Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Управління людськими ресурсами»
Основи управління людськими ресурсами Еволюція концепцій управління людськими ресурсами Управління людськими ресурсами Стратегічне управління людськими ресурсами Відміну управління людськими ресурсами від управління персоналом Практика управління людськими ресурсами Поняття, цілі та принципи системи управління персоналом Ринок праці та способи його регулювання Маркетинг людських ресурсів Інтеграція вкладу УЛР Забезпечують підсистеми управління людськими ресурсами Кадрове забезпечення системи управління людськими ресурсами Управління компетенціями як засіб реалізації кадрової стратегії організації Діловодне забезпечення системи управління людськими ресурсами Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами Технічне забезпечення системи управління людськими ресурсами Нормативно-методичне забезпечення системи управління людськими ресурсами Правове забезпечення системи управління людськими ресурсами Аналіз кадрового потенціалу організації Поняття та оцінка кадрового потенціалу Система показників, що характеризують кадровий потенціал організації Управління розвитком кадрового потенціалу Організаційне поведінку в управлінні людськими ресурсами Вплив освіти і культури Теорія атрибуції в складанні думки про людей Найбільш значущі фактори для фахівців з УЛР Основні поняття теорії мотивації та її розвитокПроцесуальні теорії мотиваціїТеорія трудових установок А. ГастєваКонцепція гуртків якостіДоплати за умови праціНадбавки Проблеми, важливість і значення прихильності Різноманітність, елементи та значення організаційних культур Планування і прогнозування людських ресурсів в організації Цілі планування людських ресурсів Процес планування людських ресурсів Методи планування людських ресурсів Сутність прогнозування потреби в персоналі організації Процес підбору, відбору і найму персоналу Процес підбору персоналу Джерела та методи набору співробітників Етапи відбору персоналу в організації Процес прийому персоналу на роботу Переведення на іншу роботу, Звільнення з роботи, Адаптація, оцінка і навчання персоналу Поняття адаптації, її основні напрями Роль та значення первинної адаптації Професійна адаптація Теорія і практика оцінки персоналу Атестація кадрів, Формування резерву кадрів, планування ділової кар'єри Види навчання Методи навчання персоналу Оцінка ефективності навчання Коучинг як сучасний підхід до навчання і розвитку персоналу організації Ефективність керування людськими ресурсами Оцінка ефективності управління людськими ресурсами Аудит людських ресурсів Інформаційна система про людських ресурсах Комунікації в організації Дослідження в галузі управління персоналом Оцінка і вимір ефективності управління персоналом Оплата і нормування праці персоналу Зміст діяльності по оплаті праці Процес управління оплатою працівника Розподіл відповідальності Політика організації в області оплати Правові обмеження при розробці системи оплати Системи оплати праці Преміальні системи Нормування праці Конфліктні ситуації, конфлікти, управління конфліктами Природа конфліктів в організації, їх види та значення Причини конфліктів та їх усунення Профілактика конфліктних ситуацій Роль керівника в конфліктних ситуаціях Стилі вирішення конфліктів Конфлікти у суспільній та індивідуальній діяльності, національно-етнічні конфлікти, конфлікти у сфері управління Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів Роль конфліктів у соціально-економічному розвитку Соціальні та психологічні мотиви конфліктів Типологія конфліктів Управління конфліктом Форма, структура і динаміка конфліктів, шляхи і засоби попередження і вирішення конфліктів Сучасні тенденції в управлінні персоналом Лізинг і аутстаффінг персоналу Аутсорсинг персоналуКонтролінг персоналу Ринок логістики в сфері працевлаштування Використання людських ресурсів Зайнятість людських ресурсів Державна політика соціального захисту безробітних Теорія і практика пошуку роботи Трудова міграція, прогноз чисельності людських ресурсів Управління організаційним поведінкою людей і процесами Управління поведінкою окремих людей Керування групами Управління організаціями Міжнародне управління людськими ресурсами Охорона праці і техніка безпеки людських ресурсів Політика та програми щодо охорони праці людських ресурсів Державне регулювання охорони праці і техніки безпеки Система управління охороною праці Аудит безпеки людських ресурсів Організація умов, які забезпечують збереження здоров'я і безпека людських ресурсів
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси