Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Процес логістичного планування

Логістичні планування - це систематичний процес постановки логістичних цілей, вибору шляхів їх досягнення, формування управлінських рішень та прогнозування наслідків цих дій.

У загальному випадку він здійснюється на двох рівнях: вищому - стратегічному і підпорядкованому йому - оперативному. Оперативне логістичне планування по термінах і по деталізації конкретизує і створює передумови для виконання планів більш високого - стратегічного рівня.

Класифікація видів логістичного планування має складний комплексний характер:

- за рівнями виділяють: стратегічне й оперативне планування;

- але функціональним областям виділяють: планування закупівель, планування виробництва, планування збуту і т. д.;

- за строками дії планів виділяють: стратегічне планування, довгострокове планування, середньострокове планування, короткострокове планування;

- за ступенем деталізації прийнятих рішень виділяють: стратегічне рішення вищого рівня (місія, корпоративна стратегія, бізнес-стратегія), логістична стратегія, тактичні логістичні рішення (річні, у ряді випадків, квартальні логістичні плани), операційні логістичні рішення (насамперед короткострокові логістичні графіки).

Важливо помститися, що в зарубіжній і вітчизняній практиці для позначення різних рівнів і ступенів деталізації рішень, що приймаються в логістичному плануванні часто використовують різні терміни. Останні десятиліття спостерігає інтенсивне проникнення іноземної термінології в нашу країну, тому на цьому варто зупинитися. Так, за кордоном використовують терміни: "узагальнене планування", "узагальнений план", "основний графік", "операційні рішення", "короткостроковий графік". У вітчизняній практиці традиційно використовувалися терміни: "комплексний річний план", "виробнича програма", "оперативне планування", "оперативно-виробничий план" та ін.

Узагальнене планування відноситься до категорії тактичних рішень, у ході яких прогнозний попит і готівкова потужність перетворюються в графіки за видами діяльності. На цьому рівні планування розробляються узагальнені плани та основні графіки. В узагальнених планах ведеться аналіз за групами видів діяльності, по кожній споруді, як правило, на кожен місяць, при цьому деталей роботи планування не стосується.

Після складання узагальнених планів розробляються основні графіки, розбивають узагальнений план на складові і показують види діяльності, як правило, щотижня. Після опрацювання основного графіка, складають докладні розкладу для всіх видів робіт і ресурсів, необхідних для виконання завдань, встановлених в основному графіку. Для цього складають короткострокові графіки.

Короткострокові графіки визначають послідовність виконання видів діяльності, потрібні ресурси і час, коли вони повинні бути виконані.

Основний графік визначає строки закінчення робіт, короткострокові графіки повинні їх реалізовувати. Існують два способи вирішення такої задачі: пряме і зворотне складання графіка.

Пряме складання графіка: відомо, коли кожна робота може початися, тоді після аналізу всіх видів робіт визначають, до якого терміну завдання буде виконано.

Зворотне складання графіка: відомо, коли кожна робота повинна бути завершена, тоді йдуть від цієї дати тому, вибудовуючи всі види діяльності так, щоб визначити, коли певна робота повинна розпочатися, щоб у підсумку бути виконаною до необхідного терміну.

Іншим способом короткострокового планування є використання правил черговості виконання робіт, наприклад, в першу чергу виконуються термінові роботи, в першу чергу виконуються самі короткі роботи та ін.

Для організації ефективного планування на підприємстві повинна існувати система планування, тобто упорядкована структура окремих видів планування.

Перед початком планування необхідно чітко визначити:

1) об'єкт планування (що планується);

2) суб'єкт планування (хто планує);

3) горизонт планування (на який термін);

4) засоби планування (за допомогою чого планувати: фінансові засоби, обчислювальна техніка);

5) методику планування (як планувати);

6) узгодження планів (яких, з ким і на яких умовах).

До найбільш загальним методам, застосовуваним для розробки планів, відносяться наступні: переговори, коригування попередніх планів, різні інтуїтивні методи, графічні методи, обчислення за допомогою електронних таблиць, імітаційне моделювання, експертні системи, математичні моделі (математичне програмування, сіткове планування та ін).

Логістичне планування (у найбільш загальному вигляді визначається як процес постановки цілей та вибору шляхів їх досягнення) здійснюється на двох рівнях: стратегічному та оперативному. Стратегічне планування пов'язане з довгостроковими розподілом ресурсів у логістичній системі з метою забезпечення виконання стратегічних завдань підприємства.

Однак розробка стратегії поводження фірм в умовах логістики не завершує процес планування: стратегічне планування генерує ланцюжок оперативних планів, що визначають цілі дії в оперативних ситуаціях. На етапі розробки перспективного плану згідно з прогнозом розвитку виробництва та ринку визначається структура, потужність і напрямів матеріальних потоків, будується схема каналів їх розподілу, планується переробна спроможність і розміщення технічного оснащення в регіоні. З допомогою стратегічного планування визначаються необхідні рівні логістичних послуг, розміщуються вузлові пункти зберігання, розраховуються рівні запасів на складах, складаються маршрути і вибираються оптимальні способи транспортування.

Другий рівень планування має короткостроковий характер і дозволяє вирішувати поточні проблеми; наприклад, як відреагувати на різке підвищення транспортних тарифів, як виконати нещодавно отриманий замовлення споживача і т. д. В рамках оперативно-тактичних планів більш точно ідентифікуються норми постачання готової продукції споживачам, визначається оптимальна величина замовлення (партії поставки) матеріалів, складається календарний розклад формування, відвантаження і відправлення готової продукції і отримання сировини і матеріалів. Зазвичай такі питання вирішують, не виходячи за рамки загального курсу стратегічного плану.

Для проведення стратегічного планування слід оцінити передбачуваний обсяг матеріального потоку, який буде проходити через логістичну систему, і на його основі планувати майбутню діяльність. Ця оцінка зазвичай дається у вигляді прогнозу. Прогнозування необхідно для забезпечення основної інформацією при плануванні діяльності всіх функціональних підрозділів, включаючи логістику, маркетинг, виробництво й фінанси.

Основою для здійснення логістичного планування є прогнозування змін зовнішнього середовища. Від ступеня точності прогнозів залежить адекватність створюваної логістичної системи реальним умовам і, в підсумку,успіх (або невдача) компанії на ринку. Набуває сьогодні широкого поширення комп'ютерне моделювання логістичних процесів значно підвищує ступінь реальності прогнозів і ефективність процесу планування в цілому.

Таким чином, за допомогою стратегічного планування визначаються цілі і задачі логістичної системи і знаходяться оптимальні способи їх досягнення. Деталізація корпоративної стратегії здійснюється на тактичному та оперативному рівні. Надалі для гарантованого виконання поставлених завдань необхідні контроль за функціонуванням логістичної системи і, якщо необхідно, внесення коригувань у її діяльність.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Процес логістичного планування
Планування процесів розподілу.
Планування процесів розподілу
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Час логістичного процесу і конкурентоспроможність підприємства
Етапи процесу планування і елементи плану розслідування
Процес планування людських ресурсів
Процес планування комплексу маркетингу
Змінюється природа логістичних систем
Увага і свідомість як необхідні компоненти процесу планування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси