Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умови праці на робочому місці

Умови праці - сукупність факторів трудового процесу і виробничого середовища, в якій здійснюється діяльність.

Факторами трудового процесу є важкість і напруженість праці.

Важкість праці - характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорнодвигательный апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін), що забезпечують його діяльність.

Важкість праці характеризується фізичним динамічним навантаженням, масою поднимаемого і переміщуваного вантажу, загальним числом стереотипних робочих рухів, розміром статичного навантаження, формою робочої пози, ступенем нахилу корпусу, переміщенням в просторі.

Напруженість праці - характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.

Напруженість праці характеризується навантаженнями інтелектуального характеру, сенсорними навантаженнями, емоційними навантаженнями, монотонністю праці, режимом праці.

Факторами виробничого середовища є мікроклімат, загазованість та запиленість повітря робочої зони, аероіонний склад повітря, освітлення, шум, вібрація, електромагнітні поля і випромінювання і т. д.

Виходячи з гігієнічних критеріїв Р 2.2.2006-05 “Керівництво по гігієнічній оцінці факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці" (затв. Росспоживнаглядом 29.07.2005), умови праці поділяються на чотири класи: оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні.

Оптимальні умови праці (1-й клас) - такі умови праці, за яких зберігається здоров'я працівників і створюються передумови для підтримки високого рівня його працездатності.

Допустимі умови праці (2-й клас) характеризуються такими рівнями факторів середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються під час регламентованих перерв або до початку наступної зміни і не повинні робити несприятливого дії в найближчому і віддаленому періоді на стан здоров'я працюючих і їх потомство. Допустимі умови праці відносять до безпечним.

Шкідливі умови праці (3-й клас) характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і надають несприятливу дію на організм працюючого та його потомство. Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості змін в організмі працюючих поділяються на чотири ступеня шкідливості:

• 1-я ступінь 3-го класу (3.1) - умови праці, що характеризуються такими відхиленнями рівнів шкідливих факторів від гігієнічних нормативів, які викликають функціональні зміни (відновлюються, як правило, при більш тривалому перериванні контакту з шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я;

• 2-я ступінь 3-го класу (3.2) - умови праці, що характеризуються впливом таких рівнів шкідливих факторів, які викликають стійкі функціональні зміни, що призводять у більшості випадків до зростання виробничо-обумовленої захворюваності, появи початкових ознак або легких форм професійних захворювань, що виникають після тривалої експозиції;

• 3-я ступінь 3-го класу (3.3) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів, вплив яких призводить до розвитку, як правило, професійних хвороб легкого та середнього ступеня тяжкості в період трудової діяльності, до зростання хронічної патології, включаючи підвищені рівні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;

• 4-я ступінь 3-го класу (3.4) - умови праці, при яких можуть виникати важкі форми професійних захворювань, відзначається значне зростання числа хронічних захворювань та високі рівні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Небезпечні (екстремальні) умови праці та (4-й клас) характеризуються рівнями виробничих факторів, вплив яких протягом робочої зміни створює загрозу для життя, високий ризик розвитку гострих професійних уражень, в тому числі і важких форм.

Безпечні умови праці - умови праці, при яких вплив на працюючих шкідливих або небезпечних виробничих факторів виключено або рівні їх впливу не перевищують встановлених нормативів.

Несприятливі умови праці - умови праці, обтяжені шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ
Атестація робочих місць за умовами праці
Атестація робочих місць за умовами праці
Атестація робочих місць за умовами праці
Організація робочих місць
Ергономіка праці та атестація робочих місць
Проектування робочого місця
Двоїстий характер праці. Товар як речове ставлення; особливий товар - робоча сила
Забезпечення безпечних умов праці при використанні офісної техніки
Методи навчання поза робочого місця
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси