Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіко-математичні методи і прикладні моделі
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Економіко-математичні методи і прикладні моделі»
Лекція 1 Основні поняття математичного моделювання соціально-економічних систем Соціально-економічні системи, методи їх дослідження і моделювання Етапи економіко-математичного моделювання Класифікація економіко-математичних методів і моделейЛекція 2 Основи лінійного програмування Принцип оптимальності в плануванні та управлінні, загальна задача оптимального програмування Форми запису задами лінійного програмування та її економічна інтерпретація Математичний апарат лінійного програмуванняМатриці та визначникиТеорема про розкладання визначникаРозв'язання систем лінійних рівняньТеорема КрамераЛінійні векторні просториТеорема Вейєрштрасса Геометрична інтерпретація задачі Симплексний метод розв'язання задачіСимплекс-методу з природним базисомСимплекс-метод із штучним базисом (М-метод)Лекція 3 Оптимізаційні економіко-математичні моделі Теорія двоїстості в аналізі оптимальних рішень економічних задачПерша теорема двоїстостіДруга теорема двоїстості (теорема про доповнює нежесткости)Теореми про оцінки (третя теорема двоїстості) Транспортна задача Цілочисельне програмування Задачі багатокритеріальної оптимізації Нелінійне і динамічне програмування; поняття про імітаційному моделюванні Моделі мережевого планування і управлінняОсновні поняття мережевого моделюванняПравила побудови сіткових моделейРозрахунок характеристик мережевих моделейОптимізація сітьових моделейСіткове планування в умовах невизначеностіЛекція 4 Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесів Поняття економічних рядів динаміки Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показниківМетод перевірки різниць середніх рівнівМетод Фостера - Стьюарта Розрахунок показників динаміки розвитку економічних процесів Методи аналізу сезонних коливань в економіціСтатистичні методи розрахунку сезонної хвиліМетоди гармонійного аналізу сезонностіЛекція 5 Моделі прогнозування економічних процесів Трендові моделі на основі кривих зростання Оцінка адекватності і точності трендових моделей Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей Адаптивні моделі прогнозуванняМоделі і методи авторегресіїЛекція 6 Балансові моделі Балансовий метод. Принципова схема міжпродуктового балансу Економіко-математична модель міжгалузевого балансу Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників Динамічна міжгалузева балансова модельЛекція 7 Економетричні моделі Загальні поняття економетричних моделей Завдання економічного аналізу, які вирішуються на основі економетричних регресійних моделей Оцінка якості економетричних регресійних моделей і прогнозування на їх основі Виробничі функціїЛекція 8 Деякі прикладні і теоретичні моделі мікро - та макроекономічних процесів Моделювання попиту і споживанняЦільова функція споживання та моделювання поведінки споживачівФункції купівельного попитуМоделювання і прогнозування купівельного попиту Моделі управління запасамиКласична задача управління запасамиПринципові системи регулювання товарних запасівМодель економічно вигідних розмірів партій, що замовляються Моделювання систем масового обслуговування Елементи теорії ігор у задачах моделювання економічних процесів Динамічні моделі макроекономіки Канонічна модель Кейнса Модель Самуельсона - Хікса Модель Солоу