Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Система державного і муніципального управління
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Система державного і муніципального управління»
Лекція 1. Теоретичні основи державного управління Сутність державного управління Методологія державного управління Зміст поняття "державне управління" Основні наукові школи і напрями у вивченні державного управління Легітимізація владиПоняття легітимності та легітимації владиЛекція 2. Методологія дослідження системи державного та муніципального управління Методи і підходи, що застосовуються при дослідженні системи державного та муніципального управління Основні ознаки територіальних утворень: системний аналіз Об'єктивне і суб'єктивне в системі державного управління Структура державного управління в провідних країнах світуЛекція 3. Конституційно-правові основи сучасного федералізму Територіальна організація влади і форми державного устрою Сучасний федералізм: поняття, ознаки, принципи, критерії Особливості російського федералізму Розвиток федеративних відносинЛекція 4. Президент російської федерації та дорадчі органи при президенті Російської Федерації Повноваження Президента Російської Федерації як глави держави Державну Раду і Раду Безпеки Російської ФедераціїЛекція 5. Горизонтальний поділ державного управління на федеральному рівні Законодавчу владу на федеральному рівні Повноваження Уряду Російської Федерації Судова влада в Російській Федерації Місце і роль прокуратури в державному управлінніЛекція 6. Ієрархія і проблеми взаємовідносин центральних, регіональних та місцевих органів державного управління Центральні органи державного управління Регіональні органи державного управління Розмежування повноважень між федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської ФедераціїЛекція 7. Формування державної політики і її реалізація Методологія державної політики Основні напрямки діяльності в системі державного управління Види та напрями державної політики Процес реалізації державної політики Державна інноваційна політика Основні напрями державної антикризової політики й інструменти її реалізаціїЛекція 8. Державне регулювання національної економіки Поняття механізму функціонування економіки Причини державного втручання в економіку Методи державного регулювання економіки Особливості державного регулювання російської економікиЛекція 9. Ефективність державного управління Теоретико-методологічні підходи до визначення ефективності Концептуальні моделі ефективності Інтегральні показники оцінки ефективності державного управління Показники ефективності діяльності органів влади Технологія оцінки ефективності і результативності органів виконавчої державної владиЛекція 10. Управління конфліктними і надзвичайними ситуаціями Управління конфліктами в державному управлінні Управління суспільними надзвичайними ситуаціями Управління в природних та техногенних надзвичайних ситуаціях Соціальне партнерство як інструмент управління конфліктами в державному управлінніЛекція 11. Соціальна політика та управління соціальною сферою Соціальна сфера як економічна категорія та об'єкт управління Сутність соціальної політики, Основні напрямки соціальної політикиЛекція 12. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування Конституційні основи місцевого самоврядування, його сутнісні ознаки Нормативні правові акти, що регламентують здійснення місцевого самоврядування Питання місцевого значення Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Нормативно-правова база діяльності виконавчо-розпорядчих органів місцевого самоврядуванняЛекція 13. Досвід становлення місцевого самоврядування в Росії і за кордоном Місцеве управління у X - першій половині XIX століття Земська модель самоврядування Радянська модель місцевого самоврядування Трансформація системи місцевого самоврядування наприкінці XX-початку XXI століття Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду місцевого самоврядуванняЛекція 14. Муніципальне освіту в Російській Федерації, Муніципальне освіту як соціально-економічна система Муніципальна влада Класифікація муніципальних функцій Природні, історичні, національні, соціально-демографічні, економічні особливості муніципальних утвореньЛекція 15. Організаційні основи місцевого самоврядування Складу органів місцевого самоврядування, їх завдання та форми Організаційна структура місцевої (міської, районної, селищної) адміністрації: принципи, методи побудови та напрями вдосконалення Планування діяльності місцевої адміністраціїЛекція 16. Фінансово-економічне забезпечення місцевого самоврядування Поняття фінансово-економічних основ місцевого самоврядування Управління муніципальної власністю Місцевий бюджет, його доходи і витрати Міжмуніципальне співробітництвоЛекція 17. Основи кадрової роботи в державній і муніципальної службі в Російській Федерації Основні поняття державної служби і принципи службової поведінки державних службовців Вступ на державну службу Кваліфікаційні розряди та порядок їх присвоєння Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації Звільнення з державної служби Поняття муніципальної служби й муніципального службовця Кадрове забезпечення муніципальної службиЛекція 18. Робота з населенням, громадськими організаціями, громадянами і підприємствами, розташованими на території муніципального освіти Структуризація населення і місцеві спільноти в муніципальному управлінні Взаємодія влади з населенням Взаємодія із засобами масової інформації Робота з господарюючими суб'єктами, розташованими на території муніципального освітиЛекція 19. Процес муніципального управління Зміст процесу муніципального управління та його основні характеристики Організація праці муніципальних службовців Культура процесу муніципального управлінняЛекція 20. Рішення в процесі державного і муніципального управління Поняття управлінського рішення та специфіка адміністративно-управлінських рішень Види управлінських рішень Оптимізація управлінських рішень Розробка управлінських рішень Організація виконання рішеньЛекція 21. Використання сучасних інформаційних технологій в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування Функціонування держави в інформаційному просторі Інформаційні технології в державному та муніципальному управлінні Інформаційне забезпечення надання муніципальних послугВисновок
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси