Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Моделі планування грошових потоків

Прогнозування і оптимізація готівки зводиться до обчислення можливих джерел надходження і відпливу грошових коштів. Використовується та ж схема, що і в аналізі руху грошових коштів, тільки для простоти деякі показники можуть агрегуватися.

Оскільки більшість показників досить важко спрогнозувати з великою точністю, нерідко прогнозування грошового потоку зводять до побудови бюджетів грошових коштів в періоді, що планується, враховуючи лише основні складові потоку: обсяг реалізації, частку виручки за готівку, прогноз кредиторської заборгованості та ін. Прогноз здійснюється на плановий період з виділенням підперіоди. Так, наприклад, рік може бути поділений на квартали або місяці, квартали - на місяці чи дні.

До планування грошових коштів застосовні загальні вимоги управління фінансами. По-перше, необхідний базовий запас коштів для виконання поточних розрахунків. По-друге, необхідні певні кошти для покриття непередбачених витрат. По-третє, доцільно мати визначену величину вільних коштів для забезпечення можливого йди прогнозованого розширення діяльності.

Таким чином, до грошових коштів можуть бути застосовані моделі, розроблені в теорії управління запасами і дозволяють оптимізувати величину грошових коштів. Мова йде про те, щоб оцінити:

o загальний обсяг грошових коштів та їх еквівалентів;

o яку їх частку слід тримати на розрахунковому рахунку, а яку у вигляді швидко реалізованих цінних паперів;

o коли і в якому обсязі здійснювати взаємну трансформацію грошових коштів і швидко реалізованих активів [Фомін, 2002].

Дані моделі використовують кілька припущень.

1. Розвинений ринок фінансових інструментів дає змогу ефективно використовувати тимчасово вільні грошові кошти.

2. На фінансовому ринку є набір безризикових короткострокових інструментів.

3. Транзакційні витрати, пов'язані з конвертацією грошових коштів у короткострокові цінні папери, заздалегідь відомі і носять постійний характер.

4. Інфляція в розрахунок не приймається.

5. Банки не нараховують проценти на залишки коштів на розрахункових рахунках підприємств.

Модель Баумола

Передбачається, що підприємство починає працювати, маючи максимальний і доцільний для нього рівень грошових коштів, і потім постійно витрачає їх протягом деякого періоду часу. Всі кошти, що надходять від реалізації товарів і послуг підприємство вкладає в короткострокові фінансові інструменти. Як тільки запас грошових коштів наближається до точки поповнення запасу, тобто стає рівним нулю або досягає деякого заданого рівня мінімального залишку грошових коштів, підприємство продає частину цінних паперів і тим самим поповнює запас грошових коштів до початкової величини. Таким чином, динаміка залишку коштів на розрахунковому рахунку являє собою зубчастий графік (рис. 4.3).

Сума поповнення обчислюється за формулою

де V- прогнозована потреба в грошових коштах у періоді (рік, квартал, місяць); з - витрати по конвертації

коштів у цінні папери; р - ставка прийнятною і можливою для підприємства процентної прибутковості короткострокових фінансових вкладень.

Графік зміни залишку коштів на розрахунковому рахунку (модель Баумола)

Рис. 43. Графік зміни залишку коштів на розрахунковому рахунку (модель Баумола)

Таким чином, середній запас грошових коштів становить ї/2> а загальна кількість угод з конвертації цінних паперів в грошові кошти

Загальні витрати з реалізації такої політики управління грошовими коштами

Перший доданок в цій формулі являє собою прямі витрати, друге - упущену вигоду від зберігання коштів на розрахунковому рахунку замість того, щоб інвестувати їх у цінні папери.

Приклад 4.1

Припустимо, що потреба в грошових коштів компанії ЛВС протягом року становить 30 млн руб. Процентна ставка але державних короткострокових цінних паперів раїна 6%, а витрати, пов'язані з кожною їх конвертацією, - 4000 руб. Отже, сума поповнення складе, руб.:

Середній розмір грошових коштів на розрахунковому рахунку дорівнює 1 млн руб. Загальна кількість угод по трансформації цінних паперів в грошові кошти за рік складе:

30 000 000:2 000 000 = 15.

Таким чином, політика компанії з управління грошовими коштами та їх еквівалентами така: як тільки кошти на розрахунковому рахунку виснажуються, компанія повинна продати частину цінних паперів на суму 2 млн руб.

Така операція буде виконуватися приблизно один раз в 24 дні. Максимальний розмір грошових коштів на розрахунковому рахунку становитиме 2 млн руб., середній - 1 млн руб.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Семифакторная модель фінансового управління на базі грошового потоку
Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами
Формування та класифікація грошових потоків
Вибір моделі оцінки і прогнозування грошових потоків
Модель дисконтованих вільних грошових потоків (FCFE)
Модель Томпсона і Стрикленда
Модель ЕР2М Адамса і Робертса
Цільова модель
Модель SPACE-аналізу
Ситуаційна модель Стинсона-Джонсона
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук