Меню
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow Фізична культура
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Фізична культура»
Лекція 1 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ Мета і завдання фізичного виховання Основні поняття, терміни фізичної культури Види фізичної культури Соціальна роль, функції фізичної культури і спорту Фізична культура особистості студента Програмно-нормативні основи навчальної дисципліни, організація навчальної роботи Організаційно-правові основи фізичної культури і спортуЛекція 2 СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Організм як єдина саморозвивається і саморегулююча система Основні анатомо-морфологічні поняття Опорно-руховий апарат Кров. Кровоносна система Дихальна система Нервова система , Ендокринна та сенсорна системи Функціональні зміни в організмі при фізичних навантаженнях Зовнішнє середовище. Природні та соціально-екологічні фактори та їх вплив на організмЛекція 3 ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ Здоров'я людини як цінність. Компоненти здоров'я Фактори, що визначають здоров'я Здоровий спосіб життя та його складові Фізичне самовиховання і самовдосконалення - необхідна умова здорового способу життяЛекція 4. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРАЦІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕГУЛЮВАННІ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ Психофізіологічні характеристики інтелектуальної діяльності Працездатність та вплив на неї різних факторів Засоби фізичної культури в забезпеченні працездатності студентаЛекція 5 ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Методичні принципи фізичного виховання Засоби фізичного виховання Методи фізичного виховання Основи навчання рухам Розвиток фізичних якостейЛекція 6. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА Поняття загальної і спеціальної фізичної підготовки Спортивна підготовка Засоби спортивної підготовки Організація і структура окремого тренувального заняття Фізичні навантаження і їх дозуванняЛекція 7. ОСНОВИ МЕТОДИКИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ Мотивація і цілеспрямованість самостійних занять Форми самостійних занять Вибір видів спорту або систем фізичних вправ Особливості самостійних занять обраним видом спорту Особливості самостійних занять жінокЛекція 8. САМОКОНТРОЛЬ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ І СПОРТОМ Лікарський контроль: поняття, мета, задачі Лікарсько-педагогічні спостереження під час занять Педагогічний контроль Самоконтроль Методика самоконтролю фізичного розвитку Самоконтроль за функціональним станом організму Самоконтроль за фізичною підготовленістю Щоденник самоконтролюЛекція 9. СПОРТ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР ВИДІВ СПОРТУ АБО СИСТЕМ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ Визначення поняття "спорт" Види сучасного спорту Студентський спорт Студентські спортивні змаганняЛекція 10. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА Визначення поняття професійно-прикладної фізичної підготовки Завдання професійно-прикладної фізичної підготовки Основні фактори, що визначають зміст професійно-прикладної фізичної підготовки Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки студентів Організація і форми професійно-прикладної фізичної підготовки у вузіЛекція 11. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРА ТА СПЕЦІАЛІСТА Роль фізичної культури у професійній діяльності бакалавра та спеціаліста Виробнича фізична культура, її мета і задачі Методичні основи виробничої фізичної культури Виробнича фізична культура в робочий час Фізична культура і спорт у вільний час Профілактика професійних захворювань і травматизму засобами фізичної культури Методики ефективних і економічних способів оволодіння життєвоважливі вміннями і навичками Найпростіші методики самооцінки працездатності, втоми і застосування засобів фізичної культури для їх направленої корекції Методика складання індивідуальних програм фізичного самовиховання і занять оздоровчої, рекреаційної та відновної спрямованості Основи методики самомасажу Методика коррегирующей гімнастики для очей Методика складання та проведення найпростіших самостійних занять фізичними вправами гігієнічної або тренувальної спрямованості Методи оцінки та корекції постави і статури Методи самоконтролю стану здоров'я та фізичного розвитку Методи самоконтролю за функціональним станом організму Методика проведення навчально-тренувального заняття Методи самооцінки спеціальної фізичної і спортивної підготовленості з обраного виду спорту Методика індивідуального підходу і застосування засобів для спрямованого розвитку окремих фізичних якостей Методи регулювання психоемоційного стану на заняттях фізичними вправами і спортом Засоби і методи м'язової релаксації в спорті Методика самостійного освоєння окремих елементів професійно-прикладної фізичної підготовки Методика проведення виробничої гімнастики з урахуванням заданих умов і характеру праці
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси