Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Логістика»
Лекція 1. Поняття логістики Основні області застосування поняття "логістика" Визначення поняття логістики Специфіка логістичного підходу до управління матеріальними потоками Передумови розвитку логістики Економічний ефект від використання логістики Приклади логістичної оптимізації матеріального потоку в сфері обігуЛекція 2. Принципи та функції логістики Принципи логістики Функції логістики Організаційна структура логістики на підприємстві Функціональна взаємозв'язок логістики з маркетингом, плануванням виробництва та фінансами Логістика і маркетинг Логістика і планування виробництва Логістика і фінанси Логістика і стратегічне плануванняЛекція 3. Матеріальні потоки і логістичні операції Поняття матеріального потоку Види матеріальних потоків Логістичні операціїЛекція 4. Логістичні системи Поняття системи Поняття логістичної системи Види логістичних системЛекція 5. Методологічний апарат логістики Загальна характеристика методів вирішення логістичних задач Аналіз повної вартості в логістиці Моделювання в логістиці Визначення та основні принципи системного підходу Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до формування систем Приклад класичного і системного підходів до організації матеріального потоку Аналіз ABC Графічний метод визначення меж груп А, В і С Вплив імовірнісного характеру попиту на рішення по управлінню запасами (аналіз XYZ) Показники логістикиЛекція 6. Облік витрат в логістиці Проблеми обліку витрат в логістиці Вимоги до систем обліку витрат в логістиці Особливості обліку логістичних витрат Класифікація витрат в логістиціЛекція ІІ. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУЛекція 7. Функціональні області логістики Характеристика функціональних областей логістики Взаємозв'язок закупівельної і розподільчої логістикиЛекція 8. Закупівельна логістика Сутність закупівельної логістики Завдання закупівельної логістики Завдання "зробити або купити" в закупівельній логістиці Завдання вибору постачальника Система постачань "точно у термін" в закупівельній логістиці Метод швидкого реагуванняЛекція 9. Виробнича логістика Поняття виробничої логістики Традиційна і логістична концепції організації виробництва Якісна і кількісна гнучкість виробничих систем Штовхаючі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці Тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на виробництвіЛекція 10. Розподільча логістика Поняття розподільчої логістики Завдання розподільчої логістики Логістичні канали та логістичні ланцюги Розвиток інфраструктури товарних ринківЛекція 11. Транспортна логістика Сутність і завдання транспортної логістики Порівняльна характеристика окремих видів транспорту Вибір виду транспорту Транспорт свій або найману Вибір перевізника Складання маршрутів руху автомобільного транспорту Транспортні тарифи та фактори, що впливають на їх розмірЛекція 12. Інформаційна логістика Поняття, мета і завдання інформаційної логістики Інформаційні потоки в логістиці Інформаційні системи в логістиці Вимоги до інформаційних систем у логістиці та принципи їх побудови Види інформаційних систем у логістиці Принципи побудови інформаційних систем у логістиці Ефект від впровадження логістичних інформаційних системЛекція 13. Використання в логістиці технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів Проблема ідентифікації об'єктів, що становлять матеріальні потоки, і її рішення в логістиці Технологія застосування штрихового коду EAN-13 Фізичні закони, що лежать в основі технології автоматичної ідентифікації штрихових товарних кодів Структура номера товару EAN-13 Ефективність застосування технології автоматичної ідентифікації штрихових товарних кодівЛекція 14. Сервіс в логістиці Поняття логістичного сервісу Формування системи логістичного сервісу Рівень логістичного сервісу Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу Залежність обсягу продажів від рівня сервісу Визначення оптимального рівня логістичного сервісу Критерії якості логістичного сервісуЛекція 15. Управління часом процесів в логістиці Час логістичного процесу і конкурентоспроможність підприємства Види тимчасових циклів в логістиці "Розрив" часу виконання замовлення і шляхи його скороченняЛекція 16. Вдосконалення товаропровідної торговельних систем на базі концепції логістики Логістичний підхід до організації товароруху Логістика в ланках товароруху Цілі служби логістики на підприємствах торгівлі Передумови та проблеми розвитку логістики в торгівлі Логістика і науково-технічний розвиток торгівлі Ефективність застосування логістики в торгівліЛекція III ЗАПАСИ ТА СКЛАДИ В ЛОГІСТИЦІЛекція 17. Поняття, основні види, роль та логістика матеріальних запасів Поняття матеріального запасу Основні види матеріальних запасів Основні причини скорочення запасів (негативна роль запасів) Основні причини створення запасів (позитивна роль запасів) Розвиток логістики як альтернатива зростання матеріальних запасівЛекція 18. Визначення розміру запасів Визначення оптимального розміру поточного запасу Питомі витрати на створення і зберігання запасів Визначення розміру поточного запасу в умовах обмежених можливостей управління господарською ситуацією Визначення розміру страхових запасів Вплив характеру розподілу на розмір страхового запасуЛекція 19. Системи контролю стану запасів Загальна характеристика систем контролю стану запасів Параметри основних систем контролю стану запасів Порівняльна характеристика основних систем контролю стану запасівЛекція 20. Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики Оптимізація асортиментного складу запасів в ешелонах логістичних систем Концентрація запасів як метод їх скорочення Метод швидкого реагування та розмір запасівЛекція 21. Поняття, види і функції складів Склади, їх поняття та роль в логістиці Види складів Функції складівЛекція 22. Склад як елемент логістичної системи Вибір оптимального варіанту складської підсистеми логістичної системи Визначення оптимальної кількості складів в зоні обслуговування Визначення місця розташування складу на обслуговуваній території Прийняття рішення про користування послугами найманого складуЛекція 23. Склад як самостійна логістична система Принципи організації технологічних процесів на складах Структурний аналіз складських процесів Принципова схема технологічного процесу на складі Транспортно-технологічна схема переробки вантажів на складі Технологічні карти Розробка стандартних процедур складського процесу Технологічні графіки Мережеве планування складських процесів Технологічні планування складів Карти організації робочих місць персоналу складуЛекція 24. Організація складських процесів з елементами логістики Коротка характеристика складських операцій Надходження вантажів на склад Вхідний контроль поставок товарів на складі Використання методу Парето (20/80) для прийняття рішення про розміщення товарів на складі Отборка асортименту на замовлення оптових покупців Відвантаження товарів зі складівЛекція 25. Вантажна одиниця - елемент наскрізного логістичного процесу Поняття вантажної одиниці, роль в логістиці і характеристики Розмір вантажної одиниці Пакетування вантажних одиниць Практичні прийоми координації роботи вантажними одиницями
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси