Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 4. Грошовий оборот та його структура

Сутність грошового обігу та його ознаки класифікації

Гроші, змінюючи форму вартості, знаходяться в постійному русі між трьома суб'єктами: фізичними особами, господарюючими суб'єктами та органами державної влади. Рух грошей при виконанні ними своїх функцій у готівковій та безготівковій формах можуть характеризувати поняття "грошовий обіг", "платіжний оборот", "грошовий обіг", "грошово-платіжний оборот".

В економічній літературі ці поняття часто змішуються, незважаючи на те, що вони різняться між собою.

Грошовий оборот являє собою процес безперервного руху грошових знаків у готівковій та безготівковій формах. Таке визначення відповідає змісту сучасного грошового обороту, де рух здійснюють саме грошові знаки, а не інші види грошей.

Платіжний оборот - це процес безперервного руху засобів платежу, що існують у даній країні. Він включає не тільки рух грошей, але і рух інших засобів платежу (чеків, депозитних сертифікатів, векселів тощо). Отже, грошовий оборот є складовою частиною платіжного обороту.

Грошове звернення також є складовою частиною грошового обороту. Звернення грошових знаків передбачає їх постійний перехід від одних юридичних або фізичних осіб до інших. Таким чином, можуть звертатися тільки готівкові гроші.

Безготівкові грошові знаки у вигляді записів за депозитними банківськими рахунками не звертаються. Кожна нова товарна або нетоварна угода або платіж вимагають і нового запису на банківських рахунках. Одним записом не можна обслужити кілька товарних угод. Тому поняття "грошовий обіг" можна віднести тільки до частини грошового обороту, а саме - до готівково-грошового обігу.

Грошово-платіжний обіг - частина грошового обігу, де гроші функціонують як засіб платежу, незалежно від того, це оборот безготівковий або готівковий.

Гроші, що знаходяться в обігу, виконують функції засобу платежу і засобу обігу. Функцію міри вартості гроші, що знаходяться в грошовому обороті, не виконують. Цю функцію гроші виконали до входження в грошовий обіг, беручи участь у встановленні ціни на товари. Тому ця функція впливає тільки на масу грошей, що входять в грошовий оборот, а отже, і на величину грошового обігу.

Грошовий оборот включає канали руху грошей:

- між центральним банком і кредитними організаціями;

- комерційними банками;

- підприємствами і організаціями;

- банками, підприємствами та організаціями;

- банками і населенням;

- підприємствами, організаціями і населенням;

- фізичними особами;

- банками і фінансовими інститутами різного призначення;

- фінансовими інститутами різного призначення і населенням.

По кожному з цих каналів гроші здійснюють зустрічний рух. Структура грошового обороту визначається за такими ознаками:

1. Залежно від форми функціонуючих у ньому грошей. За цією ознакою грошовий оборот поділяється на безготівковий і готівково-грошовий обороти. Однак, незважаючи на всю важливість такої класифікації, вона не відображає економічного змісту окремих частин грошового обороту.

2. З урахуванням характеру відносин, які обслуговує та чи інша частина грошового обороту. Залежно від цієї ознаки грошовий оборот включає:

- грошово-розрахунковий оборот, який обслуговує розрахункові відносини за товари та послуги і відносини за нетоварними зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб;

- грошово-кредитний оборот, який обслуговує кредитні відносини в господарстві;

- грошово-фінансовий оборот, що обслуговує фінансові відносини в господарстві.

3. В залежності від суб'єктів, між якими рухаються гроші. За цією ознакою структура грошового обороту буде така:

- оборот між банками (міжбанківський оборот);

- оборот між банками і юридичними та фізичними особами (банківський оборот);

- оборот між юридичними особами;

- оборот між юридичними і фізичними особами;

- оборот між фізичними особами.

Особливості грошового обігу при різних моделях економіки

На характер грошового обороту різні моделі економіки накладають свій відбиток, не змінюючи при цьому його сутності та структури.

В умовах адміністративно-командної економіки грошового обігу були притаманні такі особливості:

1) як готівковий, так і безготівковий обороти обслуговували розподільні відносини у народному господарстві. Весь суспільний продукт у вигляді засобів виробництва і у вигляді продуктів і послуг (предметів споживання) розподілявся: у першому випадку - через систему матеріально-технічного постачання; в другому - через систему державної торгівлі згідно із заробітною платою, що отримується членами суспільства;

2) грошовий обіг законодавчо розподілявся на безготівковий і готівковий обороти, причому держава встановлювала, які відносини повинні обслуговуватися безготівковим, а які - готівково-грошовим обігом. При цьому безготівковий оборот переважно обслуговував розподіл засобів виробництва, а готівковий обіг - розподіл предметів споживання;

3) грошовий обіг служив об'єктом директивного планування держави;

4) грошовий обіг функціонував у рамках єдиної державної форми власності;

5) грошовий обіг був централізований, його початковий і завершальний етапи були зосереджені в державному банку;

6) безготівковий і готівково-грошові обороти відбувалися практично незалежно один від одного;

7) не існувало механізму банківського мультиплікатора.

Для ринкової економіки характерні такі особливості грошового обігу:

1) грошовий оборот обслуговує переважно ринкові відносини в господарстві і лише в незначній частині - розподільчі відносини;

2) відсутнє чітке законодавче розподіл між безготівковим і готівковим грошовим оборотом;

3) грошовий обіг служить об'єктом прогнозного планування держави, комерційних банків, юридичних та фізичних осіб;

4) грошовий обіг функціонує в умовах існування різних форм власності;

5) грошовий обіг децентралізований, його початковий і завершальний етапи розосереджені в різних комерційних і державних банках;

6) безготівковий і готівково-грошовий обороти тісно пов'язані один з одним - готівково-грошовий обіг здійснюється тільки на базі безготівкового обороту;

7) функціонує механізм банківського мультиплікатора.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Готівково-грошовий оборот. Грошова система
Безготівковий грошовий обіг і порядок його організації
Грошовий обіг
Сутність і принципи організації готівково-грошового обігу
Сутність і принципи організації безготівкового грошового обороту
Грошовий обіг
Готівково-грошовий оборот. Грошова система
Безготівковий грошовий обіг і порядок його організації
Грошовий обіг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси