Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Безпека життєдіяльності»
Лекція 1. Правові та нормативні основи безпеки життєдіяльності Стратегічний напрям державної політики в галузі охорони праці Нормативні документи з охорони праці Обов'язок роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праці Обов'язки працівника у сфері охорони праці Обмеження застосування праці жінок і осіб молодше вісімнадцяти років Проведення обов'язкових попередніх при вступі на роботу і періодичних медичних оглядів працівників Видача засобів індивідуального захисту, смывающих і знешкоджувальних засобів Видача молока і лікувально-профілактичного харчуванняКонтрольні питанняЛекція 2. Ідентифікація негативних факторів виробничого середовища Потенційні небезпеки виробничої діяльності. Професійні захворювання Умови праці на робочому місці Кількісний аналіз виробничих небезпекКонтрольні питанняЛекція 3. Управління охороною праці в організації Організація управління охороною праці Організація роботи по охороні праці на підприємстві Відповідальність за порушення вимог охорони праці Організація навчання працівників, проведення та оформлення інструктажів з охорони праці на підприємстві Атестація робочих місць за умовами праці Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві Розслідування та облік професійних захворювань Планування заходів з охорони праці Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці Нагляд і контроль за дотриманням законодавчих і нормативно-правових актів у галузі охорони праці Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньКонтрольні питанняЛекція ІІ. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯЛекція 4. Повітря робочої зони і його аероіонний склад Мікроклімат у виробничих приміщеннях Гігієнічне нормування мікроклімату Аероіонний склад повітря у виробничих приміщеннях Шкідливі речовини в робочій зоні приміщень Гігієнічне нормування шкідливих речовин Характеристики деяких шкідливих речовин і Методи контролю стану повітря виробничих приміщень Профілактичні заходиКонтрольні питанняЛекція 5. Освітлення виробничих приміщень Загальні відомості про освітлення та його характеристики Види освітлення та їх нормування Джерела світла Контроль і вимірювання освітленостіКонтрольні питанняЛекція 6. Захист від виробничого шуму Загальні відомості про виробничий шум Дія шуму на організм людини Гігієнічне нормування шуму Заходи щодо захисту від шуму Захист від ультразвуку Захист від інфразвукуКонтрольні питанняЛекція 7. Захист від виробничої вібрації Загальні відомості про вібрації Дія вібрації на організм людини, Нормування вібрації Вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях Способи боротьби з вібрацією Профілактика вібраційної хворобиКонтрольні питанняЛекція 8. Захист від електромагнітних полів та випромінювань. Забезпечення безпеки при використанні офісної техніки Загальні відомості про електромагнітних полях Дія електромагнітних полів промислової частоти і їх нормування Дію електростатичного поля на організм людини і його нормування Дія інфрачервоних випромінювань на організм людини та їх нормування Дія видимого (світлового) випромінювання Дію ультрафіолетового випромінювання і його нормування Способи захисту від шкідливого впливу електромагнітних полів і випромінювань оптичного діапазону довжин хвиль Контроль електромагнітних полів і випромінювань Забезпечення безпечних умов праці при використанні офісної техніки Забезпечення безпечних умов праці при роботі на персональних комп'ютерах Забезпечення безпеки при користуванні копіювально-розмножувальною технікоюКонтрольні питанняЛекція ІІІ. ВИРОБНИЧА БЕЗПЕКАЛекція 9. Безпечна експлуатація загальнозаводського обладнання Посудини, що працюють під тиском, і балони Загальні відомості про судинах Основні вимоги до СРД Утримання та обслуговування посудин Балони Безпечна експлуатація газового господарства Основні відомості про горючих газах Правила безпеки в газовому господарстві Системи газопостачання і норми тиску газу Експлуатація газового господарства Виявлення витоків газу Виконання газонебезпечних робіт Безпечна експлуатація холодильних установок Вимоги до розміщення обладнання та виробничої санітарії машинних (апаратних) відділень Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів і запобіжних пристроїв, холодильних установок Випробування апаратів (посудин) і трубопроводів аміачних холодильних установок Випробування апаратів (посудин) і трубопроводів фреонових холодильних установок Загальні вимоги безпеки при експлуатації аміачного і фреонового холодильного обладнання Властивості аміаку і хладонів Надання долікарської допомоги Вантажно-розвантажувальні, транспортні і складські роботи Безпечна експлуатація підйомно-транспортних машин Безпечна експлуатація внутрішньозаводського транспорту Техніка безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах, виконуваних вручну Складування вантажівКонтрольні питанняЛекція 10. Безпечна експлуатація технологічного обладнання галузі Загальні правила безпеки Загальні вимоги безпеки, що пред'являються до конструкції технологічного обладнання Небезпеки автоматизованих процесів Безпечна експлуатація технологічного обладнання м'ясної галузі Вимоги безпеки при забої худоби і розбирання туш Техніка безпеки при експлуатації обладнання для механічного розділення Вимоги безпеки при експлуатації обладнання для подрібнення Вимоги безпеки при експлуатації обладнання для засолу Вимоги безпеки при експлуатації обладнання для перемішування Вимоги безпеки при експлуатації обладнання для формування м'ясопродуктів Вимоги безпеки при експлуатації обладнання для теплової обробки Безпека праці в рибній галузі промисловості Вимоги до розміщення технологічного обладнання, Забезпечення безпеки робіт з сортированию, заморожування і способу соління риби Безпека праці при обробці риби Вимоги безпеки при збиранні та санітарної обробки технологічного обладнання, Вимоги безпеки при технічному обслуговуванні рибообробних машин Безпека праці у рибоконсервному виробництві Безпека жиромучного виробництва Безпеку в жерстянобаночному виробництві Техніка безпеки при експлуатації технологічного обладнання молочної галузі Транспортування та охолодження молока. Переміщення молока трубопроводами Сепаратори і гомогенізатори Теплова обробка молока Виробництво сиру, сирних виробів та морозива Виробництво вершкового масла та сирів Виробництво згущеного молока Виробництво сухих молочних продуктів Мийка тариКонтрольні питанняЛекція 11. Електробезпека Загальні відомості Причини електротравм та профілактика ураження електричним струмом Дія електричного струму на організм людини. Електричні параметри тіла людини Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом Умови ураження електричним струмом Класифікація електроустановок, приміщень электроопасности Умови та основні причини ураження електричним струмом Явища при стіканні струму в землю Заходи захисту від ураження електричним струмом Вимоги нормативних документів Засоби захисту від ураження струмом Подвійна ізоляція Захисне заземлення Занулення Захисне відключення Надання першої долікарської допомоги потерпілому від електричного струму Дії персоналу при ураженні людини струмом Техніка проведення штучного дихання Техніка проведення непрямого масажу серцяКонтрольні запитанняЛекція IV. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКАЛекція 12. Загальні відомості про пожежі і вибухи Вражаючі фактори пожеж Вражаючі фактори вибухів Основні причини виникнення пожеж Терміни та визначенняКонтрольні питанняЛекція 13. Пожежна безпека на підприємствах переробної промисловості Категорування приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежної небезпеки Вогнестійкість будівельних конструкцій Евакуація людей з будівель і споруд при пожежі Вимоги пожежної безпеки до котелень установок Заходи пожежної безпеки при експлуатації газовикористовуючого обладнання Попередження пожеж від електроустановок Пожежна безпека при експлуатації аміачних холодильних установок Заходи пожежної безпеки при експлуатації систем вентиляції і кондиціонування повітря Заходи пожежної безпеки при проведенні зварювальних і газорезочных робітКонтрольні питанняЛекція 14. Технічні засоби пожежогасіння Вогнегасні засоби Пожежна сигналізація Сповіщувачі пожежні Сповіщувачі пожежні ручні Первинні засоби пожежогасіння, Протипожежне водопостачанняКонтрольні питанняЛекція V. ЗАХИСТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХЛекція 15. Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу Сутність, зміст і класифікація надзвичайних ситуацій Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, катастроф, застосування сучасних засобів ураження Попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеруКонтрольні питанняЛекція 16. Вплив вражаючих факторів на продовольство і харчова сировина Вплив радіоактивних речовин на харчову сировину і продовольство Вплив хімічних речовин на харчову сировину і продовольство Вплив бактеріальних засобів на харчову сировину і продовольство Способи захисту харчової сировини, води, напівфабрикатів і готової продукції Організація радіометричного і санітарного контролю на переробних підприємствах Знезараження харчової сировини, води, напівфабрикатів і готової продукції Заходів безпеки при проведенні робіт по знезараженню продукціїКонтрольні питанняЛекція 17. Захист виробничого персоналу в надзвичайних ситуаціях Заходи щодо захисту виробничого персоналу в надзвичайних ситуаціях Використання засобів колективного захисту Використання засобів індивідуального захисту Проведення евакуаційних заходівКонтрольні запитанняВИСНОВОК
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси