Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 3. Застосування консультування

Застосування консультування в різних сферах людської діяльності

Виходячи з визначення поняття консультування, яке представляється як узгоджений процес передачі необхідних і потрібних знань (інформації) у визначеній предметній області від консультанта клієнту, можна побудувати наочну схему передачі інформації від обізнаних людей з якихось питань людям, які за різних обставин менш інформованим в цих питаннях, у будь-якій сфері людської діяльності і на різних рівнях їх підготовки, див. рис. 3.1.

Таким чином, консультування можливе у всіх сферах людської діяльності: в політиці (один з найстаріших видів консультування), у соціальній сфері, науці, медицині, промисловості, сільському господарстві, енергетиці, транспорті, у військовій справі, інформаційної галузі, екології, в питаннях нерухомості і ін.

Найбільш поширеним і загальним виглядом консультування консультування в галузі управління підприємствами різних форм власності та різного масштабу (корпораціями, організаціями, господарствами тощо). При цьому існують окремі підвиди консультування, в тому числі: по загальному, адміністративному, фінансовому управлінню, управлінню кадрами, оподаткування, юридичних питань тощо

Схема підвищення рівня знань за рахунок навчання за освітніми програмами та за рахунок можливого консультування

Рис. 3.1. Схема підвищення рівня знань за рахунок навчання за освітніми програмами та за рахунок можливого консультування

Консультаційна організація виконує наступні послуги:

- дослідження і прогнозування ринків;

- розробці маркетингових програм;

- оцінці ефективності проектів;

- створення і перетворення організаційних структур;

- пошуку шляхів виходу з кризових ситуацій;

- оцінці вартості об'єктів і ін

Для застосування консультування на кожному підприємстві існує лише одна поважна причина - очікуваний позитивний економічний ефект. Він може бути негайним або відкладеним, отриманий за рахунок додаткових надходжень або за рахунок економії.

Перерахуємо основні сфери, в яких на сучасному російському ринку застосовується консультування.

Консультування застосовується в областях, в яких використання власного персоналу неможливо. В першу чергу це ревізія маркетингу і ревізія управління. Якщо ревізія управління застосовується окремо вкрай рідко, частіше - при розробці стратегій або оргструктури, то ревізія маркетингу - звичайна процедура, для якої не потрібно спеціального приводу. Підставою для ревізії маркетингу (якщо вона взагалі не закладена в графік як постійно-періодична) служить падіння, стабілізація або недостатнє зростання збуту, широке наступ конкурентів, розробка великої рекламної кампанії і т. д.

Власний персонал будь-якої кваліфікації не в змозі дати повну і об'єктивну оцінку ситуації, навіть досліджуючи її за напрацьованою методикою, із-за особистої зацікавленості в результаті. Консультант вільний від "заводських" уявлень підприємства, не має особистих інтересів на підприємстві замовника. Його рекомендації об'єктивні.

Економічний ефект одержується у вигляді підвищення ефективності маркетингового комплексу (або, відповідно, якості управління). Він може виразитися в збільшенні збуту, скорочення витрат на маркетинг, підвищення віддачі рекламної кампанії і т. д.

Консультування застосовується для спеціальних разових заходів, що вимагають високої кваліфікації і спеціального досвіду. Такими заходами можуть бути: пошук ринкових можливостей, розробка стратегій, реструктуризація підприємств, експертиза бізнес-проектів. Заходи такого роду носять разовий характер і в той же час можуть бути надзвичайно об'ємні. Підприємство просто не має персоналу необхідної кваліфікації, так як в нормальному режимі функціонування він не потрібен. Консультування надає необхідний персонал і максимально ефективну роботу.

Економічний ефект в різних випадках досягається по-різному: знаходження ринкових можливостей і розробка стратегій дають довгострокове перевага у вигляді економії коштів на непродуктивних витратах, конкурентна перевага, перевага в часі. Ефективність реструктуризації може виразитися в збільшенні збуту або скороченні витрат, вивільнення потужностей підприємства, або, наприклад, зв'язаного капіталу. Коректування бізнес-проекту за результатами експертизи запобіжить непродуктивні витрати.

Консультування застосовується при вирішенні складних і значущих проблем, коли необхідно мати об'єктивну альтернативну точку зору; це може бути проект покупки заводу, складу, розміщення підприємства в іншому місті і т. п. Від експертизи бізнес-проекту цей варіант відрізняється, головним чином, відсутністю бізнес-проекту як такого. На цій стадії приймається або відхиляється рішення про його детальною (і дорогою) опрацювання.

Консультування застосовується для спеціальних заходів, що носять постійно-періодичний характер, коли потрібна висока кваліфікація, але тримати високооплачуваного фахівця на ставкою недоцільно (наприклад, для розробки рекламних кампаній). Ефект досягається за рахунок економії коштів на утримання спеціаліста без втрати ефективності самої кампанії.

Консультування застосовується для навчання персоналу в процесі роботи. В основному це маркетинговий і рекламний персонал. Спільна робота консультанта і персоналу замовника по конкретному проекту досягає цілей навчання поряд з перевагами попереднього варіанту.

Консультування застосовується на постійно-періодичній основі у випадках, коли зміни на підприємстві відбуваються постійно і коли рішення потрібно приймати швидко. Тобто у керівника просто немає часу опрацювати проблему самому і немає незайнятого персоналу потрібної кваліфікації на підприємстві. Ефект досягається зниження ризику в прийнятті рішень завдяки незалежному сторонньому погляду на стан речей.

Консультування застосовується на разовій основі для випадків, коли керівнику необхідно обговорити проблему, отримати зовнішню підказку, яке з альтернативних рішень віддати перевагу, але зробити це на підприємстві неможливо, так як проблема стосується персоналу. Тут ефект від консультування виходить більшою мірою завдяки прискоренню вирішення проблеми керівником.

Найбільш гостро відчувається необхідність консультування в агропромисловому комплексі (АПК). Проблема вітчизняного сільськогосподарського виробництва полягає в тому, що воно у зв'язку з особливою специфікою (більш низький, ніж у промисловості, соціальний і культурний рівень життя) інфраструктурно не забезпечено необхідним припливом носіїв професійних знань. Раніше великі сільськогосподарські підприємства (колгоспи, радгоспи, агрохолдинги тощо) мали у своєму складі групу фахівців, які відповідали за комплексні і досить широкі напрямки діяльності (агрономів, зоотехніків, механізаторів, економістів тощо). Проблема виникла при зменшенні розмірів самого виробництва, наприклад в результаті розукрупнення великих сільськогосподарських підприємств на ряд невеликих приватних або фермерських господарств. У цьому випадку при обмежених людських ресурсах завдання та проблеми виробництва залишаються тими ж, а носіїв необхідних знань для ведення цього виробництва не вистачає.

Конкурентоспроможність продукції АПК все більше визначається використанням у галузі нових технологій та наукових розробок. Виникає проблема отримання інформації про досягнення науково-технічного прогресу.

Виходом зі сформованої ситуації є організація незалежної від виробництва системи консультаційних центрів, несучих необхідні знання, які потрібні для прийняття певних конкретних рішень з управління виробництвом або при веденні господарства на основі останніх досягнень науково-технічного прогресу. Дана система являє собою сукупність організацій різних організаційно-правових форм і форм власності, призначених для вирішення завдань щодо надання дорадчої допомоги сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню.

Професійна консультаційна служба є одним з головних факторів, що пояснюють високу організованість датських фермерів. По всій Данії розкидано велику кількість місцевих консультаційних центрів. Консультація покликана сприяти поліпшенню економічного становища сім'ї фермера, сприяти підвищенню якості продукції, а також спрямовувати увагу фермера на екологічні та етичні аспекти його роботи.

Держава субсидує службу, сплачуючи 10% її витрат; 90% оплачуються самими фермерами. Це означає, що отримується фермером консультація повинна бути дійсно вищої якості - інакше фермер відмовиться платити.

У Росії основу цієї єдиної системи складають центри консультування на федеральному, регіональних та районних (міжрайонних) рівнях. Перші такі центри в РФ почали створюватися в 1994 році. В даний час діє приблизно 60 регіональних центрів. Районний рівень представлений приблизно 450 центрами різних організаційно-правових форм, у тому числі в рамках реалізації федеральної цільової програми "Соціальне розвиток села до 2012 року".

Загальна кількість консультантів - 2530 - дає підставу говорити про формування в АПК Росії професійного складу консультантів. Сьогодні в центрах працюють консультанти різних спеціальностей: економістів (19%), бухгалтери (14%), агрономи (13%), зоотехніки (12%), юристи (8%), фахівці з інформаційних технологій (8%) і т. д. Такий кадровий склад відповідає потребам сільськогосподарських товаровиробників.

Якщо говорити про затребуваність консультаційних послуг, то вони розподіляються наступним чином. Загальнопоширені послуги в області: економіки (17%), кредитування (15%), бухгалтерського обліку (14%), юриспруденції (7%), маркетингу (5%). Спеціалізовані послуги з питань: рослинництва (13%), тваринництва (10%), механізації (3%), первинної переробки (1%), екології (2%), будівництва (1%), програмного забезпечення (3%), соціального розвитку села (1%), зайнятості сільського населення (1 %) та ін

Основний контингент користувачів консультаційних послуг становлять сільськогосподарські товаровиробники - 66%, власники особистих підсобних господарств, садівники і городники - 20, а також фахівці органів управління АПК-9%.

Менш помітні консультанти в області політики і РR-технологій, та їх вплив на долю суспільства досить велике.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Експертне, процесне, проектне, навчальне консультування та їх особливості
Консультування в соціальній роботі
ПРЕДМЕТ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ВИДИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Проектне консультування
Деякі особливості застосування арешту як запобіжного заходу на різних стадіях кримінального судочинства
Правова охорона навколишнього середовища в окремих сферах діяльності людини
Еволюція наукової думки в сфері управління людськими ресурсами
Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт
Правоограничения, зумовлені застосуванням адміністративного призупинення діяльності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси