Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Економіка підприємства»
Лекція I. Підприємство в умовах ринкової економікиЛекція 1. Підприємство як суб'єкт та об'єкт підприємницької діяльності Мета створення і функціонування підприємстваВибір бізнесуПорядок створення нового підприємстваТипи власних підприємств Виробничі і ринкові зв'язки підприємства. Конкуренція та підприємство Підприємницька діяльність підприємстваЛекція 2. Середовище функціонування підприємства Внутрішнє середовище підприємства підприємницького Зовнішнє середовище підприємства підприємницького Зовнішня ділове середовище підприємстваЛекція 3. Конкурентоспроможність підприємства та його продукції Поняття "конкурентоспроможність підприємства" і "конкурентоспроможність продукції"Конкурентоспроможність продукціїКонкурентну перевагу і конкурентоспроможністьОцінка конкурентоспроможності продукції Фактори конкурентоспроможностіЦінова конкуренціяНецінова конкуренція Конкурентоспроможність і комерційний успіх у сучасних умовахЛекція 4. Види підприємницької діяльності Виробниче підприємництво і фактори виробництва Комерційне підприємництвоОперації з купівлі-продажу товарів і послуг Фінансове підприємництво Консультативне підприємництвоЛекція 5. Малі підприємства Мале підприємництво Вибір організаційно-правової форми малого підприємництваСучасні форми підприємницької діяльності в РосіїОсобливості організації підприємницької діяльності в США і Японії Мале підприємництво в РосіїЕтапи становлення малого підприємництваРегламентування загальних питань діяльності малого підприємства Досвід функціонування малих підприємств за кордоном ФранчайзингПерспективи розвитку франчайзингу Державна підтримка і проблеми малого підприємництва в РосіїФорми господарської підтримки малих підприємствПравова підтримка малого підприємництва Малий бізнес за кордономРозвиток малого бізнесу в СШАМалий бізнес в ЄвропіЛекція ІІ. Виробничі ресурси підприємстваЛекція 6. Основні фонди і виробничі потужності підприємства Основні виробничі фонди підприємства: поняття, склад і структураМатеріальний склад і структура фондів Оцінка основних фондів Знос основних фондів Амортизація основних фондівНарахування амортизації протягом строку корисного використання Показники використання основних фондівЕкстенсивні показникиІнтенсивні показникиУзагальнюючі показники Виробнича потужність підприємства Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємстваНематеріальні активи і їх характеристикаінтелектуальної власності,Оцінка і облік нематеріальних активівЛекція 7. Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства Оборотні засоби та оборотні фонди: склад і структура Раціональне використання і показники оборотних фондівВитрата матеріальних ресурсівРівень використання матеріальних ресурсів Джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів Нормування оборотних коштів. Показники і шляхи прискорення їх оборотностіЛекція 8. Трудові ресурси підприємства Трудові ресурси і трудовий потенціалТрудові ресурси: склад і структураТрудовий потенціал Основні характеристики персоналу підприємства Розподіл трудових ресурсів на підприємствіЛекція 9. Організація, нормування та оплата праці на підприємстві Організація праці на підприємстві: принципи та форми організації Нормування праці,Види норм праціПринципи і методи нормування праціТрудові нормативи Організація оплати праціВиди, функції заробітної плати та механізм регулюванняОрганізація заробітної платиТарифна системаФорми оплати праціБезтарифна система оплати праціСистема збалансованих показниківСистема грейдуванняЛекція ІІІ. Організація виробництва на підприємствіЛекція 10. Виробничий процес і його складові Виробничий процес: класифікація та особливості Виробничий процес: зміст і організація во времениа> Інформаційні системи управління в організації виробничих процесів. ФОБОСЛекція 11. Організація виробництва: типи, форми і методи Виробництво і виробнича структура підприємства Типи виробництва Форми та методи організації виробництва,Форми організації виробництваМетоди організації виробництваЛекція 12. Суспільні форми організації виробництва Концентрація виробництва і масштаби підприємствСутність та форми концентрації виробництваОптимальні масштаби виробництваПоказники рівня концентрації виробництва Спеціалізація і кооперування виробництваСпеціалізація виробництва - основні напрями і формиСтандартизація та уніфікація як передумови спеціалізації виробництваОптимальні масштаби спеціалізованих виробництвКооперування виробництваЕкономічна ефективність спеціалізації і кооперування Комбінування виробництваТипові форми і показники рівняЕкономічна ефективність комбінуванняЛекція 13. Механізм управління підприємством. Організаційна структура Сучасні підходи до управління підприємствомОсновні характерні риси сучасного менеджменту Механізм управління підприємствомСтратегії та стратегічні типи управління підприємствамиОрганізаційна структура. Основні види діяльності підприємства Організаційна структура управління підприємствомПринципи формування організаційних структурТипологія організаційних структурПроцес формування організаційних структурОрганізаційне проектування Напрямки розвитку управління підприємствомЛекція 14. Економічні методи прийняття управлінських рішень Цільовий підхід до прийняття управлінських рішень Концептуальні основи розробки управлінських рішень Процес прийняття управлінського рішення і його структура Методологічні підходи до вибору методів прийняття управлінських рішень Відповідальність за прийняття управлінських рішень Ефективність управлінського рішенняЛекція 15. Реструктуризація та реформування підприємств. Реінжиніринг та аутсорсинг на підприємстві Фактори, що впливають на процес реструктуризаціїОрганізаційно-правова форма підприємствПріоритети і цілі діяльності підприємств і організаційТип управлінняРівень спеціалізації і розвитку коопераційних зв'язківВнутрішні і зовнішні інвестиціїСтупінь і характер державної підтримкиСистема національних пріоритетів Напрямки реструктуризації підприємствМакрорівеньМікрорівень Параметри ефективності реструктуризації Основи реінжинірингу бізнес-процесівє реінжинірингОсновні властивості реінжинірингуОсновні принципи і правила реінжинірингуОсновні етапи та прийоми реінжинірингуВпровадження проектів з реінжинірингу бізнесу,Аутсорсинг як інструмент реформування підприємствЛекція 16. Планування на підприємстві: стратегічне, поточне та оперативне Стратегічне планування Поточне планування на підприємстві. Розробка плану розвитку Розробка бізнес-плану підприємстваРозділи бізнес-плануЗарубіжний досвід складання бізнес-планів Оперативне планування на підприємствіЛекція 17. Управління персоналом підприємства Основи системи управління персоналом підприємства Організаційна структура управління персоналом підприємстваЗавдання, структура і чисельність служб управління персоналом Функції управління Етапи процесу управління персоналом підприємстваКадрове планування. Підбір і відбір персоналуАдаптація в колективіРозвиток персоналу підприємстваОцінка персоналу,Управління конфліктамиЛекція 18. Маркетингова діяльність на підприємстві Сучасний маркетинг: поняття та сутністьСтратегія і філософія маркетингуТрирівнева модель маркетингу Вибір концепції маркетингу та основні види маркетингової діяльностіОсновні концепції маркетингуМаркетингова діяльність та її основні видиГалузева диференціація маркетингу і Процес управління маркетингомМаркетингові дослідженняКомплекс маркетингу (маркетинговий комплекс, або миксмаркетинг) Маркетингова система як підсистема організаційного управління підприємствомЛекція 19. Конфлікти на підприємстві. Попередження і вирішення конфліктних ситуацій Поняття конфлікту Основні типи конфліктів. Причини конфліктівПричини конфлікту Управління конфліктами в організації, на підприємстві. Дозвіл конфліктних ситуаційМетоди вирішення конфліктуРекомендації з управління конфліктами Конфлікти у сфері управлінняФорми прояву та форми впливуПопередження виникнення конфліктних ситуаційЛекція 20. Соціальна відповідальність підприємства Концепція соціальної відповідальності бізнесу Напрямки і форми соціальної діяльності підприємства Інституційні основи корпоративної соціальної відповідальності російських підприємств Соціальна звітність підприємстваЛекція 21. Інноваційний потенціал підприємства і ефективність його використання Інноваційний розвиток підприємств Інноваційний потенціал підприємства: структура та оцінкаСкладу внутрішніх інноваційних ресурсів підприємстваАналіз інноваційного потенціалу Ефективність використання інноваційних ресурсів підприємстваЛекція 22. Інвестиційна діяльність підприємства Інвестиції: види та класифікація Інвестиції та інвестиційна політика підприємстваСтруктура інвестиційІнвестиційна політика Джерела фінансування інвестиційної діяльності Оцінка ефективності інвестиційОбґрунтування необхідності та вимоги до оцінки інвестиційМетодика оцінки ефективності інвестиційІнвестиційні ризикиЛекція 23. Якість продукції та технічне регулювання Якість продукції: поняття та показникиКласифікаційні групи показників якості Управління якістю продукціїМіжнародні стандарти ISOСистема менеджменту якості організації Нова стратегія в управлінні якістю Технічне регулювання: принципи, регламенти і стандартиДва напрямки поточного регулюванняОцінка і підтвердження відповідності Правове забезпечення якості продукціїЛекція IV. Фінансові ресурси підприємстваЛекція 24. Власні та позикові кошти підприємств Власний капітал підприємстваСтатутний капіталДодатковий капіталРезервний капіталІнші власні коштиНайважливіші власні джерела інвестицій Зовнішні (позикові) джерела фінансування підприємстваКомерційний кредитБанківський кредит Факторинг і лізинг Коефіцієнти співвідношення власних і позикових коштів підприємства Роль залучених коштів у фінансуванні інвестиційЛекція 25. Витрати і доходи підприємств Класифікація витратКласифікація витрат за принципами Планування витрат Класифікація доходів підприємства Планування доходів від реалізації. Використання виручки від реалізації Прибуток підприємстваМетоди планування прибуткуФактори зростання прибуткуОблік по центрам відповідальностіРозподіл і використання прибуткуЛекція 26. Витрати виробництва, валовий дохід, прибуток, собівартість Поняття "витрати виробництва", "валовий дохід" та "прибуток"Класифікація витрат підприємства Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартостіГрупування витрат за статтями калькуляціїГрупування за елементами витрат Закордонний досвід визначення витрат виробництваУгрупування витрат за статтями витрат Зниження витрат на виробництво продукціїЛекція 27. Облік та звітність на підприємстві Облік в інформаційній системі підприємства Нормативна база бухгалтерського обліку в Росії Елементи методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерська процедураЕлементи методу бухгалтерського облікуБухгалтерська процедура Порядок обліку господарських операцій Основні форми звітностіБалансЗвіт про прибутки і збиткиЛекція 28. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності Інформаційна основа фінансового аналізу підприємства Загальна оцінка бухгалтерського балансуАктив балансуПасив балансуЧисті активи Платоспроможність та ліквідність підприємстваОцінка ліквідності балансуСистема показників ліквідності Оцінка складу та структури джерел коштів Аналіз фінансової стійкості підприємства Аналіз оборотності активів Аналіз прибутковості підприємстваЛекція 29. Банкрутство підприємства та його профілактика Сутність і ознаки неспроможності підприємстваКількісний нормативний аналізЕкономічні індикатори неспроможності Причини банкрутства та його профілактика Оздоровлення неспроможного підприємстваКомплекс фінансово-економічних оздоровчих заходівЛекція 30. Оподаткування підприємств Система податків і зборів в Російській Федерації Федеральні податки, що сплачуються підприємствамиПодаток на додану вартістьАкцизи,Податок на видобуток корисних копалин,Водний податок,Збори за користування об'єктами тваринного світу і об'єктами водних біологічних ресурсівДержавне мито Регіональні і місцеві податки, що сплачуються підприємствамиПодаток на майно організацій, Транспортний податокПодаток на гральний бізнесЗемельний податок
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси