Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Довідник адвоката
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Право на відгук

Автор має право відмовитися від раніше прийнятого рішення про оприлюднення твору (право на відкликання) за умови відшкодування особі, якій відчужене виключне право на твір або надано право використання твору, заподіяних таким рішенням збитків. Якщо твір вже оприлюднено, автор зобов'язаний публічно оповістити про його відкликання. При цьому автор має право вилучити з обігу раніше випущені екземпляри твору, відшкодувавши завдані цим збитки.

Правила цієї статті не застосовуються до програм для ЕОМ, до службових творів і до творів, що ввійшли в складний об'єкт (стаття 1240).

Виключне право на твір

1. Автору твору чи іншому правовласнику належить виключне право використовувати твір у відповідності зі статтею 1229 цього Кодексу в будь-якій формі і будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на твір), в тому числі способами, зазначеними в пункті 2 цієї статті. Правовласник може розпоряджатися виключним правом на твір.

2. Використанням твору незалежно від того, здійснюються відповідні дії з метою отримання прибутку чи без такої мети, вважається, зокрема:

1) відтворення твору, тобто виготовлення одного і більше примірника твору або його частини в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у формі звуко - або відеозапису, виготовлення в трьох вимірах одного і більше примірника двомірного твори і в двох вимірах одного і більше примірника тривимірного твори. При цьому запис твору на електронному носії, у тому числі запис у пам'ять ЕОМ, також вважається відтворенням, крім випадку, коли такий запис є тимчасовою і становить невід'ємну і істотну частину технологічного процесу, що має єдиною метою правомірне використання запису чи правомірне доведення твори до загального відомості:

2) розповсюдження твору шляхом продажу або іншого відчуження його оригіналу або примірників;

3) публічний поки я введення, тобто будь-яка демонстрація або примірника твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, диапозитива, телевізійного кадру чи інших технічних засобів, а також демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності безпосередньо або за допомогою технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, нс належать до звичайного кола сім'ї, незалежно від того, сприймається твір у місці його демонстрації або в іншому місці одночасно з демонстрацією твору;

4) імпорт оригіналу або примірників твору у цілях розповсюдження;

5) прокат оригіналу або примірника твору;

6) публічне виконання твору, тобто представлення твору в живому виконанні або за допомогою технічних засобів (радіо, телебачення та інших технічних засобів), а також показ аудіовізуального твору (супроводом або без супроводу звуком) разом, відкритому для вільного відвідування, або разом, де присутня значна кількість осіб, які не належать до звичайного кола сім'ї, незалежно від того, сприймається твір у місці його подання або показу або в іншому місці одночасно з поданням або показом твору;

7) повідомлення в ефір, тобто повідомлення твору для загального відома (включаючи показ або виконання) по радіо чи телебаченню (у тому числі шляхом ретрансляції), за винятком повідомлення по кабелю. При цьому під повідомленням розуміється будь-яка дія, за допомогою якого твір стає доступним для слухового і (чи) зорового сприймання, незалежно від фактичного сприйняття публікою. При повідомленні творів в ефір через супутник під повідомленням в ефір розуміється прийом сигналів з наземної станції на супутник і передача сигналів з супутника, за допомогою яких твір може бути доведене до загального зведення незалежно від його фактичного прийому публікою. Повідомлення кодованих сигналів визнається повідомленням в ефір, якщо засоби декодування надаються необмеженому колу осіб організацією ефірного мовлення або за її згодою;

8) повідомлення по кабелю, тобто повідомлення твору для загального відома по радіо чи телебаченню з допомогою кабелю, проводу, оптичного волокна або аналогічних засобів (в тому числі шляхом ретрансляції). Повідомлення кодованих сигналів визнається повідомленням по кабелю, якщо засоби декодування надаються необмеженому колу осіб організацією кабельного мовлення або за її згодою;

9) переклад або інша переробка твору. При цьому під переробкою твору розуміється створення похідного твору (обробки, екранізації, аранжування, інсценізації тощо). Під переробкою (модифікацією) програми для ЕОМ чи бази даних розуміються будь-які їх зміни, в тому числі переклад такої програми або бази даних з однієї мови на іншу мову, за винятком адаптації, тобто внесення змін, здійснюваних виключно в цілях функціонування програми для ЕОМ або бази даних на конкретних технічних засобах користувача або під управлінням конкретних програм користувача;

10) практична реалізація архітектурного, дизайнерського, містобудівного або садово-паркового проекту;

11) доведення твору до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до твору з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома).

3. Практичне застосування положень, що становлять зміст твору, в тому числі положень, що представляють собою технічне, економічне, організаційне чи інше рішення, не є використанням твору стосовно до правил цієї глави, за винятком використання, передбаченого підпунктом 10 пункту 2 цієї статті.

4. Правила підпункту 5 пункту 2 цієї статті не застосовуються щодо програми для ЕОМ, за винятком випадку, коли така програма є основним об'єктом прокату.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Голосування з відкликання виборного посадової особи місцевого самоврядування та з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти
Суб'єкти адміністративного права: поняття і види. Адміністративно-правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства
Загальні поняття про право
Право: походження та сутність
Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір
Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір
Термін дії виняткового права на твір
Відповідальність за порушення виключного права на твір
Авторське право
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси