Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетингові дослідження
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Крос-табуляція

Принцип формування таблиць крос-табуляції

У маркетингових дослідженнях часто виникає необхідність з'ясувати, чи існує зв'язок, залежність між відповідями на різні питання.

Приклад 12.5

Розрізняється тривалість перебування в приміщеннях фітнес-центру у клієнтів різного віку

Для відповіді на питання такого роду застосовуються таблиці кросстабуляции, інакше звані таблицями (матрицями) спряженості. Вони показують спільне розподіл відповідей респондентів на два і більше питань анкети.

В анкету опитування колишніх клієнтів фітнес-центру було включено питання про типової тривалості перебування у фітнес-центрі з наступними варіантами відповіді: менше 2 год, 2-2,5 год і більше 2,5 ч. Поряд з цим анкета містила питання про вік, з відповідей на який респонденти були розбиті на дві вікові групи: 26-35 років і 36-46 років.

В результаті розрахунку в пакеті SPSS (меню Analyze → Descriptive Statistics → Crosstabs) була отримана наступна таблиця кросстабуляции (табл. 12.11).

Таблиця 12.11. Розподіл респондентів залежно від тривалості їх перебування у фітнес-центрі і віку, осіб

Тривалість перебування у фітнес-центрі

Вік

Всі

опитані

26-35 років

36-46 років

менше 2 год

18

36

54

2-2,5 год

47

57

104

більше 2,5 год

25

28

53

Всього

90

121

211

В кожній клітині таблиці вказано кількість респондентів, які володіють певним поєднанням розглянутих ознак. Наприклад, 47 респондентів відносяться до вікової групи 26-35 років і тривалість їх перебування у фітнес-центрі становила 2-2,5 ч.

Аналізувати представлені вище дані досить складно, оскільки зазначені в клітинах числа залежать відразу від двох факторів. Щоб виключити вплив чисельності клієнтів різного віку, розрахуємо частки респондентів з різною тривалістю перебування в приміщеннях фітнес-центру у відсотках від чисельності респондентів у кожній з вікових груп (табл. 12.12).

Таблиця 12.12. Частки респондентів з різною тривалістю перебування у фітнес-центрі у відсотках від кількості осіб у кожній віковій групі, %

Тривалість перебування в клубі

Вік

Всі

опитані

26-35 років

36-46 років

менше 2 год

20

30

26

2-2,5 год

52

47

49

більше 2,5 год

28

23

25

Всього

100

100

100

Таблиця демонструє, що градація "менше двох годин" яскравіше представлена у віковій групі 36-46 років (30 проти 26% у цілому по вибірці). Інші градації тривалості трохи сильніше виражені в групі відносно молодих колишніх клієнтів фітнес-центру. Таким чином, чим старша людина, тим менше часу він був схильний проводити у фітнес-центрі.

Зауважимо, що з формальної точки зору можна було б вчинити інакше: розрахувати відсоток не за значенням, а по рядку. Але тоді висновок з аналізу таблиці було б дуже дивним: зі зростанням тривалості перебування у фітнес-центрі зменшується вік людей. Безглуздість цього висновку - результат того, що ми необґрунтовано поміняли місцями незалежну і залежну змінні. Насправді в якості незалежної змінної тут може розглядатися тільки вік колишніх клієнтів, а тривалість перебування у фітнес-центрі - залежна змінна, так як вона змінюється під впливом незалежної змінної. Правило аналізу таблиць крос-табуляції говорить: слід розраховувати розподіл значень залежної змінної при кожному значенні незалежної. Тоді з'являється можливість порівнювати між собою розподілу по категоріям залежної змінної за інших рівних умов. У цьому випадку з'являється можливість зіставляти не залежать від вікового складу вибірки дані про типової тривалості перебування осіб різного віку у фітнес-центрі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Перевірка гіпотез, пов'язаних з крос-табуляції
Збільшення числа незалежних змінних при побудові таблиць крос-табуляції
Різновиди крос-секційних і тривалих досліджень
Крос-культурний менеджмент
Крос-культурні моделі управління людьми в організації
Збільшення числа незалежних змінних при побудові таблиць крос-табуляції
Перевірка гіпотез, пов'язаних з крос-табуляції
Спадкування ab intestate - за законами XII таблиць
Різновиди крос-секційних і тривалих досліджень
Закони XII таблиць"
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси