Меню
Головна
Підкомітет з попередження тортурУправління конфліктами та шляхи їх попередження
Особливий порядок прийняття судового рішення за згодою обвинуваченого з...Вдосконалення системи управління фінансами на підприємстві як...ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Психологічні особливості попередження конфліктів в...Підкомітет з попередження тортурУправління конфліктами та шляхи їх попередження
ШтрафиАдміністративно - юрисдикційні провадженняСуб'єкти адміністративного права, форми і методи їх діяльності
Правові критерії обчислення строку давності притягнення до...Визначення розмірів допомоги з тимчасової непрацездатності....Вікові критерії адміністративної відповідальності
Поняття адміністративного покарання і мети його застосуванняПорядок і умови виконання покарання у вигляді штрафуПравоограничения, зумовлені застосуванням адміністративного...
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Попередження

Попередження як особлива превентивна санкція

Попередження являє собою особливу правоохоронну санкцію.

На відміну від інших видів адміністративних покарань, винесення попередження не тягне за собою обмежень конституційних прав і свобод порушника. Основна його мета - превентивне вплив на волю порушника, перешкоджає рецидиву проступку. Попередження виноситься лише за вчинення адміністративних правопорушень, які не становлять значну суспільну небезпеку і не потягли заподіяння значної шкоди. Винесення попередження коригує моральні підвалини порушника і тим самим сприяє його соціальної адаптації.

Обумовленість попередження

Попередження призначається тільки відносно первинного правопорушення, це покарання не може бути застосоване при рецидиві вчинення проступку, а також при заподіянні майнової шкоди. Факт заподіяння моральної або репутаційного шкоди не виключає застосування цього адміністративного покарання.

У кримінальному праві попередження стосується до примусовим заходам виховного впливу, який призначається неповнолітньому в якості правоохоронної санкції, альтернативної кримінальному покаранню: відповідно до ч. 1 ст. 91 КК попередження складається в роз'ясненні неповнолітньому шкоди, заподіяного його діянням, і наслідків повторного вчинення злочинів, передбачених КК.

Попередження виноситься тільки у письмовій формі. При винесенні попередження протокол про адміністративне правопорушення не складається, це покарання оформлюється на місці вчинення проступку (див. ч. 1 ст. 28.6 КоАП).

У винесенні офіційного осуду виражається несхвалення, осуд протиправного діяння порушника.

Попередження як вид адміністративного покарання може встановлюватися і застосовуватися тільки в якості основного адміністративного покарання.

На відміну від попередження, усне зауваження правопорушникам, передбачене ст. 2.9 КоАП при малозначності вчиненого проступку, не є покаранням. Оголошення усного зауваження порушникові тягне за собою винесення ухвали про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення (див. п. 2 ч. 11 ст. 29.9 КоАП).

Адміністративний штраф

Критерії обчислення розміру адміністративного штрафу

Адміністративний штраф являє собою єдину різновид адміністративного покарання, що обчислюється у грошовій формі.

Частиною 1 ст. 3.5 КоАП визначено правові критерії обчислення розміру адміністративного штрафу, згідно з яким штраф встановлюється у величині, кратній:

o фіксованій грошовій сумі в рублевому еквіваленті. Максимальна сума адміністративного штрафу, що обчислюється у фіксованій сумі, встановленої санкцією відповідної статті Кпап, не може перевищувати 5 тис. руб. для громадян, 50 тис. руб. для посадових осіб та 1 млн руб. для юридичних осіб, а у випадках, передбачених ч. 1-3 ст. 14.40 і ч. 1-6 ст. 14.42 Кпап - 5 млн руб. При вчиненні адміністративних правопорушень, які посягають на громадську безпеку і громадський порядок, граничний розмір адміністративного штрафу, встановленого стосовно дій громадян і посадових осіб, багаторазово перевищує вказані значення і становить 300 тис. руб. для громадян і 600 тис. руб. для посадових осіб (див. параграф 11.16 цього видання);

o вартості предмета адміністративного правопорушення на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення;

o сумі несплачених та підлягають сплаті на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення, податків, зборів чи мит;

o сумі незаконної валютної операції;

o сумі валютної виручки, не проданої у встановленому порядку;

o сумі грошових коштів, не зарахованих у встановлений термін на рахунки в уповноважених банках;

o сумі грошових коштів, кратною розміру ставки рефінансування ЦБ РФ (див. п. 2 ч. 1 ст. 3.5 КоАП);

o сумі грошових коштів, не повернутих у встановлений строк у Російську Федерацію;

o сумі несплаченого адміністративного штрафу;

o суми грошових коштів, вартості цінних паперів, іншого майна, незаконно переданого юридичним особам;

o вартості майнових послуг, незаконно наданих юридичною особою;

o суми виручки правопорушника від реалізації товару (роботи, послуги) (сума виручки обчислюється відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАП);

o суми виручки правопорушника, отриманої внаслідок неправомірного завищення регульованого державою порядку ціноутворення (сума обчислюється відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 3.5 КоАП);

o максимальною ціною публічного контракту (п. 5 ч. 1 ст. 3.5 КоАП);

o сумі зайвого доходу, отриманого правопорушником внаслідок неправомірного використання інсайдерської інформації або маніпулювання ринком (див. п. 6 ч. 1 ст. 3.5 КоАП в редакції п. 1 ст. 24 Федерального закону від 27 липня 2010 р. № 224-ФЗ);

o суми збитків, не завданих порушнику, при неправомірному використанні інсайдерської інформації або маніпулювання ринком (див. п. 6 ч. 1 ст. 3.5 КоАП в редакції вищевказаного Федерального закону).

Розмір адміністративного штрафу не може бути менше 100 руб.

Умови застосування адміністративного штрафу

Санкціями статей Особливої частини Кпап найбільш часто передбачається метод обчислення розміру адміністративного штрафу у фіксованій грошовій сумі. Інші критерії обчислення розміру адміністративного штрафу використовуються значно рідше.

Адміністративний штраф у величині, кратній вартості предмета адміністративного правопорушення, обчислюється при здійсненні:

o дрібного розкрадання (ст. 7.27 КоАП);

o екологічних правопорушень, установлених ч. 2 ст. 8.17, ст. 8.20 Кпап;

o порушень законодавства про експортний контроль (див. ч. 1 ст. 14.20 Кпап);

o митних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 16.1, ч. 1 ст. 16.2, ч. 2 ст. 16.19, ч. 1 ст. 16.20, ст. 16.21 Кпап.

У зазначених випадках розрізняється рухоме майно, віднесених до предмета адміністративного правопорушення. Стосовно до дрібного розкрадання до такого майна відносяться викрадені речі, при вчиненні екологічних проступків предметом адміністративного правопорушення є водні біологічні або мінеральні ресурси, у випадку порушень законодавства про експортний контроль до предметів адміністративного правопорушення належать товари, інформація, роботи, послуги або результати інтелектуальної діяльності, а при порушенні митних правил - товари або транспортні засоби, користування якими здійснюється з порушенням митного законодавства.

Максимальний розмір адміністративного штрафу, що обчислюється на основі зазначеного критерію, тобто в сумі трикратного розміру вартості предмета адміністративного правопорушення (див. ч. 3 ст. 3.5 КоАП), передбачений при вчиненні адміністративних правопорушень, встановлених ст. 7.27, ч. 2 ст. 8.17, 1 ч., 2 ст. 16.1 КоАП.

Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратній сумі валютної виручки, не проданої у встановленому порядку, або сумі грошових коштів, не зарахованих на рахунки в уповноважених банках, або сумі грошових коштів, не повернутих у Російську Федерацію, передбачено за порушення валютного законодавства, встановлених відповідно до ч. 3-5 ст. 15.25 КоАП.

Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратній сумі несплачених митних зборів, податків, передбачено при вчиненні порушень митних правил у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 16.2 КоАП.

Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратній сумі несплаченого адміністративного штрафу, передбачене тільки при вчиненні проступків, встановлених ч. 1 ст. 20.25 КоАП.

Адміністративний штраф може встановлюватися і застосовуватися тільки в якості основного адміністративного покарання. При його застосуванні приймається до уваги юрисдикційний статус суб'єкта адміністративного правопорушення: фізичного, посадової, юридичної особи. Призначення штрафних санкцій до індивідуальним підприємцям обумовлено формалізованими критеріями, встановленими Кпап для конкретного правопорушення, при цьому застосовуються уніфіковані правила, отождествляющие юрисдикційний статус індивідуального підприємця і посадової особи (див. прим. до ст. 2.4 КоАП), або індивідуальні підприємці несуть відповідальність в якості самостійних суб'єктів або залучаються до відповідальності в якості юридичних осіб.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Підкомітет з попередження тортур
Управління конфліктами та шляхи їх попередження
Особливий порядок прийняття судового рішення за згодою обвинуваченого з пред'явленим обвинуваченням
Вдосконалення системи управління фінансами на підприємстві як умова превентивної санації
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Психологічні особливості попередження конфліктів у професійній діяльності
Підкомітет з попередження тортур
Управління конфліктами та шляхи їх попередження
Штрафи
Адміністративно - юрисдикційні провадження
Суб'єкти адміністративного права, форми і методи їх діяльності
Правові критерії обчислення строку давності притягнення до адміністративної відповідальності
Визначення розмірів допомоги з тимчасової непрацездатності. Обчислення заробітку для визначення розмірів посібників. Страхового стажу для визначення розмірів допомоги
Вікові критерії адміністративної відповідальності
Поняття адміністративного покарання і мети його застосування
Порядок і умови виконання покарання у вигляді штрафу
Правоограничения, зумовлені застосуванням адміністративного призупинення діяльності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси