Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Фінансовий менеджмент»
До читачівЛекція 1. Фінанси підприємств і фінансовий менеджмент Ринкове середовище і управління фінансами підприємств Основні напрямки фінансової діяльності підприємства Основні завдання та обов'язки фінансового менеджера на підприємствіЛекція ІІ. Теоретичні основи фінансового менеджментуЛекція 2. Принципи організації фінансового менеджменту Сутність і функції фінансового менеджменту Суб'єкти та об'єкти фінансового управління Фінансовий механізм і його основні елементи Фінансові рішення і забезпечення умов їх реалізаціїЛекція 3. Інформаційне забезпечення фінансового управління Фінансова інформація про діяльність підприємства Баланс підприємства, його активи та пасиви Ліквідність і способи її оцінкиЛекція ІІІ. Фінансова середовище підприємництва і підприємницькі ризикиЛекція 4. Теоретичні основи підприємницьких ризиків Фінансова мікросередовище підприємництва Фінансова макросередовище підприємництва Теорії підприємницьких ризиків Сутність і функції підприємницьких ризиків Види підприємницьких ризиківЛекція 5. Управління фінансовими ризиками Ризик банкрутства як основний вид фінансових ризиків Методи прогнозування банкрутства підприємства Методи аналізу фінансових ризиків Оцінка підприємницького ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства Методи управління фінансовими ризиками Відповідальність і підприємницький ризикЛекція IV. Фінансове забезпечення підприємництваЛекція 6. Управління фінансовим забезпеченням Поняття фінансового забезпечення та принципи його організації Класифікація джерел фінансування підприємницької діяльностіЛекція 7. Управління власними фінансовими ресурсами Власні фінансові ресурси підприємства Використання методів операційного аналізу для визначення оптимальної величини власних джерел фінансуванняЛекція 8. Залучені кошти та їх роль у джерелах фінансування підприємницької діяльності Факторинг і його роль у джерелах фінансування діяльності підприємства Сутність лізингу Класифікація та характеристика основних видів лізингу Джерела фінансування лізингових проектів Переваги та недоліки лізингу як методу фінансуванняЛекція 9. Форми залучення позикових коштів Позикові кошти: методи боргового фінансування підприємства Довгострокові позикові кошти Облігаційні позикиЛекція V. Довгострокова фінансова політикаЛекція 10. Ціна і структура капіталу Ціна капіталу та методи її оцінки Визначення ціни основних джерел капіталу Виробничий і фінансовий ризик підприємства Моделі структури капіталу підприємстваЛекція 11. Дивідендна політика підприємства Дивідендна політика та її значення в управлінні фінансами підприємства Фактори, що визначають дивідендну політику Форми та процедури виплати дивідендів Дивідендна політика і ціна акцій підприємстваМетодика дроблення акційМетодика консолідації акційМетодика викупу акційЛекція 12. Прогнозування та планування у фінансовому управлінні підприємством Цілі та завдання фінансового планування і прогнозування на підприємстві Роль фінансового планування і прогнозування в реалізації фінансової політики підприємства Бюджетування в системі фінансового планування на підприємствіЛекція VI. Короткострокова фінансова політикаЛекція 13. Управління цінами на підприємстві Системоутворюючі ціни, форми і методи регулювання цін підприємств Основи цінової політики підприємства та головні напрямки менеджменту цін Управління цінами на нові вироби та коригування діючих цін Управління середньою ціною і політика підтримки цін продажуЛекція 14. Управління поточними витратами Класифікація витрат Визначення оптимальної величини собівартості продукції з використанням методів операційного аналізуЛекція 15. Управління оборотними активами Принципи управління оборотними активамиДинамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємстваВизначення принципових підходів до формування оборотних коштів підприємстваОптимізація обсягу оборотних активів здійснюється на основі одного з трьох принципових підходів до їх формуванняОптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотних засобівУправління ліквідністю оборотних засобівЗабезпечення підвищення рентабельності оборотних активівФормування принципів фінансування і оптимізація структури джерел фінансування оборотних засобів Управління запасами Управління дебіторською заборгованістю Управління коштамиЛекція 16. Управління фінансуванням поточної діяльності підприємства Поточні фінансові потреби і оперативне управління їх фінансуванням Комплексне управління грошовим обігом і фінансова політика нормування Оптимізація залишку грошових коштівЛекція VII. Інвестиційна стратегія підприємстваЛекція 17. Оцінка та прогнозування інвестиційного ринку Поняття та основні елементи інвестиційного ринку Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку Інвестиційна привабливість галузей економіки та регіонів Інвестиційна привабливість підприємствЛекція 18. Інвестиційна стратегія підприємства Поняття інвестиційної стратегії та її факторів Етапи формування інвестиційної стратегії підприємстває Визначення періоду формування інвестиційної стратегії Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності єРозробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльностіКонкретизація інвестиційної стратегії за інвестиційним програмам і термінами Оцінка розробленої інвестиційної стратегії Перегляд стратегії у залежності від зміни зовнішніх умов стану підприємстваЛекція 19. Бізнес-план інвестиційного проекту Передінвестиційні дослідження Інвестиційний бізнес-план Оперативне управління інвестиційним проектомЛекція 20. Портфель реальних інвестиційних проектів Формування портфеля капітальних вкладень Оперативне управління портфелемЛекція 21. Портфель цінних паперів підприємства Типи портфелів і цілі портфельного інвестування Особливості формування і управління портфелем цінних паперівЛекція VIII. Спеціальні теми фінансового менеджментуЛекція 22. Реструктуризація та банкрутство підприємства Загальні положення Поняття, використовувані при банкрутство Боржник і кредитори Спостереження , Зовнішнє управління, Конкурсне виробництво Черговість задоволення вимог кредиторів Мирову угоду Основні напрями запобігання банкрутства і санація підприємстваЛекція 23. Іноземні інвестиції Загальна характеристика, види Масштаби і тенденції міжнародного інвестування Іноземні інвестиції в Росії
 
Наступна >
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук