Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Маркетинг»
Лекція 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГУ Сутність маркетингу, його цілі і завдання, Основні принципи, види і типи маркетингу Процес прийняття маркетингового рішенняЛекція 2. МАРКЕТИНГ І ДОВКІЛЛЯ Основні концепції маркетингу та їх особливості Суб'єкти маркетингової діяльності та основні елементи сучасної концепції маркетингу Маркетингове середовище фірми та її фактори Діагностика конкурентного середовища в системі маркетингуЛекція 3. РИНОК І МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ Загальна характеристика ринку та його основні функції Основні елементи ринку та їх взаємодія Місткість ринку та його прогнозування Економіко-статистичний метод прогнозування попиту Нормативний метод прогнозування попиту Метод експертних оцінок прогнозування попиту Аналітичний метод прогнозування попиту (метод аналогії)Лекція 4. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ Цілі та завдання маркетингових досліджень Методи маркетингових досліджень, Основні напрямки маркетингових досліджень Процес маркетингового дослідження та його основні етапиЛекція 5. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: МЕТОДИ ЇЇ ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ Характеристика маркетингової інформації та її класифікація Вторинна інформація, її особливості і джерела Первинна маркетингова інформація та методи її збирання Статистичний аналіз даних, види та інструменти аналізуЛекція 6. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ Основні принципи та фактори поведінки споживачів Особливості поведінки кінцевих споживачів товарів і послугЧинники, що впливають на поведінку покупців Мотивація поведінки споживача та прийняття рішень про купівлюТеорія мотивації А. МаслоуТеорія мотивації Ф. Герцберга, Теорія набутих потреб МакКлелланда Особливості поведінки організацій-споживачівЛекція 7. КОН'ЮНКТУРА РИНКУ ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ Основні фактори розвитку кон'юнктури ринку Фактори розвитку економічної кон'юнктури Методика кон'юнктурних досліджень Система показників, використовуваних для кон'юнктурного аналізу ринку Показники промислового виробництва Показники сільськогосподарського виробництва Показники внутрішнього товарообігу Показники зовнішньої торгівлі Показники динаміки рівня цін Фінансові показникиЛекція 8. КОНКУРЕНЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Загальна характеристика конкуренції Конкурентоспроможність країни на світовому ринку та основні правила роботи СОТ Конкурентоспроможність підприємства Конкурентоспроможність товару та його оцінкаЕкономічні показникиЯкісні показники конкурентоспроможностіЛекція 9. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТА ВИБІР ЦІЛЬОВОГО СЕГМЕНТУ Сутність сегментування Принципи сегментування ринку Розробка стратегії охоплення цільового ринку , Позиціонування товару на ринкуЛекція 10. ТОВАР І ТОВАРНА ПОЛІТИКА Товари і послуги в системі маркетингу Упаковка і маркування товарів Життєвий цикл товару Розробка та впровадження нового товару на ринок Пошук ідей нових товарів Відбір, селекція ідей нового товару Економічний аналіз нового товару Розробка моделі або прототипу нового товару Тестування Виведення товару на ринок Товарна політикаЛекція 11. ЦІНА І ЦІНОВА ПОЛІТИКА Основні функції цін, їх види та чинники ціноутворення Стратегії ціноутворення Етапи розробки цінової політики підприємства Методи ціноутворення та стимулювання попиту Методи, орієнтовані на витрати Методи, орієнтовані на конкуренцію Методи, орієнтовані на споживача Методи зниження цін і стимулювання попиту. Метод підвищення цінЛекція 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ ТА ЗБУТОВА ПОЛІТИКА Загальна характеристика каналів збуту Оптові фірми Роздрібні підприємства Організатори оптової та роздрібної торгівлі Планування та організація збуту Контроль та логістика в системі збутуЛекція 13. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ Основні функції і стратегії маркетингових комунікацій Реклама, її сутність та завдання Основні види реклами та рекламних засобів Інформує реклама Вмовляюча реклама Нагадує реклама Друкована реклама Реклама в пресі Аудіовізуальна реклама Радіо - і телереклама Комп'ютеризована реклама Зовнішня реклама Реклама на товарах широкого вжитку Пряма поштова реклама Рекламні сувеніри Усна реклама Оцінка ефективності рекламних заходівЛекція 14. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В МАРКЕТИНГУ Цілі, завдання та види планування Процес планування комплексу маркетингу Конкурентні стратегії в маркетингу та управління ризиками Управління маркетингом Маркетингове управління Управління маркетинговою функцією Управління попитом.Лекція 15. ПІДГОТОВКА ЗВІТУ І ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОГО РІШЕННЯ Інформаційне забезпечення маркетингових рішень Характеристики звіту маркетингового дослідження Письмовий звіт про результати маркетингового дослідження Усний звіт про результати маркетингового дослідження Контролінг і аудит маркетингових рішеньЛекція 16. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ Особливості маркетингу в промисловості Особливості аграрного маркетингу Особливості маркетингу послугМаркетинг в оптовій торгівліМаркетинг в роздрібній торгівліМаркетинг в туризміМаркетинг у страхуванніЛекція 17. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ Загальна характеристика міжнародного маркетингу Маркетингові дослідження на міжнародному ринку Методи проникнення на міжнародний ринок Особливості міжнародного маркетингу при виході компаній на зовнішній ринок
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси