Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Міжнародне приватне право
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Міжнародне приватне право»
Лекція I. Загальна частинаЛекція 1. Поняття і система міжнародного приватного права Поняття і предмет міжнародного приватного права Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним і національним правом Місце міжнародного приватного права в правовій системі Загальні принципи міжнародного приватного права Спеціальні принципи міжнародного приватного праваПринцип взаємностіПринцип недискримінаціїПраво на реторсії Нормативна структура міжнародного приватного права Методи регулювання у міжнародному приватному правіЛекція 2. Джерела міжнародного приватного права Поняття і специфіка джерел міжнародного приватного права Національне законодавство Російської Федерації Національне законодавство іноземних держав, Міжнародний договір Звичай у системі джерел міжнародного приватного права Міжнародне комерційне право (lex mercatoria) Судова та арбітражна практика. Судовий прецедент Доктрина права. Аналогія права і закону. Загальні принципи права цивілізованих народівАналогія права і аналогія закону Загальні принципи права цивілізованих народів Автономія волі суб'єктів приватноправового відносини Уніфікація та гармонізація норм міжнародного приватного праваЛекція 3. Колізійне право Основні початку колізійного права Колізійна норма, її будова і особливості Види колізійних норм Интерлокальное право Интерперсональное і интертемпоральное правоИнтерперсональное правоИнтертемпоральное право Основні типи колізійних прив'язок Особистий закон фізичної особи (lex personalis) Особистий закон юридичної особи (lex societatis) Закон місця знаходження речі (lex rei sitae) Закон країни продавця (lex venditoris) Закон місця вчинення акту (lex loci actus) Закон місця вчинення правопорушення (lex loci delicti commissi) Закон валюти платежу і закон валюти боргу (lex monetae) Закон суду (lex fori) Закон прапора (lex flagi, lex banderae) Закон автономії волі сторін (закон, обраний сторонами правовідносини, застереження про застосовне право - lex voluntatis) Закон найбільш тісного зв'язку (lex connectionis fermitatis, the law of the real connection) Основні проблеми сучасного колізійного права"Гнучке" колізійне регулювання"Статутарное поділ""Множинність колізійних прив'язок"Самостійність колізійних прив'язокПопередній колізійний питанняАдаптація (пристосування) колізійної норми Колізійне регулювання інтернет-відносинЛекція 4. Основи застосування іноземного права, Встановлення змісту іноземного права Застосування і тлумачення норм іноземного права, Кваліфікація колізійної норми Теорія відсилання в міжнародному приватному праві Колізійна взаємність Застереження про публічний порядок Інститут імперативних норм як різновид захисної обмовки Обхід закону в міжнародному приватному правіЛекція ІІ. Особлива частинаЛекція 5. Право осіб (суб'єкти міжнародного приватного права) Фізичні особи в міжнародному приватному праві Правовий статус фізичної особи (індивіда) Особистий закон індивіда Цивільна правоздатність фізичних осіб Цивільна дієздатність фізичної особи Опіка і піклування в міжнародному приватному праві Юридичні особи в міжнародному приватному праві Національність і особистий закон юридичних осіб Діяльність іноземних юридичних осіб Специфіка правового статусу транснаціональних компаній Правовий статус офшорних зон і компаній Офшорні юрисдикції Правовий статус офшорних компаній Міжнародно-правове регулювання офшорного бізнесу Держава в міжнародному приватному праві Правовий статус держави в міжнародному приватному праві Теорії державного імунітету Імунітет власності держави. Колізійний імунітет Основні види цивільних правовідносин з участю держави Імунітети держави в законодавстві Російської Федерації Міжнародні організації в міжнародному приватному праві Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного приватного права Привілеї та імунітети міжнародних організацій Колізійне регулювання приватноправових відносин міжнародних організаційЛекція 6. Міжнародне речове право , Речові права в національному і міжнародному праві Колізійні питання права власності Правове регулювання іноземних інвестицій Націоналізація в міжнародному приватному праві Правове положення іноземних інвестицій у вільних економічних зонахЛекція 7. Міжнародне договірне право Угоди міжнародного характеру. Міжнародні комерційні контракти Колізійні питання міжнародного договірного права Колізійні питання формального статуту міжнародних контрактів Уніфікація правового регулювання міжнародних комерційних контрактів Міжнародний торговий звичай Міжнародні правила по уніфікованому тлумачення торгових термінів (Інкотермс) Lex mercatoria в правовому регулюванні міжнародних комерційних контрактів. Принципи міжнародних комерційних контрактів УНІДРУА Договір міжнародної купівлі-продажу товарів Обов'язки сторін за договором міжнародної купівлі-продажу товарів Правове регулювання інтернет-комерції Система міжнародних стандартних повідомлень в інтернет-комерціїЛекція 8. Міжнародне приватне транспортне право Загальні положення міжнародного приватного транспортного права Транспортна логістика Міжнародні залізничні перевезення Міжнародні автомобільні перевезення Міжнародні повітряні перевезення Повітряні перевезення на залучених судах Міжнародні морські перевезення (міжнародне приватне морське право) Морські перевезення в лінійному повідомленні Договір фрахтування суден Відносини, пов'язані з ризиком мореплавства Законодавство Російської Федерації в галузі торговельного судноплавства і мореплавання Міжнародні змішані перевезенняЛекція 9. Міжнародне валютне приватне право Загальні початку міжнародного приватного валютного права Світова валютна система Ризики у міжнародних валютних відносинах Міжнародні розрахункові відносини Право міжнародного обігу цінних паперів. Ринок цінних паперів Класифікація і види цінних паперів Правове регулювання ринку цінних паперів Міжнародні фінансові ринки і міжнародні цінні папери Інформаційні технології в міжнародних валютно-кредитних операціях Міжнародне вексельне право Міжнародне чекове право Колізійне регулювання в міжнародному приватному валютному правіЛекція 10. Міжнародне право інтелектуальної власності Поняття і особливості інтелектуальної власності Право інтелектуальної власності в Російській Федерації Авторські та суміжні права в міжнародному приватному праві Міжнародна охорона авторських та суміжних прав Захист авторських і суміжних прав в мережі Інтернет Специфіка права промислової власності у міжнародному приватному праві Міжнародне регулювання права промислової власності Захист об'єктів права промислової власності в мережі Інтернет Колізійне регулювання прав інтелектуальної власностіЛекція 11. Міжнародне приватне трудове право Основні початку міжнародного приватного трудового права Колізійне регулювання в міжнародному приватному трудовому праві Трудові відносини, пов'язані з іноземним правопорядком, за законодавством Російської Федерації Нещасні випадки на виробництві та "калік справи" Юридична конструкція і основні форми позикового праціЛекція 12. Міжнародне деліктне право Основні проблеми зобов'язань внедоговорного характеру в міжнародному приватному праві Загальні принципи колізійного регулювання позадоговірних зобов'язань Колізійне регулювання окремих зобов'язань внедоговорного характеру Колізійне регулювання позадоговірних зобов'язань Російської Федерації Інтернет-делікти та боротьба з нимиЛекція 13. Міжнародне спадкове право Основні проблеми міжнародного спадкового права Колізійне регулювання в міжнародному спадковому праві Колізійне регулювання спадкування рухомого і нерухомого майна Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин Колізійне регулювання спадкових правовідносин у російському законодавстві Режим виморочного майна у міжнародному приватному правіЛекція 14. Міжнародне сімейне право Основні проблеми міжнародного сімейного права Укладення шлюбів Розірвання шлюбу. Загальні наслідки шлюбу Правовідносини між подружжям Правовідносини між батьками і дітьми , Усиновлення (удочеріння), опіка та піклування над дітьмиЛекція ІІІ. Процесуальні та матеріально-процесуальні галузі в системі міжнародного приватного праваЛекція 15. Міжнародний цивільний процес Поняття міжнародного цивільного процесу Принцип "закон суду" в міжнародному цивільному процесі Джерела міжнародного цивільного процесуСудова практика Міжнародна підсудність Міжнародна підсудність у міжнародних угодах Міжнародна підсудність в інтернет-суперечках Загальні начала процесуального становища іноземних осіб у цивільному судочинстві Цивільна процесуальна право - і дієздатність іноземних осіб Правове становище іноземної держави в міжнародному цивільному процесі Принцип контрольованої множинності процесів Докази в міжнародному цивільному процесі Виконання іноземних судових доручень. Правова допомога Виконання іноземних судових доручень у міжнародних договорах Визнання і примусове виконання іноземних судових рішень про Визнання і примусове виконання іноземних судових рішень у міжнародних угодахЛекція 16. Міжнародне нотаріальне право Нотаріальні дії в міжнародному приватному праві Латинський нотаріатАнгло-американська нотаріальна системаЛатинська нотаріальна система Процедури підтвердження юридичної сили іноземних документів Електронний нотаріатЛекція 17. Транснаціональне банкрутство (міжнародне конкурсне право) Поняття і специфіка транснаціонального банкрутства (транскордонною неспроможності) Особливості провадження у справах про транскордонну неспроможність Колізійні проблеми транскордонної неспроможності Національно-правове регулювання відносин транскордонного банкрутства Міжнародно-правове регулювання транскордонної неспроможності Інститут транскордонної неспроможності у праві Європейського СоюзуЛекція 18. Міжнародний комерційний арбітраж Правова природа міжнародного комерційного арбітражу, його поняття і видиВиди МКА: інституційний та ізольований Арбітражна угода Взаємини міжнародного комерційного арбітражу та державних судів. Забезпечувальні заходи Право, застосовне арбітражем Визнання і примусове виконання іноземних арбітражних рішень Міжнародний комерційний арбітраж за кордоном Міжнародний комерційний арбітраж в Російській Федерації Міжнародно-правове регулювання міжнародного комерційного арбітражу є Міжнародний комерційний арбітраж в мережі Інтернет
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси