Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 31. Методи прийняття управлінських рішень в умовах антикризового управління

Загальні питання організації антикризового управління

Необхідність і можливість антикризового управління

Термін "антикризове управління" виник порівняно недавно з початком реформування економіки Росії і з поступовим входженням країни у стан кризи. Очевидно, що для виходу економіки з кризи необхідний новий тип управління, який кардинально відрізняється від менеджменту, здійснюваного в стабільних умовах.

Загострення кризи в Росії викликало потребу в директивному антикризовому управлінні. Цей особливий тип управління отримав назву антикризового.

При цьому виникає питання про необхідність антикризового управління як практичної діяльності, науки та навчальної дисципліни після виходу країни з кризи, адже, безумовно, економічна криза, яким глибоким він був, коли-небудь пройде.

Але історія економічного розвитку багатьох країн і особливості розвитку відтворювальних процесів в соціально-економічних системах, розглянуті в попередній лекції, свідчать, що кризи і циклічність є невід'ємними характеристиками будь-якого процесу розвитку.

Невідворотність і неминучість періодів спаду і підйому в розвитку різних систем існує при будь-якому, навіть самому успішному управлінні. І не тільки економіка, але і всі системи розвиваються циклічно, не тільки в ході розширеного відтворення виникають кризові ситуації. Тому процес управління соціально-економічною системою має бути завжди антикризовим.

Антикризове управління - це такий вид управління, при якому розвинені механізми передбачення та моніторингу кризи, аналізу його природи, ймовірно, ознак, застосування методів зниження негативних наслідків кризи і використання його результатів для майбутнього сталого розвитку.

Можливість антикризового менеджменту пов'язане з мистецтвом виходу з критичних ситуацій, діяльністю людини, яка може шукати і вибирати оптимальні шляхи виходу з кризових ситуацій, мобілізовуватися на вихід із найбільш важких і небезпечних ситуацій, використовувати минулий тисячолітній досвід подолання криз, пристосовуватися до проблемних ситуацій. Також можливість антикризового управління визначається знанням циклічного характеру розвитку соціально-економічних систем, що дозволяє передбачати кризові ситуації, готуватися до них. Необхідність антикризового управління визначається цілями розвитку.

Всі проблеми антикризового управління можна розподілити по чотирьох групах. Перша група включає проблеми розпізнавання передкризових ситуацій.

Друга група проблем антикризового управління пов'язана з методологічними проблемами життєдіяльності організації. Ця група включає комплекс проблем фінансово-економічного характеру. Проблематику антикризового управління можна представити і в диференціації технології управління (третя група проблем). Вона містить у самому загальному розгляді проблеми моніторингу криз та розроблення прогнозів розвитку соціально-економічних систем, проблеми розробки управлінських рішень. Четверта група проблем включає конфліктологію і селекцію персоналу, що завжди супроводжує кризові ситуації.

Ознаки та особливості антикризового управління

У широкому розумінні предметом управління завжди виступає діяльність людини. Антикризове управління має предмет впливу - проблеми і передбачувані й реальні фактори кризи, тобто усі прояви надмірного сукупного загострення протиріч, які викликають небезпеку крайнього прояву цього загострення, настання кризи. Будь-яке управління має містити риси антикризового і задіяти антикризовий механізм управління у міру вступу в смугу кризового розвитку організації. Ігнорування цього положення має значні негативні наслідки.

Сутність антикризового менеджменту визначають такі характеристики: кризи можна передбачати, очікувати і викликати; кризи у визначеній мірі можна прискорювати, випереджати, відсувати; до криз можна і необхідно готуватися; кризи можна пом'якшувати; управління в умовах кризи вимагає інших методів, досвіду і мистецтва, спеціальних знань; кризами можна управляти; управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці процеси і мінімізувати їхні наслідки.

Залежно від різновиду кризи буде відрізнятися і механізм управління ним.

Однак система антикризового управління повинна відповідати наступним характеристикам: гнучкість і адаптивність, властиві матричним системам управління; схильність до посилення неформального управління; диверсифікація управління; децентралізація управління; підвищення інтеграції.

Особливості процесів і технологій антикризового менеджменту можна виразити в наступному: мобільність і динамічність у використанні ресурсів, проведення змін, реалізації інноваційних програм; використання програмно-цільових методів розробки і реалізації управлінських рішень; прискорення процесу реалізації антикризових заходів; підвищення ефективності оцінки управлінських рішень та оптимізації управлінських рішень.

До пріоритетних засобів антикризового управління належать: мотивування, орієнтований на антикризові заходи; підтримання оптимізму і впевненості у персоналу, запобігання конфліктів; інтеграції за цінностей професіоналізму; розвиток ініціативи у вирішенні проблем розвитку; корпоративність, взаимоприемлемость, підтримка інновацій.

Стиль антикризового управління повинен характеризуватися: професійним довірою, цілеспрямованістю, антибюрократичностью, дослідницьким підходом, самоорганізацією, прийняттям відповідальності.

Важливим елементом системи антикризового управління є його функції.

1. Функції антикризового управління - це види діяльності, які реалізують предмет антикризового управління і визначають його результат. Вони відповідають на просте запитання: що необхідно робити, щоб управляти успішно па всіх стадіях кризи? Можна виділити шість функцій: передкризове управління; управління в умовах кризи; управління процесами виходу з кризи; стабілізація нестійких ситуацій (забезпечення керованості); мінімізація втрат та втрачених можливостей; своєчасне прийняття рішень.

2. Найважливіша риса антикризового менеджменту - інтеграція неформального і формального управління.

3. Для антикризового управління особливе значення має перспективність, можливість вибрати і побудувати раціональну стратегію розвитку.

Існують різні стратегії антикризового управління. До найбільш важливих належать: попередження кризи, підготовка до її появи; очікування зрілості кризи для його подолання; протидія кризовим явищам, уповільнення його процесів; стабілізація ситуацій за допомогою використання резервів, додаткових ресурсів; розрахований ризик; послідовний висновок з кризи; передбачення і створення умов усунення наслідків кризи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічні методи прийняття управлінських рішень
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на принципах проектного управління
Оборот капіталу і антикризове управління
Загальні питання методології та організації процесу управління
Сутність антикризового управління
Оборот капіталу і антикризове управління
Сутність антикризового управління
Поняття антикризового управління
Оборот капіталу і антикризове управління
Особливості російської економіки і антикризове управління
Сутність антикризового управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси