Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності»
Лекція 1. НЕБЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОЇ СЕРЕДОВИЩА ПОНЯТТЯ НЕБЕЗПЕКИ ТАКСОНОМІЯ НЕБЕЗПЕК УМОВИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ УМОВ ПРАЦІЛекція 2. ВИРОБНИЧИЙ РИЗИК ПОНЯТТЯ РИЗИКУ КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ І РІВНІВ РИЗИКУ СМЕРТІ ЛЮДИНИ ПРИЙНЯТНИЙ РИЗИК ЯК РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУЛекція 3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ КОНЦЕПЦІЇ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИЗИКУ МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ АНАЛІЗУ РИЗИКУ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ Основні поняття теорії вероятностейи їх застосування до оцінки ризику Математичне моделювання в управлінні виробничим ризиком Моделювання ризику нещасних випадківЛекція 4. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ РИЗИКОМ (ОХОРОНА ПРАЦІ) УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ПРАЦІЛекція 5. РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ВИРОБНИЦТВ (ОХОРОНИ ПРАЦІ) В УПРАВЛІННІ РИЗИКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА КУТОЧКА ОХОРОНИ ПРАЦІЛекція 6. ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СИСТЕМА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВО НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО СТРАХУВАННЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ΓΙΟ СТРАХУВАННЮ ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИПЛАТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО СТРАХУВАННЮ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ № 125-ФЗЛекція 7. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РИЗИК У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Психологічне трактування поняття ризику Причини ризикованої поведінки та методи визначення схильності до ризику Зв'язок індивідуальної готовності до ризику з нещасними випадками Ризикована поведінка як результат развитиятрудовой діяльності ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ В ЦІЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ Створення психологічного настрою на безпеку Стимулювання безпечної діяльності Навчання безпечної діяльності ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ ДІЯЛЬНОСТІ Роль мотивів у предметній діяльності Мотиви виробничої праці та їх взаємозв'язокЛекція 8. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК І МОЛОДІ. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО СТВОРЕННЮ ЗДОРОВИХ І БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ КОМІТЕТИ (КОМІСІЇ) З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ з ОХОРОНИ ПРАЦІЛекція 9. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ ПРАВО ПРАЦІВНИКА НА ПРАЦЮ В УМОВАХ,ВІДПОВІДНИХ ОХОРОНИ ГРУМ ДОТРИМАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ І ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ОХОРОНИ ПРАЦІ ОБОВ'ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ І ОХОРОНИ ПРАЦІ АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ СЕРТИФІКАЦІЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ ВИДАЧА СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВИДАЧА МОЛОКА І ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З УЛУЧШЕНИЮУСЛОВИЙ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІЛекція 10. ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД ВИРОБНИЧИХ НЕБЕЗПЕК ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ ВІД ХІМІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ НА ВИРОБНИЦТВІ ВІД ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН І НЕСПРИЯТЛИВИХ МИРО КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ ЗАХИСТ ВІД ВИРОБНИЧОГО ШУМУ МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВІБРАЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОГ ЕМП РЧ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ІОНІЗУЮЧИМИ ВИПРОМІНЮВАННЯМИ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси