Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік операцій зі спільної діяльності

До фінансовим вкладенням організації ставляться вклади, зроблені нею в рамках спільної діяльності. Облік операцій зі спільної діяльності ведеться відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку "Інформація про участь у спільній діяльності" ПБУ 20/03, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 24 листопада 2003 р. № 105н (далі-ПБО 20/03).

В основі операцій по спільній діяльності лежить договір простого товариства (ст. 1041 ГК РФ). За цим договором два або більше осіб об'єднують свої вклади і діють без утворення юридичної особи. Вклад - все те, що вноситься у спільну справу, вклади всі є рівними за вартістю, якщо інше не зазначено в договорі. Отримані в результаті діяльності доходи є спільною частковою власністю учасників; прибуток, отриманий в результаті спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів товаришів. У разі припинення договору майно учасників повертається їм. Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється одним з учасників, що і відображається у договорі.

Майно, внесене учасниками, враховується на окремому балансі у того з них, кому доручено ведення справ, тобто даний учасник робить два балансу - за основним видом діяльності та за договором простого товариства. Для ведення операцій за договором простого товариства відкривається окремий банківський рахунок, однак касова книга в учасника, який веде справи, може бути тільки одна, отже, йому потрібно організувати аналітичний облік по рахунку 50 "Каса".

Майно, отримане за договором простого товариства у того учасника, який веде спільні справи, відноситься в кредит рахунку 80 "Статутний капітал" субрахунок "Вклади товаришів". Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного з учасників за дебетом рахунків майна, наприклад:

01 "Основні кошти", 04 "Нематеріальні активи", 10 "Матеріали", 41 "Товари", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки" та ін

У тих учасників, хто вносить майно за договором простого товариства, вартість майна в оцінці, визначеній за договором, відображається за дебетом рахунка 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 4 "Внески за договором простого товариства" та кредиту рахунків обліку грошових коштів і іншого майна.

ПРИКЛАД 10.3

ЗАТ "Альфа" і ТОВ "Бета" уклали договір простого товариства з метою виробництва пластмасових виробів.

ЗАТ "Альфа" передало в якості внеску у спільну діяльність грошові кошти в сумі 400 000 руб. ТОВ "Бета" передало у спільну діяльність сировину, оцінене за договором в 100 000 руб. Вартість сировини за даними бухгалтерського обліку - 100 000 руб., ПДВ по сировині був прийнятий до відрахування.

У бухгалтерському обліку у ЗЛО "Альфа" зроблена така запис:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 4 ""Вклади за договором простого товариства" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 400 000 руб. - на суму коштів, внесених за договором простого товариства.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Бета" зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 4 "Внески але договором простого товариства" КРЕДИТ 10 "Матеріали"

- 100 000 руб. - на вартість сировини, внесеного за договором простого товариства;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" КРЕДИТ 68 "Розрахунки з податків і зборів"

- 18 000 руб. (100 000 руб. х 18% / 100%) - на суму відновленого ПДВ;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати" КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей"

- 18 18 000 руб. - на суму відновленого ПДВ по сировині, переданим за договором простого товариства.

Бухгалтерський облік діяльності за договором простого товариства ведеться за загальною методикою. Прибуток формується але закінчення кожного звітного періоду і розподіляється пропорційно внескам учасників за договором. Збитки за договором простого товариства відшкодовуються його учасниками.

У організації, яка бере участь у спільній діяльності, отримання прибутку за договором простого товариства буде віднесено до інших доходів.

Коли термін дії договору припиняється, або хто-небудь з учасників оголошується банкрутом, або договір розривається але вимогу одного з учасників, майно повертається учасникам пропорційно їх вкладам. В учасника, ведучого загальні справи, за всіма балансовими рахунками утворюються нульові залишки і в бухгалтерському обліку робляться записи по дебету рахунки 80 "Статутний капітал" субрахунок "Вклади товаришів" і кредитом рахунків обліку майна.

У бухгалтерському обліку повернення майна в учасників відображається за дебетом рахунків обліку майна і кредиту рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Вклади за договором простого товариства". Різниця між обліковою вартістю переданого і повернутого після припинення договору простого товариства майна враховується по дебету або кредиту рахунку 91 "Інші доходи і витрати" в складі інших доходів або витрат організації.

Просте товариство не є юридичною особою і не несе зобов'язань щодо сплати податків. Кожен учасник сплачує податок окремо пропорційно його частці в спільній діяльності, або учасники простого товариства делегують учасника, ведучого загальні справи, право виконувати ці обов'язки. Уповноважений учасник зобов'язаний повідомити податковий орган про виконання ним обов'язків платника податків в рамках договору простого товариства.

Бухгалтерські записи з обліку операцій зі спільної діяльності у товаришів наведено в табл. 10.3.

Таблиця 10.3

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій зі спільної діяльності

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

У товаришів-учасників

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 4 "Внески за договором простого товариства"

51 "Розрахункові рахунки"

Перераховані грошові кошти в рахунок участі у спільній діяльності

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 4 "Внески за договором простого товариства"

41 "Товари"

Передано товари в рахунок участі у спільній діяльності

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 4 "Внески але договором простого товариства"

10 "Матеріали"

Передані матеріали в рахунок участі у спільній діяльності

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 4 "Внески але договором простого товариства"

01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів"

Передані основні засоби в рахунок участі у спільній діяльності

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за договором простого товариства"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображена сума прибутку за підсумками роботи простого товариства за звітний період

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за договором простого товариства"

Отримана прибуток на розрахунковий рахунок організації-товариша

01 "Основні кошти", 10 "Матеріали", 50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки", 41 "Товари"

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 4 "Внески за договором простого товариства"

Повернуті вклади по закінченні дії договору

У товариша, ведучого загальні справи

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок "Розрахунки за внесками за договором простого товариства"

80 "Статутний капітал" субрахунок "Вклади товаришів"

Відображено заборгованість товаришів в частині формування статутного капіталу

01 "Основні кошти", 10 "Матеріали", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 41 "Товари"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок "Розрахунки за внесками за договором простого товариства"

Оприбутковані цінності, що надійшли в якості внеску в статутний капітал

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок "Розрахунки по виплаті доходів"

Нараховано прибуток пропорційно внескам учасників

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок "Розрахунки по виплаті доходів"

51 "Розрахункові рахунки"

Перерахована прибуток пропорційно внескам учасників

80 "Статутний капітал" субрахунок " Вклади товаришів"

01 "Основні кошти", 10 "Матеріали", 50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки", 41 "Товари"

Повернуті вклади товаришів по закінченні договору

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості обліку імпортних операцій
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових операцій
Облік касових операцій
Особливості оподаткування окремих операцій, здійснюваних в комерційній діяльності
Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту
Облік операцій на спеціальних рахунках в банках
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Облік реекспортних операцій
Спільна діяльність
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси