Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зовнішня реклама

Вона виступає найчастіше у вигляді плакатів на щитах, вивісок, які доцільно розміщувати у місцях скупчення людей, вздовж вулиць, магістралей, на торцях будівель та ін. Виділення місця під зовнішню рекламу здійснюється за погодженням з муніципальною владою.

Зовнішню рекламу в основному використовують торгові доми і магазини, кафе і ресторани, фірми-оптовики і ін. Краще, щоб зовнішня реклама оформлялася яскраво і помітно, підсвічувалася у вечірній і нічний час, була гранично проста, швидко і легко засвоювана, не провокувала дорожньо-транспортних пригод.

Реклама на товарах широкого вжитку

При її організації необхідно забезпечити певну гармонійність між споживчими властивостями товару, на упаковці якого розміщується реклама, і характером рекламного повідомлення (рекламованого товару). Найбільше поширення і значний ефект дає реклама на поліетиленових пакетах, особливо при гарному якості матеріалу, з якого вони виготовлені, та поліграфічного виконання.

Пряма поштова реклама

Вона являє собою одну з форм реклами, що забезпечують високу соціально-економічну та територіальну вибірковість аудиторії. Ця реклама особливо ефективна при організації реклами товарів і послуг для порівняно невеликих груп споживачів. У сучасних російських умовах у зв'язку зі значним подорожчанням поштових витрат цей вид реклами перестав бути дуже дешевим. Зараз більшою мірою практикується і виправдовує себе колективна розсилка, проводиться на основі кооперованого збору пропозицій ряду організацій-рекламодавців і зведення їх у свого роду збірники або газетні видання.

Рекламні сувеніри

Ці засоби реклами являють собою ефективний засіб популяризації та реклами тієї організації, яка їх вручає. Сам факт вручення рекламного сувеніра підкреслює солідність рекламодавця.

Щоб рекламний сувенір успішно виконував покладені на нього функції, він повинен відповідати потребам, смакам, звичкам, соціально-професійного статусу партнера. На ньому бажано присутність фірмової символіки, адресних даних фірми-дарувальника (адреса, телефон, факс). В законодавстві деяких країн містяться положення, що регулюють порядок і вартість подарунків.

Усна реклама

Вона здійснюється шляхом усної передачі рекламної інформації, проведення діалогу, консультацій, як правило, в місцях продажу товарів і скупчення людей - магазинах, на виставках, ярмарках, а також по телефону. Головна особливість усної реклами полягає у факті особистого спілкування з потенційним покупцем. При її проведенні першорядну роль грають особиста чарівність, одяг, манера поведінки, вміння вести діалог.

Для ведення розмови з покупцем корисними такі рекомендації:

• краще сказати менше, аніж наговорити зайвого;

• чітко викладати необхідну інформацію;

• не вживати термінів і виразів, не зрозумілих покупцеві;

• брати за основу думки і бажання покупця.

При проведенні реклами по телефону, природно, найбільш важливими є мовні особливості - тембр і м'якість голосу, культура мови і т. д.

Мерчандайзинг являє собою один з видів рекламної діяльності з підтримки, контролю і підвищенню результативності роздрібної торгівлі. В обов'язки мерчандайзера входять:

• контроль за тим, як розташовані продукти на полицях, повністю представлений асортимент;

• перевірка наявності продукції на складах, її кількості і асортименту;

• розміщення рекламних матеріалів на місцях продажу.

У кінцевому рахунку робота мерчандайзера зводиться до того, щоб поставити продукт в магазині на правильне місце, правильний час, за правильну ціну. Мерчандайзер також відстежує ціни на товари-конкуренти, оформлення цих товарів, наявність рекламують їх матеріалів. Це дозволяє фірмі-замовнику вчасно прийняти необхідні заходи, наприклад змінити оформлення або ціну, щоб поліпшити збут товару.

Оцінка ефективності рекламних заходів

Суть оцінки ефективності реклами полягає у зіставленні даних, що характеризують витрати на рекламну кампанію, з певними результатами її проведення, вираженими в тих чи інших діях споживачів, наприклад в збільшенні обсягів продажу, прибутку та ін

На ефективність рекламної діяльності впливає безліч факторів, найважливішими з яких виступають:

• правдивість і об'єктивність рекламних повідомлень;

• якісні характеристики рекламованих товарів;

• особливості групи цільового впливу;

• обсяг коштів, що виділяються на рекламні заходи;

• соціально-економічні параметри суспільства;

• професіоналізм творців рекламної продукції та ін

На практиці трапляються ситуації, коли реклама не веде до

збільшення прибутку, проте потрібно пам'ятати, що іноді можна знехтувати прибутком щоб уникнути збитків, думати про збереження сприятливо ситуації, ринкової кон'юнктури, престиж фірми та її продукції.

Існують різні методи (варіанти) оцінки ефективності впливу реклами на зміну купівельного попиту:

1. Метод співставлень. Це один з найбільш поширених методів оцінки ефективності реклами. Він заснований на отриманні даних опитування покупців про джерела обізнаності про, що здобувається товар. При наявності відповідної інформації висновки про ефективність впливу реклами на споживача можна робити шляхом співставлення інформації:

• про кількість осіб, запам'ятали і не запам'ятали оцінюваний вид реклами;

• числі споживачів товару в групах, запам'ятали і не запам'ятали рекламу (їх зіставлення характеризує так зване залучення в споживання);

• частці споживачів товару в групі запам'ятали і не запам'ятали рекламу (співвідношення цих часток може служити критерієм ефективності реклами).

2. Метод експериментів. Цей метод оцінки економічної ефективності реклами, заснований на проведенні різного роду експериментів. Наприклад, шляхом утворення експериментальних і контрольних груп ринків і зіставлення інформації, отриманої в ході експериментів.

3. Метод цільових альтернатив. Цей метод припускає зіставлення запланованих і фактичних параметрів, оцінюваних як результат вкладення коштів у рекламну кампанію.

4. Метод оцінки вартості одного рекламного контракту. Він може полягати в оцінці співвідношень витрат на рекламу і числа запитів на рекламовану продукцію.

Використовуючи відомості про вартість рекламного контракту, можна обґрунтувати вибір тих або інших форм реклами, а також оцінити розміри збільшення контингенту покупців при комплексному дослідженні різних видів реклами.

У літературі описуються також можливості використання методів моделювання для прийняття рішень про асигнування на рекламу, зокрема: моделей, що описують зміну товарообігу в залежності від витрат на рекламу; адаптивних моделей; моделей послідовної взаємозв'язку; моделей, що враховують аналогічні асигнування конкурентів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зовнішня реклама
Зовнішня реклама
Культура споживання товарів
Основні види реклами та рекламних засобів
Ціна споживання
Взаємозв'язок прямої та іміджевої реклами
Пряма реклама.
Пряма реклама.
Різні типи рекламних агентств, їх переваги та недоліки
Рекламна кампанія та етапи її проведення
Організація рекламної діяльності
Основні види реклами та рекламних засобів
Основні напрямки створення ефективної інтернет-реклами
Реклама в системі масових комунікацій
Оцінка ефективності рекламної та PR-діяльності
Оцінка ефективності рекламної діяльності
Принципи оцінки ефективності розробки управлінського рішення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси