Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 3. РИНОК І МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Загальна характеристика ринку та його основні функції

Існує безліч визначень ринку, дуже часто його розглядають як сферу товарного обігу або як конкурентний механізм взаємодії попиту і пропозиції через систему цін.

Ринок в самому широкому значенні являє собою економічний механізм взаємодії виробників і споживачів товарів і послуг, при якому виробники орієнтуються на попит покупців і самі вирішують фундаментальні проблеми економіки:

• які товари і в якій кількості виробляти;

• як ці товари виробляти, тобто з яких ресурсів і з допомогою яких технологій;

• для якогось споживача виробляти.

Поняття "ринок" у системі суспільного відтворення включає в себе чотири основні сфери економічної діяльності: виробництво, розподіл, обмін, споживання.

Виробництво товарів і слуг є необхідною умовою забезпечення потреб суспільства. Без виробництва не може бути ніякого ринку. Тому розвиток виробничої сфери є найважливішим завданням держави в реалізації її кінцевої мети.

Розподіл має не менш важливе значення у реалізації кінцевої мети, оскільки в цій сфері вирішується питання, кому дістануться результати виробництва, тобто хто стане власником виробленої продукції. Від того, як розподіляються результати праці, багато в чому залежить ефективність виробничого процесу.

Обмін, є також однією з найважливіших сфер економіки, чинить серйозний вплив на суспільне виробництво та розвиток ринку.

Споживання є кінцевою метою економічного життя будь-якого суспільства і найважливішим завданням органів державної влади, бізнесу та науки.

Основними передумовами створення ринкового механізму і необхідними умовами ефективного функціонування ринку є:

• суспільний поділ праці;

• економічна самостійність і свобода підприємницької діяльності;

• наявність ринкової конкуренції (досконала та недосконала);

• наявність різних форм власності;

• вільне ціноутворення;

• наявність розвиненої інфраструктури ринку;

• наявність стабільної податково-бюджетної і кредитно-грошової системи.

Для функціонування вільного ринку необхідні такі додаткові умови:

• абсолютно вільний доступ на ринок і такий самий вихід з нього. Це означає, що кожна людина має право зайнятися підприємництвом або припинити подібну діяльність (відкрити свою справу, найняти працівників, придбати акції, придбати державні облігації, покласти гроші в банк, інвестувати їх у нерухомість тощо);

• абсолютна мобільність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Це означає, що будь-який учасник в умовах вільного ринку може вкладати свої гроші у справу на свій розсуд і він в праві розраховувати на вільне переміщення свого капіталу і трудових ресурсів для одержання доходу;

• повна інформованість кожного учасника ринку про стан попиту, пропозиції, цін і т. д. Це умова необхідно для того, щоб зробити правильний вибір при придбанні того чи іншого товару;

• наявність однорідних товарів. Відсутність цієї умови або ж наявність торгової марки ставить товаровиробника чи продавця у привілейоване становище, а це вже не вільний ринок;

• відсутність у всіх учасників вільного ринку можливості впливати на рішення, принижаемые іншими учасниками. Монопольне становище на ринку, як правило, призводить до диктату цін або умов постачання товарів і послуг.

Важливе місце в розвитку ринку відводиться конкуренції, яка сприяє більш повному і якісному задоволенню суспільних потреб. Механізм ринкової конкуренції примушує виробників до ефективної діяльності і використання прогресивних технологій, удосконалення якісних характеристик та оновлення асортименту товарів.

Виділяють шість основних ознак класифікації ринків: географічний, організаційний, економічний, за рівнем насичення, характером продажів і ступеня регулювання.

1) за географічною ознакою виділяють зовнішній і внутрішній ринок (національний, регіональний і місцевий);

2) за організаційною ознакою виділяють ринок досконалої (чистої) конкуренції та недосконалої конкуренції (монопольною, олігопольну і монополістичної конкуренції);

3) за економічною ознакою виділяють ринок товарів, ринок послуг ринок ресурсів (землі, праці і капіталу);

4) за рівнем насичення виділяють дефіцитний, надлишковий і рівноважний ринок;

5) за характером продажу виділяють ринок оптової та ринок роздрібної торгівлі;

6) за ступенем регулювання виділяють нерегульований і регульований ринок.

Класифікація ринків за цими ознаками наведена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Класифікація ринків за основними ознаками

Найважливішим завданням ринку є задоволення потреб населення в товарах і послугах. Для реалізації цієї задачі виділяють наступні основні функції ринку:

1) посередницька функція. Ця функція полягає в тому, що ринок поєднує в єдину систему економічно відокремлених товаровиробників і споживачів, формує взаємовигідні економічні зв'язки між конкретними учасниками у сфері виробництва, переробки і реалізації готової продукції;

2) регулююча функція. Ця функція пов'язана з впливом ринку насамперед на виробництво. Виконуючи цю функцію, ринок дає відповіді на питання: що, як і для кого виробляти. Важлива роль у вирішенні цих питань при цьому приділяється розвитку ринкової конкуренції. Конкуренція регулює співвідношення попиту і пропозиції на основі ринкової ціни. Якщо ціна зростає, то це сигнал до розширення обсягів виробництва, якщо ціна падає - сигнал до скорочення;

3) ціноутворююча функція. Ця функція полягає в тому, що в результаті взаємодії виробників та споживачів (попиту і пропозиції) на ринку формується ціна, яка відображає корисність товару і витрати на його виробництво. Ця функція припускає, що ринок визнає тільки ті витрати на виробництво продукції, які згоден оплатити кінцевий покупець;

4) інформаційна функція. Ця функція припускає, що інформація про стан цін на ринку дає можливість учасникам виробництва коригувати обсяги виробництва та асортимент товарів і послуг, які поставляються на ринок;

5) сануючих функція. Ця функція полягає в тому, що з допомогою конкуренції ринок очищає суспільне виробництво від слабких, економічно нестійких і господарсько нежиттєздатних підприємств і неякісних товарів і, навпаки, сприяє більш заповзятливим і ефективним підприємствам (фірмам).

Всі ці функції ринку засновані на взаємодії попиту і пропозиції за допомогою ринкової ціни та конкуренції. Економічна наука являє ринок як модель ринкової залежності між попитом, пропозицією і ціною на основі розвитку ринкової конкуренції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Радянське держава: ознаки та механізм функціонування
Механізм функціонування ринку цінних паперів, його структура, суб'єкти та форми діяльності
Поняття механізму функціонування економіки
Особливості формування та механізм функціонування ринку праці
Механізм держави
Основні функції і характеристики складської системи
Основні зовнішні функції
Основні внутрішні функції
Співвідношення функціональних областей в розрізі ключових факторів корпоративної логістики. Характеристика основних функціональних областей і функцій логістики
Основні характеристики економічного розвитку країни та структура економіки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси