям і робочим нараховуються за час фактичної зайнятості на цих місцях. За погодженням з профспілкою тимчасово строком до одного року розміри доплат можуть бути вище, ніж встановлено розрахунком, але не більше 12% для важких і шкідливих умов праці і 24% - на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ УМОВ ПРАЦІ
Забезпечення безпечних умов праці при використанні офісної техніки
Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
Умови ураження електричним струмом
Умови застосування частини 2 статті 14 КК
Ринок праці
Умови праці на робочому місці
Доплати за умови праці
Атестація робочих місць за умовами праці
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси