Меню
Головна
 
Головна arrow Історія arrow Історія Сходу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція ЧЕТВЕРТА Сучасний Схід: процеси і проблеми

Сучасний Схід - особлива, дуже ємна і специфічна частина історії Сходу в цілому. Специфіка насамперед у політичній актуальності, калейдоскопічному динамізмі. Події слідують одне за іншим, ситуація змінюється ледь не щодня, причому нерідко досить радикально. То й справа відбуваються військові та політичні конфлікти в тому чи іншому регіоні, державні перевороти і багато інші події, з яких, власне, і полягає тканину сучасного політичного життя. Країн, про які йде мова, не менше сотні (не рахуючи тих, що історично і культурно близькі до Сходу, але формально, тобто географічно, до нього не ставляться, як, наприклад, країни Латинської Америки), причому кожна з них законно претендує на увагу. З цього випливає, що викладати в деталях сучасну історію кожної країни практично нереально. Втім, цього й не потрібно, бо для знайомства з окремими країнами існує чимало країнознавчих видань будь-якого профілю, не кажучи вже про велику кількість різного роду довідників. Перед нами інша задача. Мова про те, щоб звернути увагу на найважливіші процеси і найбільш істотні проблеми, характерні для сучасного Сходу в цілому, або для найважливіших її регіонів, цивілізацій і країн. Крізь призму аналізу цих процесів і проблем висвітиться те головне, що становить квінтесенцію подій саме сучасної історії Сходу.

o Сучасна історія (англ. contemporary, current history) у всьому світі зазвичай виділяється в особливий розділ або етап всесвітньої історії. Але якщо для Заходу хронологічна межа між нею і новою історією (англ. modern history) в деякому сенсі розмита і може бути сформульована лише вельми умовно, то для Сходу вона більш очевидна, формально і політично досить чітко виражена.

Мова йде про деколонізації, що відбувалася в середині XX ст., в основному між 1945 і 1960 р. Правда, деколонізація, як набуття політичної незалежності торкнулася не лише Сходу, бо деякі його країни не були колоніями і незалежності, принаймні формально, не втрачали. Однак фактично деколонізація так чи інакше зачепила весь Схід, і не тільки в тому сенсі, що залежні країни здобули справжню незалежність, але насамперед тим, що фактичне набуття всіма країнами Сходу реальної політичної самостійності означало перетворення їх на вільних суб'єктів сучасного світу, де кожен мав можливість обирати свій шлях розвитку. Зрозуміло, на вибір шляху чинили вплив, часом вирішальне, багато суттєві фактори, але була помітна свобода вибору, що народжувала різні варіанти шляху трансформації традиційного східного суспільства.

Про проблеми, з якими традиційний Схід зіткнувся під тиском західного капіталу в період колоніалізму, мова вже йшла досить докладно. Болючість трансформації, вимушеної зовнішніми обставинами, була очевидною і в деякому сенсі загальної для всіх. Але спільність доль ніяк не виключала їх неоднаковості. Навпаки, у міру поглиблення процесу трансформації дедалі виразніше ставала ця несхожість, коріння якої йшли як у глибинні пласти історії, в релігійно-цивілізаційний фундамент, так і часом чинники природно-географічні (нафта і нафтодолари), не кажучи вже про колосальної значущості фактора колоніалізму, особливо британського. Звідси і результат: сучасна історія різних країн Сходу виявилася дуже різною.

Схід ніколи не був єдиним і однаковим, між передовими і процветавшими державами і більш відсталими районами завжди існувала помітна грань, часом цивілізаційна і майнова прірва. Але при всьому тому було щось спільне для всього Сходу, і про цьому загальному вище чимало вже говорилося. Однак саме в наші дні Схід демонструє найбільшу ступінь нерівномірності і навіть нерівноцінності розвитку, часом величезних принципових відмінностей. Ці відмінності - результат неоднаковою внутрішньої трансформації як деяких успішно розвиваються, так і майже не розвиваються, не кажучи вже про тих, що не хочуть йти по західному шляху і роблять ставку на войовниче протистояння йому.

Зі сказаного зрозуміло, якого роду процеси і проблеми слід вважати головними для сучасного Сходу. Саме вони і все пов'язане з ними будуть стояти в центрі уваги і аналізу, що багато в чому зумовило і композицію останній частині роботи. Перші її глави присвячені короткого огляду конкретних даних з історії ряду країн, згрупованих за основними регіонами сучасного Сходу. Ці дані супроводжуються аналітичною оцінкою з вичлененням основний динаміки розвитку відповідних країн або груп країн. В наступних розділах мова йтиме про загальні для сучасного Сходу процеси і проблеми. Тут буде звернено увагу на причини і фактори, що зумовлюють нерівномірність розвитку, і вплинули на вибір шляху, а також йтиметься про генерального напрямку розвитку Сходу в наші дні і в найближчому майбутньому.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Проблеми республік пострадянського Сходу
Держава і економіка на сучасному Сході
Епоха "палацових переворотів": падіння державного початку і особливості політичних процесів у другій чверті XVIII ст.
Проблеми та суперечності у зв'язку з розширенням ЄС на Схід
Екологічні проблеми та сучасний екологічний стан російської федерації
Теоретико-методологічні проблеми сучасної культурології. Дискусії та огляд деяких підходів
ТРЕТЯ Схід у період розвиненого колоніалізму (середина XIX - перша половина XX століття)
Трансформація Сходу в період колоніалізму. Колоніальний капітал і традиційний Схід
Проблеми використання сучасних комп'ютерних технологій
Проблема "можливих світів" у сучасній науці і філософії
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси