Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5. Теорія виробництва і витрат

Виробнича функція. Ізокванта. Карта ізоквант

У попередній главі були розглянуті гранична корисність і ефекти заміщення і доходу - фактори, що впливають на попит споживачів. У даній главі ми досліджуємо основний фактор, що визначає можливості виробництва і пропозиції товарів на ринку та ринкову ціну, - витрати виробництва. Аналіз почнемо з визначення виробничої функції.

Для здійснення процесу виробництва фірма використовує економічні ресурси (фактори виробництва): природні ресурси, капітал, працю (робочу силу), підприємницьку здатність. З одного боку, вони доповнюють один одного у процесі виробництва, з іншого - їх характеризує взаємозамінність. Так, реальний капітал, матеріалізований в машинах, обладнанні та інших засобах праці, неможливо використовувати без робочої сили. Разом з тим техніка може витісняти живої працю з процесу виробництва, замінюючи його.

Взаємозамінність ресурсів виражається у виробничій функції. Вона характеризує взаємозв'язок факторів виробництва з випуском продукції:

де (? - обсяг випуску продукції;

Р,Р2,...,Рп - фактори виробництва.

Якщо є два змінних ресурсу, наприклад працю (Ь) і капітал (С), тоді

Виробнича функція показує максимальний випуск продукції, який можна отримати, використовуючи різні поєднання факторів виробництва при певному рівні технології. Науково-технічний прогрес в реальній економіці і, як його результат, вдосконалення технологій призводять до того, що фірма може збільшити обсяг випуску продукції при тому ж поєднанні продуктивних економічних ресурсів. Виробнича функція передбачає використання фірмами різних комбінацій факторів виробництва з максимальною ефективністю, тобто визначає потенційний обсяг виробництва. Насправді економічні ресурси можуть використовуватися недостатньо ефективно, і випуск продукції буде нижче рівня, який визначається виробничою функцією.

Для опису виробничої функції використовується карта ізоквант. Ізокванта являє собою криву, точки якої показують різні поєднання факторів виробництва, що забезпечують однаковий випуск продукції.

Дані про максимальний випуск продукції, який може бути досягнутий фірмою при різних поєднаннях праці і капіталу, представлені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Випуск продукції при різних комбінаціях факторів виробництва: праці і капіталу

Випуск продукції при різних комбінаціях факторів виробництва: праці і капіталу

З таблиці видно, що при використанні, наприклад, 4 од. капіталу та 2 од. праці фірма може зробити максимально 17 од. продукції; при використанні 5 од. капіталу та 4 од . праці - 23 од. продукції і т. д.

На підставі даних табл. 5.1 можна побудувати кілька ізо-квант (рис. 5.1).

Випуск продукції при зміні двох факторів виробництва: праці і капіталу

Рис. 5.1. Випуск продукції при зміні двох факторів виробництва: праці і капіталу

З малюнка видно, що випуск продукції в розмірі 15 од. досягається при таких поєднаннях витрат факторів виробництва: 1 од. капіталу та 5 од. праці (точка А), 2 од. капіталу та 3 од. праці (точка В), 3 од. капіталу та 2 од. праці (точка С), 5 од. капіталу та 1 од. праці (точка ). Через ці чотири точки можна провести изокванту 0|, крутизна якої зменшується по мірі пересування по кривій від точки А до точки ї. На ізокванті 02, відповідної випуску 18 од. продукції, знаходяться такі комбінації ресурсів, які забезпечують даний обсяг виробництва: 2 од. капіталу та 5 од. праці (точка £), 3 од. капіталу та 3 од. праці (точка р~), 5 од. капіталу та 2 од. праці (точка К).

Ізокванта @2 розташована правіше ізокванти 0, так як відповідає більшому обсягу випуску продукції. Ізокванта (Ь проходить через точки, що показує різні комбінації двох факторів виробництва, які дозволяють фірмі забезпечити випуск 21 од. продукції: 3 од. капіталу та 5 од. праці (точка М), 5 од. капіталу та 3 од. праці (точка 0 - Ізокванта?з розташована правіше ізокванти 02, так як відображає поєднання ресурсів, що дозволяють ще більше підвищити обсяг виробництва.

Ізокванти нагадують криві байдужості, які ми розглядали в теорії споживчого вибору. Відмінності між ними полягають у наступному: криві байдужості відображають поєднання двох товарів, що забезпечують споживача однакову загальну корисність. Ізокванти показують комбінації двох факторів виробництва, що дозволяють зробити однаковий випуск продукції.

Карта ізоквант являє собою сукупність ізоквант. Кожна з ізоквант відповідає певному максимальному випуску продукції, який може бути досягнутий при різних комбінаціях факторів виробництва. Якщо карта кривих байдужості є способом опису функції корисності, то карта ізоквант - способом опису виробничої функції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Витрати виробництва: їх види, динаміка
Витрати виробництва в короткостроковому періоді
Спадкоємність і новаторство у теорії витрат і пропозиції. Організація як фактор виробництва
Витрати виробництва
Витрати виробництва
Ізокванта та ізокоста. Рівновага виробника. Ефект масштабу
Виробничі функції
Виробничі функції з постійною еластичністю заміщення факторів (CES)
Моделі виробничо-технологічного рівня. Формування виробничої функції Леонтьєва Ст.
Виробнича функція Кобба - Дугласа
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси