Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Кримінальне право
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Кримінальну право»
Прийняті скороченняПередмоваЗАГАЛЬНА ЧАСТИНАЛекція 1. КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА Поняття кримінального права Предмет кримінального права Методи кримінального права Завдання, які вирішуються державою за допомогою кримінального права/законодавства, та функції кримінального права Система кримінального права. Призначення Загальної частини кримінального права Співвідношення кримінального права з іншими галузями права, науками, навчальними дисциплінамиЛекція 2. ШКОЛИ (НАПРЯМИ), ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І УГОЛОВНОПРАВОВАЯ ПОЛІТИКА Школи (напрями) кримінального права Етапи розвитку вітчизняного кримінального права (законодавства), їх значення Принципи кримінального права Поняття і завдання кримінально-правової політики Форми і засоби реалізації кримінально-правової політикиЛекція 3. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Поняття кримінального закону і джерела кримінального законодавства Російської Федерації Структура російського кримінального законодавства Кримінально-правова норма: поняття і види Диспозиція і санкція кримінально-правової норми Принципи дії російського кримінального законодавства у часі Принципи дії російського кримінального законодавства у просторі і по колу осіб Тлумачення кримінального законодавства Російської Федерації: поняття і видиЛекція 4. ЗЛОЧИН Поняття злочину в теорії кримінального права і кримінальному законодавстві Російської Федерації Основні ознаки злочину Співвідношення понять "злочин" і "злочинність" Відмінність злочину від іншого правопорушення Умови застосування частини 2 статті 14 КК Класифікація злочинів в теорії кримінального права Класифікація злочинів у кримінальному законодавстві Російської Федерації і її значенняЛекція 5. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ Поняття і підстави кримінальної відповідальності Виникнення кримінальної відповідальності Форми реалізації кримінальної відповідальності Поняття, об'єкт, суб'єкти, форми та зміст кримінально-правових відносинЛекція 6. СКЛАД ЗЛОЧИНУ Поняття і значення складу злочину Елементи і ознаки складу злочину Співвідношення понять "склад злочину", "злочин" і "злочинне посягання" Види складів злочинівЛекція 7. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ Поняття, ознаки і значення об'єкта злочинного посягання Види об'єктів злочинного посягання Поняття та значення предмета злочинного посягання Співвідношення об'єкта і предмета злочинного посяганняЛекція 8. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ Поняття, ознаки і значення об'єктивної сторони складу злочину Кримінально-протиправне діяння: поняття, форми та види Суспільно небезпечний наслідок: поняття, види та значення Причинно-наслідковий зв'язок між суспільно небезпечним діянням і шкодою наслідком: поняття, ознаки та види. Теорії причинності Час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя, засіб вчинення злочину: поняття і зміст Значення часу, місця, обстановки, способу, знаряддя, засоби як об'єктивних ознак складу злочинуЛекція 9. СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ Поняття, ознаки та значення суб'єкта злочинного посягання Можливість притягнення до кримінальної відповідальності фізичної та юридичної осіб Осудність та неосудність. Критерії неосудності особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Обмежена осудність суб'єкта злочинного посягання Встановлений законом вік притягнення особи до кримінальної відповідальності Спеціальний суб'єкт злочинного посяганняЛекція 10. СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони складу злочину Вина: поняття, значення та форми Теоретичні конструкції провини Злочинний умисел: поняття, види та значення Злочини з двома формами вини: поняття, ознаки та значення Злочинна необережність: поняття і види. Відмінність злочинної легковажності від непрямого умислу. Невинне заподіяння шкоди Мотив, мета, особливий емоційний стан: поняття і значення Помилка в кримінальному праві: поняття та видиЛекція 11. НЕЗАКІНЧЕНА (СКЛАДОМ) ЗЛОЧИН. ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЛОЧИНУ Поняття і значення незакінченого (складом) злочину. Етапи вчинення злочину Виявлення наміру: поняття і зміст Готування до злочину: поняття, ознаки, види та значення Замах на злочин: поняття, ознаки, види та значення Завершений (складом) злочин. Співвідношення етапів вчинення злочину Добровільна відмова від злочину: поняття, ознаки та значення. Співвідношення між добровільною відмовою від злочину і діяльним каяттям у злочиніЛекція 12. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ Поняття, ознаки і значення співучасті у злочині Види і форми співучасті , Види співучасників у злочині (за ступенем участі кожної особи у вчиненні злочину) Особливості кваліфікації злочинного поведінки та кримінальної відповідальності співучасників Ексцес виконавця злочину: поняття і види. Акцесорна теорія співучастіЛекція 13. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ Поняття і ознаки множинності злочинів. Відмінність множинності злочинів від єдиного злочину Форми (види) множинності злочинів, її значення Неодноразовість злочину і кримінальне законодавство Рецидив злочину: поняття, види та значення Сукупність злочинів: поняття, види та значенняЛекція 14. ОБСТАВИНИ, що ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ Поняття, ознаки і види обставин, що виключають злочинність діяння Необхідна оборона: поняття, значення і умови правомірності заподіяння шкоди. Помилкова необхідна оборона, Заподіяння шкоди при затриманні особи, що вчинила злочин: поняття та умови правомірності Крайня необхідність: поняття та умови правомірності заподіяння шкоди. Відміну від необхідної оборони Інші обставини, що виключають злочинність діяння: поняття та умови правомірності заподіяння шкодиЛекція 15. КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ЦІЛІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ Поняття, ознаки та принципи кримінального покарання Співвідношення кримінального покарання з кримінальної відповідальністю. Відмінність кримінального покарання від інших заходів примусу Мети застосування кримінального покарання і його ефективністьЛекція 16. ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ Система кримінальних покарань та її значення. Класифікації кримінальних покарань Основні види кримінальних покарань, не пов'язані з ізоляцією засудженого від суспільства Основні види кримінальних покарань, пов'язаних з ізоляцією засудженого від суспільства Призначення засудженому до позбавлення волі виду виправної установи Додаткові види кримінальних покарань Змішані види кримінальних покараньЛекція 17. ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ Загальні начала призначення кримінального покарання Обставини, що пом'якшують кримінальне покарання Обставини, що обтяжують кримінальну покарання Призначення покарання при досудовому угоді про співпрацю Призначення покарання нижче нижчої межі Призначення покарання за сукупністю злочинів і вироків Призначення покарання за незакінчену (складом) злочин і при рецидиві злочинуЛекція 18. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ПОКАРАННЯ) ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Поняття, загальні підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) Види нормативних підстав звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) Підстави звільнення від кримінальної відповідальності: поняття, види та значення Юридичний зміст підстав звільнення від кримінальної відповідальностіЛекція 19. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ. СУДИМІСТЬ Підстави звільнення від кримінального покарання: поняття, види та значення Юридичний зміст підстав звільнення від кримінального покарання, закріплених у главі 12 КК Амністія і помилування Умовне засудження Судимість: поняття, зміст і значенняЛекція 20. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ Особливості призначення та виконання кримінальних покарань стосовно неповнолітніх осіб Особливості перебігу строків давності, дострокового припинення покарань та їх кримінально-правових наслідків для неповнолітніх осіб Умови звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього особи примусових заходів виховного впливу Види примусових заходів виховного впливуЛекція 21. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ Поняття та ознаки примусових заходів медичного характеру Співвідношення між примусовими заходами медичного характеру та заходами кримінального покарання Підстави, умови і цілі застосування примусових заходів медичного характеру Види примусових заходів медичного характеру Продовження, зміна та припинення примусових заходів медичного характеруЛекція 22. КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА І ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ШКОДИ Зміни кримінального законодавства про конфіскацію майна Конфіскація майна як захід кримінально-правового характеру Конфіскація грошових коштів або іншого майна замість предмета, що підлягає конфіскації, і відшкодування заподіяної шкодиЛекція 23. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ Особливості кримінальної відповідальності в державах романо-германської (континентальної) системи права (на прикладі сучасного кримінального законодавства Німеччини) Особливості кримінальної відповідальності в державах англосаксонської системи права (на прикладі сучасного кримінального законодавства Англії) Особливості кримінальної відповідальності в державах соціалістичної системи права (на прикладі сучасного кримінального законодавства Китаю) Особливості кримінальної відповідальності в державах релігійної (зокрема, мусульманської) системи права Кримінальні закони пострадянських держав: розвиток кримінального законодавства Республіки Білорусь; нове кримінальне законодавство УкраїниОСОБЛИВА ЧАСТИНАЛекція 24. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА (ЗАКОНОДАВСТВА) РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯННЯ ЯК ЗЛОЧИНУ Поняття, система і завдання Особливої частини кримінального права (законодавства) Російської Федерації Поняття, етапи та значення кваліфікації суспільно небезпечного діяння як злочину. Зміна кваліфікації Поняття та види конкуренції положень різних кримінально-правових норм або всередині однієї норми Послідовність юридичного аналізу суспільно небезпечного діяння, яке містить склад будь-якого злочинуЛекція 25. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти життя людини Вбивство людини: поняття та юридична характеристика діяння, яке містить склад злочину Вбивство людини при обтяжуючих покарання обставин: поняття і види Вбивство людини при пом'якшуючих покарання обставин: юридична характеристикаЛекція 26. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти здоров'я людини Шкоду здоров'ю людини: поняття і види Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини: поняття, склад та видиЛекція 27. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи Злочини проти волі, честі та гідності особи, не пов'язані з експлуатацією людини. Викрадення людини: поняття, склад та види Подібності та відмінності між викраденням людини, незаконним позбавленням волі та захопленням заручника Злочини проти волі, честі та гідності особи, пов'язані з експлуатацією людини. Торгівля людьми та використання рабської праці: поняття та юридична характеристикаЛекція 28. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ І СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості Злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості, пов'язані з фізичним або психічним примусом. Згвалтування: поняття, склад та види Злочину проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості, не пов'язані з фізичним або психічним примусом: юридична характеристикаЛекція 29. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ (ГРОМАДЯНИНА) Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини (громадянина) Злочини проти соціально-політичних прав та свобод. Перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій: поняття, склад та види Злочину проти приватних прав і свобод. Порушення недоторканності житла: поняття, склад та види злочинів проти трудових прав і свобод. Порушення правил охорони праці: поняття, склад та видиЛекція 30. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СІМ'Ї ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти сім'ї та неповнолітніх осіб Злочину, спрямовані на перешкоджання нормальному морально-етичному, психічному, фізичному розвитку неповнолітніх осіб. Втягнення неповнолітнього у вчинення злочину: поняття, склад та види Злочину, підривають родинно-сімейні підвалини, що склалися в суспільстві. Злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків: поняття, склад та видиЛекція 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти власності Розкрадання чужого майна: поняття, ознаки, форми і види Злочину проти власності, пов'язаних з розкраданням чужого майна. Крадіжка: поняття, склад та види Не пов'язані з розкраданням корисливі злочини проти власності. Вимагання: поняття, склад та види Некорыстные злочини проти власності. Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання: поняття, склад та видиЛекція 32. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття, система та юридична характеристика злочинів у сфері економічної діяльності Злочини, що посягають на основи підприємницької та банківської діяльності. Незаконне підприємництво: поняття, склад та види Злочини, пов'язані з обігом майна, придбаного злочинним шляхом. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом: поняття, склад та види Злочини, що посягають на основи кредитно-фінансової діяльності. Виготовлення, зберігання, перевезення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: поняття, склад та види Злочину, пов'язані з економічною монополією. Незаконне використання товарного знака: поняття, склад та види Злочину, пов'язані з переміщенням матеріальних цінностей за кордон або з-за кордону Російської Федерації. Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті: поняття та юридична характеристика Злочину, які посягають на встановлену в Російській Федерації систему податків/зборів. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи: поняття, склад та видиЛекція 33. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти державної влади, інтересів державної служби, служби в органах місцевого самоврядування Поняття та ознаки посадової особи Зловживання посадовими повноваженнями: поняття, склад та види Хабарництво: поняття та юридична характеристикаЛекція 34. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ СЛУЖБИ В КОМЕРЦІЙНИХ ЧИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти інтересів служби в комерційних чи інших організаціях Поняття і ознаки особи, що виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації Зловживання повноваженнями: поняття, склад та види Комерційний підкуп: поняття, склад та видиЛекція 35. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ) Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти громадської безпеки і громадського порядку) Злочини, що порушують умови захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави. Бандитизм: поняття, склад та види Злочину, що порушують громадський порядок. Хуліганство: поняття, склад та види Злочину, що порушують правила безпеки при веденні робіт, а також звернення вибухових, легкозаймистих речовин, піротехнічних виробів, ядерних матеріалів або радіоактивних речовин. Порушення правил пожежної безпеки: поняття, склад та види Злочини, пов'язані з незаконними обігом та використанням зброї, його основних частин, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв: поняття та юридична характеристикаЛекція 36. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛЬНОСТІ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти здоров'я населення Злочини проти здоров'я населення, зв'язані з незаконними обігом/використанням наркотичних засобів або психотропних речовин їх аналогів, прекурсорів), рослин (їх частин), що містять такі засоби/речовини, а також сильнодіючих або отруйних речовин, відповідних інструментів, обладнання. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також незаконні придбання, зберігання, перевезення рослин (їх частин), що містять зазначені кошти/речовини: поняття, склад та види Злочину проти здоров'я населення, пов'язані з незаконними медичною практикою і фармацевтичною діяльністю, порушенням санітарно-епідеміологічних правил, приховуванням інформації, виробництвом/обігом товарів (продукції), виконанням робіт, наданням послуг, що не відповідають вимогам безпеки, а також створенням некомерційної організації, посягає на здоров'я/права громадян. Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів (продукції), виконання робіт або надання послуг, не відповідають вимогам безпеки: поняття, склад та види Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти суспільної моральностіЛекція 37. ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНУ Поняття, система та юридична характеристика екологічних злочинів Злочини, що виражаються в порушенні правил загальної екологічної безпеки. Порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт: поняття, склад та види Злочину щодо базових об'єктів природного середовища: вод, атмосфери, ґрунту, надр, континентального шельфу. Забруднення вод: поняття, склад та види Злочину, пов'язані зі знищенням або пошкодженням тваринного, рослинного, іншого органічного світу. Незаконна рубка лісових (та інших) насаджень: поняття, склад та види Злочину, пов'язані з видобутком тварин, рослин. Незаконне полювання: поняття, склад та видиЛекція 38. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту Злочини, вчинені особами, відповідальними за забезпечення транспортної безпеки, безпека руху підпорядкованих їм транспортних засобів та їх експлуатацію. Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів: поняття, склад та види Злочини, вчинені особами, відповідальними за забезпечення транспортної безпеки, яким не довірені транспортні засоби. Приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення: поняття, склад та видиЛекція 39. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Поняття та юридична характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації Неправомірний доступ до комп'ютерної інформації: поняття, склад і види Створення, використання або поширення шкідливих комп'ютерних програм: поняття, склад, види, відмінність від порушення правил експлуатації засобів зберігання, обробки або передачі комп'ютерної інформації та інформаційно-телекомунікаційних мережЛекція 40. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ І БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави Злочини, що підривають основи державної безпеки. Організація екстремістського співтовариства: поняття, склад та види Злочину, підривають зовнішню безпеку держави. Державна зрада: поняття та юридична характеристика Злочину, що підривають політичну систему держави. Посягання на життя державного чи громадського діяча: поняття та юридична характеристика Злочину, що підривають економічну систему держави. Диверсія: поняття, склад та видиЛекція 41. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ : Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти правосуддя Злочини, що вчиняються посадовими особами "від правосуддя". Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: поняття, склад та види Злочини, що вчиняються особами, які зобов'язані сприяти органам правосуддя. Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад: поняття, склад та види Злочини, вчинені особами, до яких застосовуються заходи правового примусу. Втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти: поняття, склад та види Злочини, вчинені іншими особами, що перешкоджають здійсненню правосуддя. Перешкоджання здійсненню правосуддя або виробництвом попереднього розслідування: поняття, склад та видиЛекція 42. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти порядку управління Злочини, що посягають на честь, гідність, свободу, здоров'я, життя людини. Застосування насильства відносно представника влади: поняття, склад та види Злочини, що посягають на порядок забезпечення російської державності. Незаконне перетинання Державної кордону РФ: поняття, склад та види Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення або використання документів, бланків, штампів, печаток, нагород, знаків відповідності, права власності. Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків, а так само використання завідомо підробленого документа: поняття, склад та видиЛекція 43. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти військової службиЛекція 44, 45. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ І БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА. МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО Поняття, система та юридична характеристика злочинів проти миру та безпеки людства Поняття, система та особливості міжнародного кримінального праваВисновок
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси