Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Екологічне право
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Екологічне право»
Загальна частинаЛекція 1. Екологічні проблеми і сучасний екологічний стан російської федерації Екологічні проблеми глобального масштабу Шляхи вирішення екологічних проблем на міжнародному рівні Сучасне екологічне становище Російської Федерації Шляхи вирішення екологічних проблем у Російській ФедераціїЛекція 2. Поняття, предмет, система та принципи екологічного права Поняття екологічного права Співвідношення екологічного права з іншими галузями права Предмет і методи екологічного права Принципи екологічного права Система екологічного праваЛекція 3. Поняття та зміст екологічних правовідносин Поняття і види екологічних правовідносин Об'єкти екологічних правовідносин Суб'єкти екологічних правовідносин Еколого-правові норми Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних правовідносин Поняття і види джерел екологічного права Конституція Російської Федерації як головне джерело екологічного права Федеральне екологічне законодавство Регіональне екологічне законодавство Правові акти органів місцевого самоврядування Акти міжнародного права Поняття екологізації законодавства Інші джерела екологічного права Роль судових актівЛекція 5. Історія правового регулювання екологічних відносин Періодизація правового регулювання екологічних відносин Дорадянський період Радянський період Сучасний період Перспективи розвитку екологічного законодавстваЛекція 6. Право власності та інші права на природні об'єкти і ресурси Поняття і види прав на природні об'єкти і ресурси Право власності на природні об'єкти і ресурси Право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, Право довічного наслідуваного володіння земельною ділянкою, Оренда та інші види платного строкового користування природними об'єктами і ресурсами Права на умовах договору концесії та угоди про розподіл продукції Право безоплатного термінового користування Сервітут щодо природних об'єктівЛекція 7. Поняття та зміст права природокористування Поняття права природокористування Зміст права природокористування Види природокористуванняЛекція 8. Екологічні права та обов'язки громадян. Права та обов'язки екологічних об'єднань Поняття правового екологічного статусу та джерела його формування Екологічних прав громадян Екологічні обов'язки громадян Права екологічних об'єднань Обов'язки екологічних об'єднаньЛекція 9. Компетенція російської федерації, суб'єктів російської федерації і муніципальних утворень у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Поняття компетенції та повноважень у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища і необхідність їх розмежування Компетенція Російської Федерації в сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Компетенція суб'єктів Російської Федерації у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Компетенція муніципальних утворень у сфері природокористування і охорони навколишнього середовищаЛекція 10. Органи державного управління у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Поняття та система органів державного управління в сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Міністерство природних ресурсів Російської Федерації Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування, Федеральне агентство водних ресурсів, Федеральне агентство лісового господарства, Федеральне агентство з надрокористування Міністерство сільського господарства Російської Федерації Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Федеральне агентство по рибальству Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості Федеральна служба по гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища Федеральна служба по екологічному, технологічному і атомному нагляду Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людиниЛекція 11. Функції державного управління у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Поняття функції державного управління у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища і основні види таких функцій Нормування у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Ліцензування у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Сертифікація у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Стандартизація у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Державний облік у галузі природокористування і охорони навколишнього середовища Звітність у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Моніторинг навколишнього середовища і природних об'єктів Забезпечення прав громадян на екологічну інформацію Державна екологічна експертизаЛекція 12. Організаційно-правові форми екологічного контролю Поняття, види, цілі і задачі екологічного контролю Державний екологічний контроль Відомчий екологічний контроль Громадський екологічний контроль Виробничий екологічний контрольЛекція 13. Економічний механізм охорони навколишнього середовища і природокористування Поняття та структура економічного механізму охорони довкілля і природокористування Планування заходів по охороні навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів Фінансування заходів у сфері охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів Ліміти у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища Плата за природокористування і негативний вплив на навколишнє середовище Економічне стимулювання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища Підприємницька діяльність у сфері охорони навколишнього середовища Відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищіЛекція 14. Ідеологічний механізм природокористування і охорони навколишнього середовища Поняття, зміст, принципи та завдання ідеологічного механізму природокористування та охорони навколишнього середовища Екологічне виховання, Екологічна освіта Екологічна освіта Професійна екологічна підготовка керівних працівників і спеціалістівЛекція 15. Відповідальність за вчинення екологічних правопорушень Поняття і види екологічних правопорушень Дисциплінарна відповідальність Матеріальна відповідальність Адміністративна відповідальність Кримінальна відповідальністьОсоблива частинаЛекція 16. Правовий режим охорони і використання земель Основні поняття і принципи охорони і використання земель Правове регулювання охорони та використання земель Зміст державного управління в сфері охорони і використання земель Поняття та зміст охорони земель Відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земельЛекція 17. Правовий режим охорони і використання надр Основні поняття Правове регулювання охорони та використання надр Зміст державного управління в сфері охорони і використання надр Вимоги до раціонального використання та охорони надр Відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання надрЛекція 18. Правовий режим охорони і використання водних об'єктів Основні поняття Правове регулювання охорони та використання водних об'єктів Зміст державного управління в сфері охорони і використання водних об'єктів Вимоги до охорони водних об'єктів Відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання водних об'єктівЛекція 19. Правовий режим охорони і використання лісів Основні поняття Правове регулювання охорони та використання лісів Зміст державного управління в сфері охорони і використання лісів Вимоги до охорони і захисту лісів Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання лісівЛекція 20. Правовий режим охорони і використання об'єктів тваринного світу Основні поняття Правове регулювання охорони та використання об'єктів тваринного світу Зміст державного управління в сфері охорони і використання об'єктів тваринного світу Вимоги до охорони об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання об'єктів тваринного світуЛекція 21. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій Основні поняття Правове регулювання режиму особливо охоронюваних природних територій Зміст державного управління в галузі організації і функціонування особливо охоронюваних природних територій Вимоги до режиму деяких особливо охоронюваних природних територій Відповідальність за порушення законодавства про особливо охоронюваних природних територіяхЛекція 22. Правова охорона атмосферного повітря Основні поняття Правове регулювання охорони атмосферного повітря Зміст державного управління в сфері охорони атмосферного повітря Вимоги до охорони атмосферного повітря Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітряЛекція 23. Правові заходи охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності Загальні вимоги по охороні навколишнього середовища при здійсненні господарської й іншої діяльності Вимог по охороні навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації та виведення з експлуатації будівель, будов, споруд і інших об'єктів Вимоги з охорони навколишнього середовища стосовно до окремих галузей господарської та іншої діяльності Вимоги щодо охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції міських і сільських поселень Відповідальність за порушення вимог в області охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльностіЛекція 24. Правовий режим зон надзвичайної ситуації і зон екологічного лиха Поняття зони екологічного лиха Поняття зони надзвичайної ситуаціїСпеціальна частинаЛекція 25. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища Поняття та принципи міжнародно-правової охорони навколишнього середовища Напрямки міжнародно-правового співробітництва у сфері охорони навколишнього середовищаЛекція 26. Правова охорона навколишнього середовища в зарубіжних країнах Правова охорона навколишнього середовища в країнах СНД Правова охорона навколишнього середовища в країнах Східної і Центральної Європи Правова охорона навколишнього середовища в економічно розвинених країнах
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси