Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні»
Лекція I. ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЦЕСИ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИЛекція 1. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ Економічна інформація як частина інформаційного ресурсу суспільства Інформаційний ресурс - новий предмет праці Розвиток інформаційної сфери виробництва Формування та розвиток інформаційних ресурсів підприємства в умовах інформаційної економіки Інформація та інформаційні процеси в організаційно-економічній сфері Основні визначення Інформація Семіотика та її розділи Інфраструктура інформатизації Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці Інформатизація та інформаційні технології Інформаційно-комунікаційні технології Економічні закони розвитку інформаційних технологій Закон Мура Закон Меткалфа Закон фотонаЛекція 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Основні поняття, термінологія і класифікація Витоки та етапи розвитку інформаційних технологій Інформатика та інформаційні технології Технологія і методи обробки економічної інформації Основні класи технологій Базові методи обробки економічної інформації Структура базової інформаційної технології Концептуальний рівень опису (змістовний аспект) Логічний рівень (формалізоване/модельне опис) Фізичний рівень (програмно-апаратна реалізація)Лекція 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Роль і місце автоматизованих інформаційних систем в економіці Види інформаційних систем і принципи їх створення Класифікація інформаційних систем Корпоративні (інтегровані) інформаційні системи Склад інформаційних систем Функціональні підсистеми інформаційних систем Забезпечують підсистеми інформаційних систем Технічне забезпечення (комплекс технічних засобів) Життєвий цикл інформаційних системЛекція II ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМЛекція 4 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Підприємство як об'єкт управління Роль і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством Планування потреби в матеріалах (MRP I) Планування потреби у виробничих потужностях (CRP) Замкнутий цикл планування потреб у матеріальних ресурсів (CL MRP)і Планування виробничих ресурсів (MRP II) Виробництво на світовому рівні (WCM) - Планування ресурсів підприємства (ERP) Оптимізація управління ресурсами підприємств (ERP II) Менеджмент як співробітництво (МПС) Управління ланцюжками постачань (SCM) Інформаційні технології організаційного розвитку та стратегічного управління підприємством Управління ефективністю бізнесу (ВРП) Стандарти стратегічного управління, спрямовані на безупинне поліпшення бізнес-процесів (BPI) Модель організаційного розвитку підприємства Система збалансованих показників (BSC) ефективностіЛекція 5 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Основні поняття Системний підхід Інформаційний підхід Стратегічний підхід Об'єктно-орієнтований підхід Методичні принципи удосконалення управління підприємством на основі інформаційних технологій Розробка інформаційного забезпечення систем управління підприємствомЛекція 6 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Основні поняття документаційного забезпечення управлінської діяльності Види інформаційних систем управління документаційне забезпечення підприємства Організація електронної системи управління документообігомЛекція 7 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Загальні властивості КІС Типовий склад функціональних модулів КІС Корпоративна інформаційна система SAP R/3 Корпоративні інформаційні системи компанії "Microsoft" Система Microsoft Dynamics NAV Система Microsoft Dynamics Ах Корпоративна інформаційна система "Галактика" Корпоративна інформаційна система "Парус"Лекція 8 КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Корпоративна мережа Інтранет Інформаційні бази корпоративних інформаційних систем Бази даних і Сховища даних Аналітична обробка даних Кошти On-Line Analytical Processing (OLAP) Засоби Data Mining (DM) Інтелектуальні інформаційні технологіїЛекція III ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУЛекція 9 СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ Маркетинг як об'єкт управління Інформаційне забезпечення в системі управління маркетингом Управління взаємовідносинами з споживачами (CRM) Планування ресурсів залежно від потреби клієнта (CSRP) Безперервна інформаційна підтримка поставок і життєвого циклу (CALS) Програмні продукти в маркетингу Базові функції маркетингової інформаційної системи Особливості зберігання маркетингової інформації Аналітичні засоби маркетингових програм Візуалізація результатів Порівняльний аналіз вітчизняних маркетингових програмЛекція 10 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТУ Технологія Інтернет у маркетингу Інфраструктура Інтернету Інтернет-аудиторія Електронна комерція Технології Інтернет для бізнесу Бізнес в інтернет-просторі Структура ринку електронної комерції Чинники зниження витрат при використанні електронної комерції Базові технології електронної комерції НетикетЛекція IV ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУЛекція 11 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Сутність і принципи ведення бухгалтерського обліку Облікова політика Організація та зміст облікової політики Класифікатори інформації Облікові регістри Система документів бухгалтерського обліку Функціональна архітектура бухгалтерського облікуЛекція 12 КОМП'ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Програмні продукти ІС бухгалтерського обліку Класи програмних продуктів ІС бухгалтерського обліку Журнал господарських операцій Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку Інтегрована бухгалтерія для малих підприємств Комплексний бухгалтерський облік для середніх і великих підприємств Комп'ютерні системи фінансового аналізу та бізнес-планування Бухгалтерські системи у складі КІС Правові та інформаційно-довідкові системи і бази данихЛекція V ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІЛекція 13 СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В РОСІЇ Сутність банківської діяльності Операції та послуги банків Основні тенденції розвитку банківської системи РосіїЛекція 14 ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Принципи побудови автоматизованих банківських систем Технічні рішення банківських систем на Інформаційне і програмне забезпечення банківських систем Електронний документообіг у банкуЛекція 15 ЕЛЕКТРОННІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ Електронні послуги з використанням банківських карт Електронні послуги дистанційного банківського обслуговування Автоматизація міжбанківських розрахунків Системи міжбанківських розрахунків Автоматизація міжнародних розрахунків Електронні платіжні системи в ІнтернетіЛекція VI ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІЛекція 16 ПОНЯТТЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Ризик як економічна категорія, Основні функції та завдання страхування Призначення страхування і загальні визначення Страхові господарюючі суб'єкти, Види і форми страхування Основи фінансово-господарської діяльності страховиків Функції страховиків Фінансові ренти у страхуванніЛекція 17 АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Організаційна структура ІС СД Функціональна структура ІС СД Інформаційні технології ІС СД Програма "Парус-Страхування" Програма "ІНЕК-Страховик" Розвиток ІС СДЛекція VII СТАНДАРТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙЛекція 18 ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ ІТ Поняття відкритих систем Міжнародні структури в галузі стандартизації інформаційних технологій Методологічний базис відкритих систем Архітектурні специфікації (еталонні моделі) Еталонна модель взаємозв'язку відкритих систем Еталонна модель середовища відкритих систем (модель OSE) Базова еталонна модель взаємозв'язку відкритих систем (модель OSI) Базові специфікаціїЛекція 19 ІНСТРУМЕНТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ Поняття профілю відкритої системи Класифікація профілів Основні властивості і призначення профілів Приклад компонування функціонального профілюЛекція VIII БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМЛекція 20 ЗАХИЩЕНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА Визначення захищеної інформаційної системи Методологія аналізу захищеності інформаційної системи Вимоги до архітектури інформаційної системи для забезпечення безпеки її функціонування Етапи побудови системи безпеки ІС Стандартизація підходів до забезпечення інформаційної безпеки Забезпечення інтегральної безпеки інформаційних систем
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси