Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Римське приватне право
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Римське приватне право»
Поняття та основні риси римського приватного права Історичне значення римського права Поняття приватного права Основні риси римського приватного права Метод і система викладу Метод викладу Зміст підручника Рецепція римського права Система викладу ЛітератураЛекція 1. ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Історичні системи римського приватного права Цивільне право Преторское право Право народів (ius gentium) Зближення систем Aequitas (справедливість) Природне право (ius naturale) Види джерел права, Звичаєве право , Закон , Поняття закону в республіканському Римі Види законів санкції за їх Відмирання республіканського законодавства в епоху принципату Едикти магістратів і преторское право Едикти магістратів Кодифікація преторского права Відношення між цивільним і преторским правом Сенатусконсульты Юриспруденція Діяльність старих республіканських юристів Літературні твори старих юристів Діяльність класичних юристів Ius respondendi Класичні юристи Занепад юриспруденції Юридична література Пізніші літературні пам'ятки Імператорські конституції Види конституцій Codex Gregorianus Codex Hermogenianus Codex TheodosianusЛекція 2. КОДИФІКАЦІЯ ЮСТИНІАНА Завдання та процес кодифікаційних робіт при Юстиніані Завдання кодифікації Обсяг кодифікації Хід кодифікації Corpus iuris civilis Складові частини Corpus iuris civilisЛекція 3. ІНШІ ПАМ'ЯТКИ Пам'ятки літератури. Написи. Папіруси Пам'ятки літератури Написи ПапірусиЛекція ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАВЛекція 4. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ Поняття здійснення права Межі здійснення праваЛекція 5. ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ Самоуправство Самоуправство як первісна форма захисту прав Межі застосування свавілля в розвинутому праві Державна захист прав Загальний характер державного захисту прав Юрисдикція Підсудність Судді одноосібні і колегіальні lus і fudicium Суд як орган примусового здійснення правЛекція 6. ПОЗОВИ Значення позову Римське приватне право як система позовів Види позовів - Actiones in rem і actiones in personam Actiones rei persecutoriae, poenales, mixtae Condictiones Типізація позовів - Actiones in ius і in factum conceptae Actiones populares Actio directa і actio utilis. Actiones ficticiae Actiones stricti iuris і bonae fidei Actiones arbitrariae Захист та заперечення проти позову, Визнання позову Захист проти позову Эксцепции Эксцепции знищують і відкладальні Колізія прав і конкуренція позовів Колізія прав, Конкуренція позовівЛекція 7. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ПО ПРИВАТНИХ СПОРІВ Виробництво in iure Роль позивача Роль відповідача Відмову в позові (denegatio actionis) Неявка сторін Litis contеstatio Забезпечення виконання рішення Виробництво in iudicio Доведення Роль судді Прескрипції Судове рішення Виконання рішень Відновлення в попередній стан (реституція) Поняття реституції Підстави реституції Дію реституції Процесуальне представництво Первісне недопущення представництва Допущення cognitores і procuratores Advocati Интердиктное виробництво Поняття интердиктного виробництва Види интердиктов Дію интердикта Когниционное виробництво Виникнення коаліційного виробництва Особливості когниционного виробництва Заходи проти безпідставного заперечення позову і безпідставного пред'явлення позову Заходи проти позивачівЛекція 8. ВПЛИВ ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАВ Значення часу у праві Правосозидательное і погашающее дію часу Вікопомна час Обчислення часу Позовна давність Поняття позовної давності Початок перебігу позовної давності Дію позовної давності Давність эксцепцииЛекція ІІІ. ОСОБИЛекція 9. ФІЗИЧНІ ОСОБИ Категорії осіб Суб'єкти прав Правоздатність та її складові елементи Вільні і раби Римські громадяни і чужинці Сімейний стан Правове становище римських громадян Набуття римського громадянства Становище римських громадян в публічному і приватному праві Втрата римського громадянства Правове становище latini Виникнення правового становища latini Положення latini в публічному і приватному праві Набуття римського громадянства Правове становище перегринов Виникнення правового становища перегринов Положення перегринов в публічному і приватному праві Набуття римського громадянства Правове становище рабів Загальна характеристика положення рабів Способи встановлення рабства Особисте становище рабів Майнове становище рабів Звільнення з рабства Колони Походження колоната Підстави виникнення колоната Припинення колоната Capitis deminutio Поняття capitis deminutio Підстави capitis deminutio Вплив capitis deminutio на особисті та майнові правовідносини Громадянська честь Intestabilitas Infamia TurpitudoЛекція 10. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ Поява категорії юридичної особи Поняття юридичної особи Найдавніші юридичні особи Юридичні особи в розвиненому римському праві Становище юридичної особи у приватному правіЛекція IV. СІМЕЙНЕ ПРАВОЛекція 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИМСЬКОГО СІМЕЙНОГО ПРАВА Загальний лад римської сім'ї Основні риси сімейного ладу Familia Агнатическое і когнатическое спорідненість Поняття агнатического і когнатического споріднення Рід (gens) Витіснення агнатического споріднення когнатическимЛекція 12. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ Шлюб Загальна характеристика римського шлюбу Укладення шлюбу Способи встановлення manus Умови вступу в шлюб, Особисті та майнові відносини подружжя Відносини подружжя при шлюбі cum manu Ставлення подружжя при шлюбі sine manu Dos Припинення шлюбу Випадки припинення шлюбуЛекція 13. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ Patria potestas Відносини між матір'ю і дітьми Стосунки між батьком і дітьми Припинення patria potestas Узаконення усиновлення та Узаконення Усиновлення Опіка та піклуванняЛекція V. ПРАВА НА РЕЧІЛекція 14. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО РЕЧІ Поняття речі Речі тілесні і безтілесні Види речей Речі рухомі та нерухомі Res mancipi et res nec mancipi Речі подільні і неподільні. Речі споживні та неспоживні Речі, визначені родовими ознаками, і індивідуальні (genus et species) Речі прості і складні Речі головні і побічні Майно Речі в обороті і поза обігу, - res in commercio, et res extra commercium Види прав на речіЛекція 15. ВОЛОДІННЯ (POSSESSIO) Поняття володіння Історія виникнення Визначення володіння Елементи володіння Володіння і власність Види володіння Цивільне володіння possessio civilis Посереднє володіння Преторское володіння Випадки надання власницької захисту власникам Придбання володіння Характер придбання Заволодіння (apprehensio) Незмінюваність підстави володіння Передача володіння (traditio) Самовільне захоплення володіння Придбання володіння через інших осіб Припинення володіння Загальні положення Недобровільна втрата володіння Смерть власника Припинення володіння, здійснюваного через стороння особа Захист володіння Загальний характер власницької захисту Види власницьких интердиктов Interdicta retinendae possessionis Interdicta recuperandae possessionis Володіння правамиЛекція 16. ПРАВО ВЛАСНОСТІ Поняття власності Походження власності В найдавнішому вдачу не було спеціального терміну для позначення власності Обмеження права власності Поняття обмежень права власності Окремі обмеження Загальна власність Види права власності Види власності в класичний період Квиритская власність Власність перегринов Провінційна власність Добросовісне володіння і бонитарная власність Власність у праві Юстиніана Придбання права власності за договором Класифікація способів набуття права власності Mancipatio In iure cessio Traditio (передача) Придбання права власності на плоди Специфікація Окупація Скарб Набувальна давність Usucapio Longi temporis pracscriptio Набувальна давність у праві Юстиніана Захист права власності Поняття віндикації Позивач і відповідач за віндикаційним позовом Доведення Фіктивні власники Присудження Негаторний позов (actio negatoria) Actio prohibitoria Actio Publiciana Особисті позовиЛекція 17. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ Поняття прав на чужі речі є Сервітути (поняття і види) Види сервітутів Земельні сервітути (Servitutes praediorum) Ознаки земельного сервітуту Види земельних сервітутів Особисті сервітути (Servitutes personsrum) Узуфрукт Quasi ususfructus Usus Habitatio Operae servorum vel animalium Виникнення та припинення сервітутів Виникнення сервітутів Припинення сервітутів Захист сервітутів Actio confessoria Інші засоби захисту Суперфіцій і емфітевзис Походження цих прав Суперфіцій ЕмфітевзисЛекція VI. СПАДКОВЕ ПРАВОЛекція 18. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИМСЬКОГО СПАДКОВОГО ПРАВА Поняття та види спадкування Римське спадкове право пройшло довгий і складний шлях розвитку Хід розвитку римського спадкового права Основні етапи розвитку Спадкування за давнім цивильному праву Спадкування за преторскому праву Імператорське законодавство до Юстиніана Спадкове право в новелах ЮстиніанаЛекція 19. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ Поняття і форми заповіту Визначення заповіту Форми заповіту Заповідальне правоздатність Активна заповідальне правоздатність Пасивна заповідальне правоздатність Підпризначення спадкоємця Substitutio Substitutio pupillaris і quasi-pupillaris Втрата заповітом силиЛекція 20. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Спадкування ab intestate - за законами XII таблиць Постанову XII таблиць Heredes sui Agnati proximi Qentiles Bonorum possessio intestati Unde liberi Unde legitimi Unde cognati Unde vir et uxor Спадкування ab intestato за правом Юстиніана Імператорське законодавство про спадкування до новел Юстиніана Спадкування за новел ЮстиніанаЛекція 21. НЕОБХІДНЕ СПАДКУВАННЯ Розвиток обмежень свободи заповідальних розпоряджень Поняття необхідного спадкування Обмеження свободи заповідальних розпоряджень в найдавнішому римському праві Обмеження по преторскому праву Обов'язкова частка Необхідне спадкування у праві ЮстиніанаЛекція 22. ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ Прийняття спадщини Момент прийняття спадщини Способи прийняття спадщини Лежаче спадщину (hereditas iacens) Спадкова трансмісія Поняття трансмісії Ius accrescendi Правові наслідки прийняття спадщини Beneficium separationis Beneficium inventarii Позови Наслідки прийняття при множинності спадкоємців CollatioЛекція 23. ЛЕГАТИ І ФИДЕИКОМИССЫ Поняття та види легатів Поняття легата Види легатів Фидеикомиссы Поняття фидеикомисса Легати і фидеикомиссы Універсальний фидеикомисс Обмеження волі призначення легатів і фиделикомиссов Підстава обмежень Початкові обмеження Фальцидиева чверть Лекція VII. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИЛекція 24. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЙОГО ВИДИ Поняття зобов'язання Визначення Інституції Юстиніана Визначення Павла Позов на річ і особистий позов Зміст зобов'язання Зобов'язання, які користувалися позовним захистом, і натуральні зобов'язання Сутність натурального зобов'язання Походження назви "натуральне зобов'язання" Натуральне зобов'язання у рабовласницькому господарстві Зобов'язання цивільні і натуральні Джерела виникнення зобов'язань Основний розподіл Предмет зобов'язання Зобов'язання, що мають предметом species і genus Грошові зобов'язання Гроші Відсотки Зобов'язання подільні і неподільні. Альтернативні зобов'язання Подільні і неподільні зобов'язання Факультативне зобов'язання "Кауза" у зобов'язанні Поняття "кауза" Стипуляція як зобов'язання, що не містить каузы Поява заперечень про відсутність "каузы" в стипуляции Кауза у зобов'язаннях, спрямованих на передачу Передача речі стає незалежною від "каузы" Множинність осіб у зобов'язанні Учасники зобов'язання Дольові зобов'язання Відповідальність солідарна і множинна солідарні Зобов'язання і корреальные Колишній погляд на розходження солідарних і корреальных зобов'язань Єдиний тип сукупного зобов'язання у юристів-класиків Збереження при Юстиніані єдиного тіна сукупного зобов'язання при наявності кількох кредиторів Реформа Юстиніана щодо погашення зобов'язання за наявності декількох сукупних боржників Інтерполяції в текстах про солідарних боржників Джерела виникнення солідарних зобов'язаньЛекція 25. МІСЦЕ ТА ЧАС ВИКОНАННЯ. ПРОСТРОЧЕННЯ Місце виконання зобов'язання Значення місця виконання Способи визначення місця виконання Значення місця виконання для оцінки предмета зобов'язання Час виконання зобов'язання Час виконання Уявний термін виконання Дострокове виконання Прострочення виконання Поняття дозрілого вимоги Нагадування Настання прострочення незалежно від нагадування Наслідки прострочення "Увічнення" зобов'язання Вплив прострочення боржника на оцінку збитків Прострочення боржника в договорах "доброї совісті" Прострочення боржника і право відступу від договору Прострочення кредитора Наслідки прострочення кредитора Припинення прострочення Очищення ("пургация") простроченняЛекція 26. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Відповідність способу припинення зобов'язання способу його виникнення Поняття "solutio" Симетрія виникнення і припинення зобов'язання Виконання зобов'язання Хто і кому виконує Порядок зарахування платежу при наявності декількох боргів Часткова сплата Заміна виконання (datio in solutum) Згода кредитора на заміну виконання Заміна виконання проти волі кредитора Внесення предмета зобов'язання на зберігання (depositio) Коли виконання провадиться шляхом depositio? Порядок внесення в депозит Залік (compensatio) Сутність заліку Зв'язок заліку з процесом Первісна неприпустимість заліку Залік в операціях банкірів Залік при неспроможності Реформа заліку у II ст. н. е. Ipso iure compensan Умови застосування заліку. Які ж умови застосування зарахування при Юстиніані? Смерть однієї із сторін. Збіг боржника і кредитора в одній особі Вплив смерті однієї із сторін на долю зобов'язання Збіг (confusio) Звільнення від боргу (remissio debiti) Уявний платіж; платіж за допомогою міді і ваг Акцептиляция (acceptilatio) Акцептиляция і письмова квитанція Аквилиева стипуляція Угоду про непредъявлении вимоги (pactum de non petendo) Прохання боргу одностороннім дією Зворотну угоду Новація (оновлення) Сутність новації Делегація Animus novandi (намір здійснити новацію) "Конкуренція" двох зобов'язань Судова новація Неможливість виконання Неможливість фізична Неможливість юридична Неможливість первіснаЛекція 27. ЦЕСІЯ І ПРИЙНЯТТЯ НА СЕБЕ ЧУЖОГО БОРГУ Цесія Заміна кредитора шляхом новації та її незручності Первісна нерухомість римського зобов'язання Використання інституту когнитора і прокуратора для здійснення цесії Цесія як продаж боргових вимог Цесія боргових вимог при продажу спадкової маси Обсяг перехідних прав Незручності, пов'язані з procuratio in rem suam Надання покупцю спадщини самостійного позову за придбаними борговими вимогами Повідомлення боржника про що відбулася цессії Право вимагати цесії Випадки обмеження відповідальності боржника обов'язком цедировать вимоги Межі відповідальності цедента Прийняття на себе чужого боргу Відміну прийняття боргу від цесії Наслідки передачі боргу без згоди кредитораЛекція 28. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДОГОВІР Договір і угода Значення слова "контракт" Сила договору в грецькому праві Тлумачення договору Протиріччя між словами і наміром сторін Causa Curiana Висловлювання джерел про протиріччі слів і наміри Протиріччя правової строгості і милосердя Вади згоди Про пороки згоди Dolus і його різні значення Actio doli Exceptio doli generalis Фізичне насильство Загрози Преторские засоби захисту Помилка (омана) Помилку в характері правочину (error in negotio) Помилка в предметі (error in re) Вплив грецької філософії на вчення про омані Помилка в особі (error in persona) Умова і строк Поняття умови Поняття терміну Угоди, не допускають умов і термінів Умова суспензивное і умова резолютивное Вплив умови на угоду Неможливе умоваЛекція 29. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Цілі та засоби забезпечення зобов'язань Цілі забезпечення зобов'язань Засоби забезпечення Завдаток Неустойка Порука Застава Поняття застави Фидуция Пигнус Іпотека Interdictum Salvianum Actio Serviana Тенденція до ототожнення іпотеки і пигнус Антихреза Продаж закладеної речі Залишення закладеної речі за кредитором Заставу права вимоги Заставу лавки Недоліки римської іпотекиЛекція 30. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БОРЖНИКА ЗА НЕВИКОНАННЯ. ВИНА І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ Вина Поняття вини Ступеня вини Custodia Випадок і непереборна сила Межі відповідальності за окремими договорами Вчення про відшкодування збитків Збитки договірні та деліктні Обсяг відшкодування збитків Збитки прямі і непрямі Залік вигоди з збиткомЛекція VIII. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ ТА КВАЗИКОНТРАКТЫЛекція 31. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ Контракти і угоди (pacta) Особливості поняття римського договору Поняття контракту Основні види контрактів Поняття і види pacta Квазі-контракти (зобов'язання ніби з договорів) Поняття квазі-контракту Лекція 32. ВЕРБАЛЬНІ (УСНІ) КОНТРАКТИ Стипуляція Визначення Термінологія Односторонній характер зобов'язання Вчинення стипуляции Буквальне тлумачення змісту Дію стипуляции виключно відносно сторін Абстрактний характер Відповідальність за стипуляции Cautio Складні форми стипуляции. Корреальные зобов'язання. Множинність осіб у стипуляции Корреальные зобов'язання Adstipulatio Adpromissio Інші форми усних договорів (dotis dictio, iurata operarum promissio) Dotis dictio Iurata operarum promissioЛекція 33. ПИСЬМОВІ ДОГОВОРИ (CONTRACTUS LITTERALIS, LITTERARUM OBLIGATIO) Зобов'язання записи в прибутково-видаткових книгах Види письмових контрактів Давньоримський contractus litteralis Nomina arcaria Пізніші форми письмових договорів Поява нових форм письмових контрактів Синграфы і хирографыЛекція 34. РЕАЛЬНІ КОНТРАКТИ Позику Визначення Реальний характер mutuum Співвідношення mutuum і creditum Попередню угоду про укладення позики Nexum як найдавніша форма позики Стипуляція для цілей позики Характерні ознаки позики Ризик випадкової загибелі займаних речей Перехід права власності на займані речі Односторонність зобов'язання з позики Відсотки Позикові розписки Оспорювання позики за безвалютности Грошові позики підвладних Foenus nauticum Позичка (commodatum) Визначення Предмет позички Відповідальність ссудополучателя Зобов'язання ссудодателя Позика і позичка Прекарий Договір зберігання або поклажі (depositum) Визначення Відмітні ознаки Характеристика зобов'язання з depositum Суміжні договори Обов'язок особистого зберігання Повернення речі Actio depositi contraria Depositum miserabile Depositum irreguläre СеквестраціяЛекція 35. КОНСЕНСУАЛЬНІ КОНТРАКТИ Купівля-продаж Походження купівлі-продажу Визначення Консенсуальний характер договору Мета договору Предмет купівлі-продажу Ціна Моменти примусового регулювання цін Зобов'язання продавця Відповідальність за эвикцию речі Відповідальність продавця за недоліки проданої речі Обов'язок покупця Periculum est emptoris Взаємозв'язок зобов'язань продавця і покупця Додаткові угоди при купівлі-продажу Договори найму (locatio-conductio). Загальні положення Види найму Розмежування найму і купівлі-продажу Позови з договору найму Наймання речей (locatio-conductio rerum) Визначення Класовий характер майнового найму Предмет договору Обов'язки наймодавця Обов'язки наймача Піднайм Відчуження зданого у найм майна, Припинення договору Найму послуг (locatio-conductio operarum) Визначення Правовідносини сторін Поспіль (locatio-conductio operis) Визначення Обов'язки підрядника Ризик випадкової загибелі або псування роботи Обов'язки наймача Lex Rhodia de iactu Договір товариства (societas) Поняття про договорі товариства Основні елементи договору Походження договору Види товариства Вклади Участь у прибутках і збитках Визначення договору Юридичні відносини на грунті договору товариства Внутрішні відносини (між товаришами) Зовнішні відносини між товаришами і третіми особами Припинення товариства Договір доручення (mandatum) Визначення Безплатність доручення Види доручення Обов'язки мандатарія Обов'язки манданта Припинення договору mandatum Mandatum qualificatumЛекція 36. БЕЗІМЕННІ КОНТРАКТИ (CONTRACTUS INNOMINATI) Поняття та розвиток безыменных контрактів Походження безыменных контрактів Процес розвитку Види безыменных контрактів Actio praescriptis verbis Мена Мена і купівля-продаж Права та обов'язки сторін Оціночний договір (contractus aestimatorius) Визначення Несення ризикуЛекція 37. PACTA VESTITA ("ОДЯГНЕНІ" PACTA). НЕФОРМАЛЬНІ УГОДИ З ПОЗОВНОЮ СИЛОЮ Види pacta vestita Поняття "одягненого" пакту Види "одягнених" pacta Pacta adiecta Поняття Види Преторские угоди (pacta praetoria) Constitutum debiti Receptum Pactum iurisiurandi Імператорські pacta (pacta legitima) Поняття і види Compromissum Pactum dotis Pactum donationisЛекція 38. OBLIGATIONES QUASI EX CONTRACTU (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НІБИ З ДОГОВОРУ) Поняття і види зобов'язань quasi ex contractu Поняття зобов'язання ніби з договору Види Ведення справ без доручення (negotiorum gestio) Поняття negotiorum gestio Значення negotiorum gestio Позови Необхідні елементи Зобов'язання сторін Ведення чужих справ у своєму інтересі Зобов'язання з безпідставного збагачення (поняття і види) Поняття зобов'язань з безпідставного збагачення Види Condictio indebiti Поняття Необхідні передумови Предмет кондикции Condictio ob rem dati (позов про повернення надання, мета якого не здійснилася) Datio ob causam і ob rem Необхідні умови цієї кондикций Предмет позову Condictio ex causa furtiva і condictio ex iniusta causa (повернення одержаного від крадіжки і з незаконного основи) Поняття кондикций з протизаконного підстави Condictio ex causa furtiva Condictio ob turpem і ob iniustam causam Загальний позов про повернення безпідставного збагачення (condictiones sine causa) Загальна condictio sine causa Приклади застосування загальної кондикции Лекція IX. ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КВАЗІ-ДЕЛІКТИЛекція 39. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ІЗ ДЕЛІКТІВ Публічні і приватні делікти Розвиток приватних деліктів Період приватної помсти Період добровільних угод про заміну приватної помсти відшкодуванням шкоди Період композицій Розвиток поняття делікту Характерні риси приватних деліктів Припинення зобов'язання смертю правопорушника Відповідальність декількох правопорушників Особливості ноксальной відповідальності Лекція 40. ОКРЕМІ ДЕЛІКТИ Iniuria Iniuria за стародавнім цивильному праву Iniuria за преторскому праву Подальший розвиток iniuria Furtum Зміст furtum Furtum manifestum і nec manifestum Damnum iniuria datum Закон Аквилия Actio legis Aquiliae Розширення сфери дії Rapina Metus і dolus Metus Fraus creditorum Угоди in fraudem creditorum Позивач і відповідач по actio PaulianaЛекція 41. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НІБИ З ДЕЛІКТІВ (КВАЗІ-ДЕЛІКТИ) Поняття зобов'язань quasi ex delicto Окремі види квазі-деліктів Iudex litem suam fecit Actio de effusis et deiectis Actio de positis et suspensis Відповідальність nautarum, cauponum, stabulariorum за делікти їх слуг
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси