Меню
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Психологія
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Психологія»
Лекція 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА Предмет, об'єкт психології Місце психології в системі наук. Галузі психології Методи психологіїЛекція 2. РОЗВИТОК ПСИХІКИ Сутність, функції психіки Розвиток психіки у філогенезі Психіка і організм Мозок і психіка Психіка, поведінка й діяльність. Психічна регуляція діяльності Структура психіки людини. Структура свідомості Співвідношення свідомості і несвідомого Розвиток психіки в онтогенезі Життєвий цикл розвитку людини Психосоціальна концепція розвитку особистості (Е. Еріксон) Індивід, особистість, суб'єкт, індивідуальністьЛекція 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В ПСИХОЛОГІЇ Історія розвитку психологічного знання Біхевіоризм як психологічна наука про поведінку Фрейдизм, психоаналіз Теорія психосексуального розвитку Фрейда З. Когнітивна психологія Гуманістична психологія Психологічна концепція К. Р. Юнга Трансперсональна психологія. Дослідження С. Грофа Від неповноцінності до особистісного зростання (А. Адлер) Розвиток вітчизняної психологіїЛекція 4. ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ Структура процесу прийому інформації. Відчуття Сприйняття, Увагу, Уявлення, пам'ять та мнемічні процеси Види, процеси мислення Уяву Інтелект і оцінка рівня інтелектуального розвитку Креативність, або творчі здібностіЛекція 5. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ Структура особистості Темперамент і теорії темпераменту Характер і акцентуації характеру Соціальний характер. Типологія Психосоциотипы Здібності Воля. Психічна регуляція поведінки Потреби та мотивація. Психічна регуляція поведінки Емоції, почуття, настрої, афекти, стреси Теорії емоцій Самосвідомість "Я-концепція" як результат соціального розвитку особистості Сенсорна і психогеометрическая типологія. Домінуючі інстинктиЛекція 6. СПІЛКУВАННЯ І ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДЕЙ У ГРУПАХ Мова Функції та структура спілкування Види, стратегії, позиції спілкування. Трансактный аналіз спілкування Міжособистісні взаємодії Психологія малих груп, Соціально-психологічні процеси в групі і групові ролі Структура колективу. Розвиток колективу Лідерство. Теорії лідерства і типологія лідерів Стилі управління Міжгрупові взаємодії
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси