Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Методи прийняття управлінських рішень»
Лекція I. Основи прийняття управлінських рішеньЛекція 1. Функції рішення в методології та організації процесу управління Загальні питання методології та організації процесу управління Функції управлінських рішень Процес управління: предмет, засоби, результатиЛекція 2. Типологія управлінських рішень Класифікація управлінських рішень Типологія процесів прийняття рішеньЛекція 3. Умови і чинники якості управлінських рішень Поняття якості управлінських рішень Фактори, що визначають якість управлінських рішеньОсобистісні оцінки керівника, Середовище ухвалення рішення,Інформаційні обмеженняТимчасові обмеженняВзаємопов'язаність рішень і результатів їх реалізаціїФактор складностіПерспективність дії рішенняФактор витрат ресурсівФактор многозвенности реалізації управлінських рішеньВимоги, що пред'являються до якості управлінських рішень Цілі і критерії оцінки якості управлінських рішень Умови забезпечення якості управлінських рішень Психологія особистості в системі розробки управлінських рішеньЛекція 4. Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення Організаційні основи розробки управлінських рішень Формалізація процесу розробки управлінського рішення Умови та обмеження, що визначають організацію процесу розробки управлінського рішення Системний аспект процесу розробки управлінських рішеньМодель "чорного ящика" процесу РУР Парадигми розробки управлінських рішень Методологічний аспект процесу розробки управлінських рішень Етапи процесу прийняття управлінських рішень і роль менеджерів у нихЗапрограмовані рішенняНезапрограмовані рішенняКомбіновані рішенняКомпромісне рішенняВідкладені рішенняЛекція 5. Цільова орієнтація управлінських рішень Цілепокладання в управлінській діяльності Види та властивості цілей Цільова орієнтація управлінських рішень Пріоритет мети при розробці та реалізації управлінських рішеньПроцесорні технології як інструментальні засоби для реалізації цільових технологій Типові технології прийняття управлінських рішеньТехнологія управління за результатамиТехнологія управління на базі потреб та інтересівТехнологія управління шляхом постійних перевірок і вказівокТехнологія управління у виняткових випадкахТехнологія управління на базі штучного інтелекту"Технологія " управління на базі активізації діяльності персоналуТехнологія управління на основі побудови дерева цілейЛекція 6. Аналіз альтернатив дій Виявлення керованих факторів і визначення альтернатив Порівняння альтернатив і вибір рішення Аналіз альтернатив при розробці групових рішеньЛекція 7. Аналіз зовнішнього середовища та її впливу на реалізацію альтернатив Основні поняття і положення аналізу зовнішнього середовища Фактори зовнішнього середовищаВплив зовнішнього середовища на реалізацію альтернативВиявлення керованих факторів зовнішнього середовищаПроблеми формування зовнішнього середовища та адаптації до неї суб'єкта господарювання Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації методом SWOT-аналізу, PEST-аналіз ПРиМ-аналізЛекція 8. Умови невизначеності і ризику Поняття ризику Поняття невизначеності Сутність і причини невизначеності та ризику Способи оцінки ступеня ризику Класифікація ризиків Управління ризиками при прийнятті управлінських рішеньЛекція 9. Прийоми розробки і виборів управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику Необхідність обліку і оцінки ступеня ризику при розробці рішення Порівняння та критерії вибору альтернатив в умовах ризику Аналіз ризиків при прийнятті управлінських рішеньРозробка та ухвалення рішення в умовах ризику. Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності Матриці наслідків і матриці ризиків Аналіз пов'язаної групи рішень в умовах повної невизначеності Аналіз пов'язаної групи рішень в умовах часткової невизначеності Оптимальність за Парето двухкритериальных фінансових операцій в умовах невизначеностіЛекція 10. Ефективність управлінських рішень Основні аспекти оцінки ефективності управлінських рішень Поняття ефективності та її основні показники Основи ефективності управлінських рішень Принципи оцінки ефективності розробки управлінського рішення Методи оцінки ефективності Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізуЕкономічна ефективністьМетоди аналізу управлінських рішень Умови ефективності управлінських рішеньЦентралізація керівництваЛекція 11. Контроль реалізації управлінських рішень Основи контролю реалізації управлінських рішень Розробка та контроль реалізації управлінських рішеньПоняття контролюВстановлення планових величинЗіставлення планових і фактичних величин Оцінка інформації про отримані результатиРеалізація коригувальних заходів Інструменти та характеристики ефективного контролю реалізації управлінських рішеньКонтроль на міжнародному рівні Інструменти ефективного контролю, засновані на врахуванні особливостей поведінки персоналу Використання інформаційно-керуючих систем в плануванні та контроліКонтролінг та прийняття рішеньЛекція 12. Управлінські рішення і відповідальність Відповідальність та обов'язки Сутність і види відповідальності Регламентне управління і поділ відповідальності Моральна відповідальність керівникаЛекція ІІ. Типові методи прийняття управлінських рішеньЛекція 13. Класифікація методів прийняття управлінських рішеньЛекція 14. Загальнонаукові методи прийняття управлінських рішеньЛекція 15. Традиційні способи прийняття управлінських рішень на основі обробки статистичної інформації Метод порівняння. Метод відносних і середніх величин, Метод графічного подання даних Метод групування та балансовий методПоняття угрупованняЗавдання і види групуваньВиконання групування за кількісною ознакоюБалансовий методЛекція 16. Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу,Метод ланцюгових підстановок,Індексний метод,Метод абсолютних різницьМетод відносних різницьМетод пропорційного ділення (пайової участі)Метод диференціального численняМетод простого додавання нерозкладного залишкуМетод зважених кінцевих різницьЛогарифмічний методМетод коефіцієнтівІнтегральний методЛекція 17. Методи прийняття управлінських рішень на основі стохастичного факторного аналізу, Метод кореляційно-регресійного аналізу Основні завдання кореляційного-регресійного аналізу Однофакторная лінійна регресійна модель Багатофакторні і нелінійні рівняння регресії Вибір виду моделі регресії Критерії прийнятності рівняння регресії Економічний сенс коефіцієнтів у рівняннях регресії Кореляційні зв'язки між економічними показниками та факторами Індекс кореляції Коефіцієнт парної кореляції Множинна кореляціяЛекція 18. Методи прийняття управлінських рішень на основі оптимізації показників ефективності Метод лінійного програмування, Методи теорії масового обслуговуванняЛекція 19. Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем Метод Маркетинг Мікс Метод GAP-аналізу Метод матриці BCG Модель Томпсона і Стрикленда Матрична модель Маккінсі DРМ Модель "7S" Маккінсі Модель PIMS-аналізу Модель ситуаційного SWOT-аналізу Модель РЕST-аналізу Модель ланцюжки збільшення вартості М. Портера Модель аналізу портфеля замовлень П. КраличаСтратегічні продукти (Strategic Items)Некритичні продукти (некритичних Items)Проблемні продукти (Bottleneck Items) Модель SPACE-аналізу Модель ADL/LC Модель Хофера-ШенделяЛекція 20. Методи прийняття управлінських рішень, пов'язаних з управлінням персоналом Континуум лідерської поведінки Танненбаума - Шмідта Ситуаційна модель Фідлера Модель "шлях - мета" Теренса, Мітчелла і Хауса Ситуаційна модель Стинсона-Джонсона Ситуаційна модель прийняття рішень Врума - Йеттона-Яго Модель зрілості виконавців Херсея і БланшардаЛекція 21. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю Метод процесного підходу стандартів ISO Методи семи основних "інструментів" (seven basic tools) управління якістюСтратифікаціяКонтрольний листокСтовпчастаДіаграма ПаретоДіаграма "причина - результат" (також іменується діаграма Ісікави)Діаграма розсіювання (розкиду)Контрольна карта Методи семи нових "інструментів" (seven new tools) підвищення якостіМетод афінної діаграми (діаграми спорідненості)Метод интерреляционной діаграми (графа зв'язків)Метод "діаграми дерева" (ієрархічної структури)Метод матричної діаграми (матричне представлення даних)Метод "лист матриці"Мережевий графік"Дерево помилок"Схема процесу Методи концепції "якість - функціональність - наступальність" (КФН)Наступальність"Будиночок" якостіЛекція 22. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на теорії кваліметрії Загальна характеристика методів кваліметрії Методи отримання наведених оцінок властивостей якості Метод оцінки якості продукції на її найважливішому показнику Метод оцінки якості за узагальненим показником групи властивостей продукції Диференціальний метод оцінки якості продукції Метод комплексної оцінки якості продукції Змішаний метод оцінки якості продукції Метод інтегральної оцінки рівня якості продукції та Метод оцінки якості продукції за її економічної ефективності Метод експертної оцінки якості продукції Метод оцінки рівня якості різнорідної продукції Сопоставительная оцінка основних методів кваліметріїЛекція 23. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на методах пошуку інноваційних шляхів розвиткуЛекція 24. Методи прийняття управлінських рішень на основі бізнес-моделей новаторів бізнесуЛекція 25. Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації Загальна характеристика методів аналізу господарської діяльності Методика аналізу господарської діяльності організації (фірми) Аналіз фінансової звітності організації (фірми)Лекція 26. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на принципах проектного управлінняЛекція зародження ідеїЛекція пошуку ресурсів на реалізацію ідеї створення інноваційної продукціїЛекція розробки макету (НДР)Лекція розробки дослідного зразка (ДКР)Лекція виготовлення пробної партіїЛекція початку серійного виробництваЛекція виходу в точку окупностіЛекція продовження зростанняЛекція уповільнення зростанняЛекція зупинки зростанняЛекція спаду обсягів виробництваЛекція завершення виробництваЛекція 27. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці використання активів і капіталу економічних систем (підприємств)Лекція 28. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на аналізі інвестиційних можливостей економічних систем (підприємств)Лекція 29. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей Тенденції розвитку інвестиційної діяльності економічних систем і методів оцінки їх інвестиційного потенціалу Моделі виробничо-технологічного рівня. Формування виробничої функції Ст. Леонтьєва Основи моделей виробничо-технологічного рівня Виробничі функції з постійною еластичністю заміщення факторів (CES) Модель економічного зростання Харрода-Домара Модель Е. Домара Модель Р. Харрода Модель Харрода-Домара Неокласичні моделі. Визначальний фактор темпів економічного зростання Модель Ст. Л. Канторовича Модель Р. Солоу Розвиток моделі Р. СолоуЛекція 30. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств) Ризик як економічна категорія Поняття ризику Причини виникнення економічного ризику Класифікація ризиків Управління ризиком Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності Вимірювачі і показники фінансових ризиків Загальнометодичні підходи до кількісної оцінки ризику Розподілу ймовірностей і очікувана прибутковість Комбінації очікуваного значення і дисперсії як критерій ризику Коефіцієнти ризику та коефіцієнти покриття ризиків Завдання формування портфелів цінних паперів Основні характеристики портфеля цінних паперів Постановка завдання про оптимальному портфелі Формування оптимального портфеля з допомогою провідного чинника фінансового ринку Багатофакторні моделі. Теорія арбітражного ціноутворенняЛекція 31. Методи прийняття управлінських рішень в умовах антикризового управління Загальні питання організації антикризового управління Необхідність і можливість антикризового управління Ознаки та особливості антикризового управління Загальна схема механізму управління в кризовій ситуації Державне регулювання кризових ситуацій Діагностика кризових ситуацій та методи прийняття управлінських рішень
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси