Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Теорія менеджменту»
Лекція 1. Концептуальні підходи до науки про менеджмент: теорія, предмет, методологія, методи менеджменту Предмет і методи науки про менеджментЛекція 2. Генезис теорії менеджменту Витоки наукового менеджменту Класична школа наукового менеджменту Біхевіоризм і школа людських відносинЛекція 3. Місія, цілі та умови менеджменту Місія організації Цілі організації Самоуправління в менеджментіЛекція ІІ. Методологічні основи менеджментуЛекція 4. Закономірності менеджменту Суб'єктивні та об'єктивні фактори в менеджменті Склад і зміст закономірностей менеджментуЛекція 5. Організація менеджменту Принципи менеджменту Характеристики менеджменту Стратегія і тактика менеджментуЛекція 6. Місце теорії менеджменту в системі сучасних знань Інтра - і інфраменеджмент Формальне і неформальне управління Диференціація та інтеграція менеджментуЛекція ІІІ. Соціальні і психологічні основи менеджментуЛекція 7. Соціальне управління: основні поняття і закономірності Поняття соціального управління Управління як різновид суспільно необхідної праці, а трудовий процес Відносини керівництва в системі управління Невизначеність в управлінні організацією Міжкультурну взаємодію в організаціїЛекція 8. Трудова група як об'єкт менеджменту Структура і динаміка трудової групи Командоутворення і лідерство в трудовій групі Соціально-психологічний клімат і комунікативні бар'єри в трудовій групі Групове ухвалення рішенняЛекція 9. Особистість і менеджмент Сучасний російський менеджер: соціально-демографічний портрет Типологія російських керівників Особистість в організаціїЛекція IV. Функціональні основи теорії менеджментуЛекція 10. Функціональний зміст менеджменту Поділ і кооперація праці менеджера Співвідношення і взаємодія функцій у менеджменті Спеціалізація функцій менеджменту Місце і роль рішення в менеджментіЛекція 11. Методи та інструменти менеджменту Способи дослідження та впливу у менеджменті Класифікація методів менеджменту Інструментарій менеджменту організації Організаційно-методичне забезпечення менеджментуЛекція 12. Процес і механізм менеджменту Побудова процесу досягнення мети Організація менеджмент-процесів Механізм керівництва підлеглимиЛекція V. Основи процесного підходу в менеджментіЛекція 13. Організація діяльності в менеджменті Системні методи та типові форми організації діяльностіФункції та функціональні структури організаціїБізнес-процесиПроектна діяльністьОрганізаційна структураКорпоративна архітектураБізнес-інжиніринг Організаційний дизайн та організаційний розвитокДизайн та інжиніринг в організації діяльності Дизайн як системний трансформаційний процесСхеми розробки і поліпшення організації діяльностіОблік результатів діагностики і стратегії при проектуванні структури і процесів "як треба"Постійне управління організаційними змінами Процесно-орієнтовані методи організації і регламентація діяльностіКоренева модель бізнес-процесів компаніїДеталізація описів бізнес-процесів на рівні підрозділівДеталізація описів бізнес-процесів у формі процедур на рівні виконавців Функціональні моделі бізнес-процесівЗміни і поліпшення бізнес-процесівЗміни і поліпшення корпоративних архітектур компанійДизайн організаційної структури компаніїДизайн посадових інструкційЗміни і поліпшення організаційної структури Застосування аутсорсингуЛекція 14. Проектування системи менеджменту Структурування менеджмент-процесівПрямі і зворотні зв'язки в системі управлінняПодання циклів функціонування системи управління в моделі СПРУКАРІнші приклади кореневих моделей циклів управління Виділення та інтеграція функціональних систем керуванняВиділення стратегічного і операційного управлінняВиділення корпоративного управлінняВиділення функціональних систем управління Ключові рішення регулярного менеджменту: став мету - регламентируй - керуй - покращуйМоделювання і розробка регламентів організації діяльності та управління Інжиніринг систем управлінняДизайн архітектури системи управління компанії Проектування (інжиніринг) системи управління по крокахСинхронізація і взаємодія системи управління з іншими підсистемамиЛекція 15. Процесно-орієнтоване управління ефективністю діяльності Управління ефективністю діяльності Опис організаційної поведінки економічних агентів Механізми планування Механізми організації Механізми стимулювання Механізми контролюЛекція VI. Інформаційні основи менеджментуЛекція 16. Інформаційна природа менеджменту Управління організацією Інформація як ресурс менеджменту Інформаційний контур управлінняЛекція 17. Інформаційне забезпечення менеджменту Інформаційне забезпечення управлінської діяльності Організація інформаційного забезпечення менеджментуЛекція 18. Інформаційна система і організація Автоматизована інформаційна система Вплив рішень організації на її інформаційні системи Вплив властивостей організації та середовища бізнесу на інформаційні системи Трансформація організації, породжувана інформаційними системамиЛекція VII. Економічні основи менеджментуЛекція 19. Власність і менеджмент Права власності і функцій менеджменту Менеджери і власникиРозподіл повноважень між власниками і найманими менеджерамиРівень передачі повноваженьПроцес передачі повноваженьОцінка і мотивація Ефективний власник і продуктивний власникЛекція 20. Економічні інтереси в менеджменті Інтереси менеджера і власника: загальне і суперечності Передача управління організацією найманому менеджеру Передача управління найманому менеджеру: модель управління діяльністю Передача керування менеджера: модель управління розвитком Передача керування менеджера: модель управління інвестиціями Відповідальність менеджерів перед власникомЛекція 21. Менеджер і власник в управлінні Поведінку менеджера і власникаКрок 1. Виділити основні підрозділиКрок 2. Виділити допоміжні та адміністративні підрозділиКрок 3. Виділити адміністративний апарат, в тому числі переведенням адміністративного апарату в окрему структуру - керуючу компаніюКрок 4. Працювати з керівниками компаній Модель власницької організації бізнесуДеревоподібна структура володіння Моделі менеджерів в побудові ефективної організаціїМоделювання ланцюжка створення цінності для клієнтаПроцесне моделювання бізнесуЛекція VIII. Корпоративний менеджментЛекція 22. Основи корпоративного менеджменту Ресурси корпоративного менеджменту Корпоративні системиЛекція 23. Менеджмент корпорації Корпорація як об'єкт управління Основні орієнтири в процесі управління корпорацієюБаланс інтересів як парадигма господарської діяльностіСтійкість корпоративної системиЛекція 24. Особливості організації корпоративного менеджменту Органи системи корпоративного менеджменту Адміністративне забезпечення корпоративного менеджментуЛекція IX. Організаційні основи менеджментуЛекція 25. Організаційне поведінка Поведінка організаціїОрганізація та її життєвий циклЖиттєвий цикл організаціїСтадія створення організації Стадія зростання організаціїСтадія зрілості організаціїСтадія спаду організації Корпоративна культураВластивості культуриРівні культуриРепутація організації і процеси її формування Складові репутації організаціїПоняття бренду товаруУправління репутацією організації Поведінку індивідаФактори, що визначають поведінку індивіда в організаціїКомпетенція персоналуСприйняття і встановлення Поведінку групиОсобливості групового поводженняМіжгрупові конфлікти та шляхи їх вирішенняЛекція 26. Організаційне проектування Моделі організаційного проектуванняСутність організаційного проектуванняОрганізаційні структури управління Технологія організаційного проектуванняКласичний підхід,Ситуаційний підхід,Процесний підхід формування бізнес-структур Проектування робочого місцяАналіз і конструювання робочого місцяАналіз роботиЛекція 27. Організаційний розвиток Необхідність організаційного розвиткуСучасні тенденції розвитку організації/a>Моделі організаційного розвиткуКонцепція організаційного розвиткуГідності та обмеження організаційного розвитку Зміни в організаціїНеобхідність змінСтадії зміниСтилі проведення змінУправління проведенням змін Опір змінам в організаціяхПричини опору змінамФорми опору змінамМетоди подолання опору змінамПодолання опорівЛекція X. Основи інноваційного менеджментуЛекція 28. Теорія і методологія інноватикиІнноваційна діяльністьЛекція 29. Нововведення як об'єкти управління інноваціямиЛекція 30. Управління інноваційними процесамиСпіввідношення проектного та програмно-цільового управлінняЛекція XI. Ресурсне забезпечення менеджментуЛекція 31. Інвестиції в інноваційному процесіЛекція 32. Інноваційне підприємництво та ризикиІнтеграція в інноваційній діяльностіУправління ризиками інноваційної діяльності Лекція 33. Інтелектуальні права в інноваційній діяльностіЛекція 34. Правове регулювання інноваційної діяльностіАвторське правоПрава, суміжні з авторськимиЛекція XII. Вдосконалення і розвиток менеджментуЛекція 35. Оцінка менеджменту Підходи до оцінки менеджменту Результати менеджменту організації Ефективність менеджментуЛекція 36. Модернізація та інновація менеджменту Еволюційні основи модернізації та інновації менеджменту Розробка інноваційних концепцій менеджменту Співвідношення вдосконалення та розвитку менеджментуЛекція 37. Перспективи та напрямки розвитку менеджменту Тенденції розвитку сучасного менеджменту Парадокси розвитку сучасного менеджменту Прогнозування розвитку менеджменту
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси