Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Комерційне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Попередній договір

Попереднім вважається договір, у якому сторони зобов'язуються укласти договір про передачу майна, виконанні робіт чи наданні послуг (основний договір) на умовах, передбачених попереднім договором.

Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, і повинен містити умови, що дозволяють встановити предмет, а також інші істотні умови основного договору. У ньому вказується термін, в який сторони зобов'язуються укласти основний договір. Якщо такий строк не визначений, основний договір підлягає укладанню протягом року з моменту укладення попереднього договору.

Попередніми може бути визнаний будь-який договір, незалежно від його назви. Так, до попередніми договорами можуть бути віднесені: договір поруки, укладений для забезпечення виконання зобов'язання, яке виникне в майбутньому; кредитний договір, який передбачає обов'язок банку або іншої кредитної організації надати в майбутньому грошові кошти в кредит позичальнику, і т. п.

Цивільне законодавство передбачає механізм реалізації прав вимоги будь-якого з контрагентів за попереднім договором. Оскільки такий договір є обов'язковим для обох сторін у період терміну його дії, то при укладенні основного договору будуть діяти правила про укладення договору в обов'язковому порядку. Закон передбачає можливість звернення до суду з позовом про спонукання до укладення договору. Сторона, необгрунтовано ухиляється від укладення договору, повинна відшкодувати іншій стороні завдані збитки.

Договір на користь третьої особи

Таким договором визнається договір, в якому сторони встановили, що боржник зобов'язаний зробити виконання не кредитору, а третій особі, має право вимагати від боржника виконання зобов'язання в свою користь. З моменту вираження третьою особою боржника наміру скористатися своїм правом за договором сторони не можуть розривати чи змінювати укладений ними договір без згоди третьої особи.

Боржник у договорі вправі висувати проти вимоги третьої особи заперечення, які він міг би висунути проти кредитора.

У випадку, коли третя особа відмовилася від права, наданого йому за договором, цим правом може скористатися кредитор.

Укладення договору

Договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідної в які підлягають випадках формі досягнуто згоди по всім істотним умовам договору.

Істотними є умови про предмет договору, умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди.

Договір укладається шляхом направлення оферти (пропозиції укласти договір) однієї зі сторін і її акцепту (прийняття пропозиції) іншою стороною. Дата отримання акцепту стороною, яка направила оферту, вважається моментом укладання договору.

Якщо відповідно до закону для укладення договору необхідна також передача майна, договір вважається укладеним з моменту передачі відповідного майна.

Договір, який підлягає державній реєстрації, вважається укладеним з моменту його реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

Якщо в договорі не зазначено місце його укладення, договір визнається укладеним у місці проживання громадянина чи місці перебування юридичної .-шукаючи, який направив оферту.

Укладатися договір може в будь-якій формі, передбаченої для здійснення угод, якщо законом для договорів даного виду не встановлена певна форма. Договір у письмовій формі може бути укладений шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРИЗУПИНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Правила попереднього слідства
ОРГАНИ, що ЗДІЙСНЮЮТЬ ПОПЕРЕДНЄ СЛІДСТВО, ДІЗНАННЯ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Загальні умови попереднього розслідування
ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Відмова на користь держави
Договір товариства (societas)
ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДОГОВІР
Укладення договору на торгах
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси