Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

CALS-технології

CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) - безперервна інформаційна підтримка життєвого циклу продукції.

Вперше була застосована в 1980-е рр. в оборонному комплексі США як комп'ютерна підтримка поставок (Computer Aided Logistic Support). Надалі поширилася на інші сфери економіки і на весь життєвий цикл продукту (від маркетингу до утилізації).

Розробка концепції CALS обумовлена розвитком таких нових напрямів науки і техніки, як автоматизоване проектування, управління виробництвом, використання комп'ютерів для зберігання і обробки інформації, нові засоби зв'язку та ін Кожне з цих напрямків окремо вніс революційні зміни в усі види людської діяльності, проте їх значні можливості використовувалися недостатньо. Причиною стало те, що розробники сучасних засобів автоматизації формували свої власні моделі, які нерідко виявлялися несумісними у партнерів але виробництву і експлуатації техніки. Частково ця проблема вирішувалася ув'язкою різних систем автоматизованого проектування (САПР) в інтегровані системи шляхом фізичного об'єднання баз даних, однак, логічна ув'язка при цьому була відсутня, що призводило до фрагментації інформації, багаторазовому дублюванню даних, неможливість інтеграції різних інтегрованих автоматизованих систем управління (ІАСУ).

Вирішення проблеми слід шукати на шляху інформаційних уявлень і процесів, організації активного обміну узгодженою інформацією такого роду між партнерами. Так з'явилася концепція CALS. На відміну від автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ) і від ІАСУ CALS- технології і охоплюють всі стадії життєвого циклу продукції.

Предмет CALS - технології спільного використання та обміну інформацією (інформаційної інтеграції) в процесах, виконуваних протягом життєвого циклу продукту.

В даний час у світі діє понад 30 національних організацій, які координують питання розвитку СЛ15-техпологий, в тому числі в США, Канаді, Японії, Великобританії, Німеччини, Норвегії, Швеції, Австралії і в рамках НАТО.

Інформаційна інтеграція базується на використанні:

o інтегрованої моделі продукту;

o інтегрованого життєвого циклу продукту і виконуються в його ході бізнес-процесів;

o інтегрованої моделі виробничої та експлуатаційної середовища.

Суть концепції CALS полягає у створенні єдиної інтегрованої моделі виробу, що відображає всі аспекти, пов'язані з його властивостями і виробництвом. Ця модель повинна супроводжувати виріб на всьому протязі його життєвого циклу.

Базовими принципами CALS є:

o безпаперовий обмін даними з використанням електронного цифрового підпису;

o аналіз і реінжиніринг бізнес-процесів;

o паралельний інжиніринг;

o системна організація постпроизводственных процесів життєвого циклу виробу - інтегрована логістична підтримка.

Нормативну базу застосування CALS -технологій складають різні міжнародні і національні стандарти (наприклад, ISO 10303 "Системи автоматизації виробництва та їх інтеграція").

Переваги використання CALS -техпологий:

1) розширюються області діяльності підприємств (ринків збуту) за рахунок кооперації з іншими підприємствами, забезпечуваною стандартизації надання інформації на різних стадіях і етапах життєвого циклу;

2) підвищується ефективність бізнес-процесів за рахунок інформаційної інтеграції та скорочення витрат на паперовий документообіг; підвищується прозорість і керованість бізнес-процесів шляхом їх реінжинірингу (скорочення витрат у бізнес-процесах за рахунок кращої збалансованості ланок);

3) підвищується конкурентоспроможність виробів, спроектованих і виготовлених в інтегрованому середовищі з використанням сучасних комп'ютерних технологій і мають засоби інформаційної підтримки на період експлуатації;

4) скорочуються витрати і трудомісткість процесів технічної підготовки та освоєння виробництва нових виробів;

5) скорочуються календарні терміни виведення нових конкурентоспроможних виробів на ринок;

6) скорочується частка шлюбу і витрат, пов'язаних з унесенням змін у конструкцію;

7) скорочуються витрати на експлуатацію, обслуговування і ремонт виробів.

У США роботи з розвитку CALS -технологій проводяться з 1985 р. у рамках низки державних програм. За оцінками зарубіжних експертів, щорічні державні витрати з реалізації цих програм становили близько 300 млн дол. Витрати великих корпорацій в цій галузі досягають 400-500 млн дол. у рік. Впровадження CALS -технологій в промисловості США дозволило скоротити витрати на проектування на 10-30%; скоротити час розробки виробів на 40-60%; скоротити час введення нових виробів на ринок на 25-75%; скоротити частку шлюбу і обсяг конструктивних змін на 23-73%; скоротити витрати на підготовку технічної документації до 40%; скоротити витрати на розробку експлуатаційної документації до 30%'.

Для визначення організаційного механізму функціонування при створенні глобальної інформаційної індустріальної інфраструктури організовано міжнародне CALS -співтовариство, в якому Росія бере участь. Держстандартом Росії розроблена програма стандартизації в області CALS -технологій. Виконання програми спрямоване на створення нормативної бази реалізації CALS -технологій в нашій країні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Безперервна інформаційна підтримка поставок і життєвого циклу (CALS)
Технології профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства
Технологія підвищення ефективності державної цивільної служби
Типові технології прийняття управлінських рішень
Технології стаціонарного соціального обслуговування в соціальних житлових будинках
Основні технології маркетингових комунікацій
Пізнавально-цільова технологія
Комп'ютерні технології як продовження і результат розвитку європейської культурної традиції
Теоретичні засади технологій формування сприятливого середовища та забезпечення соціального благополуччя
Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси