Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контрольні питання

1. Обґрунтуйте висновок про те, що підприємство відображає інтеграційну, загальну функцію.

2. Що являють собою організаційно-економічні системи (ОЕС) підприємства?

3. Як формується ОЕС на машинобудівному підприємстві?

4. Як організовано взаємодію ОЕС інфраструктурно-комплексної підготовки виробництва (ИКПП) з керуючою підсистемою підприємства та зовнішнім середовищем?

5. Викладіть систему класифікації ОЕС на підприємствах машинобудування.

6. В чому сутність державного регулювання діяльності підприємств?

7. Перерахуйте основні функції державного регулювання ринкової економіки.

8. Що таке адміністративне, економічне та правове регулювання?

9. Охарактеризуйте основні засоби машинобудівного (промислового) підприємства.

10. Викладіть структуру активів промислового підприємства.

11. Що таке виробнича структура підприємства?

12. Порівняйте структуру основних виробничих фондів підприємств промисловості та машинобудування.

13. Поясніть зміст понять: "повна первісна вартість", "повна відновна вартість" і "ліквідаційна вартість" основних засобів підприємства.

14. Опишіть методи нарахування амортизації.

15. Як оцінюються показники ефективності використання основних виробничих фондів?

16. Назвіть фактори підвищення фондовіддачі на машинобудівному підприємстві.

17. Як оцінюється рентабельність машинобудівного виробництва?

18. Порівняйте екстенсивний та інтенсивний шляхи розвитку виробництва.

19. Що таке оборотні кошти підприємства?

20. Опишіть елементи структури оборотних фондів (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів).

21. Якими показниками характеризується використання елементів оборотних фондів підприємства?

22. Назвіть основні напрямки економії матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві.

23. Що таке фонди обігу? Яка їх структура?

24. Структура оборотних коштів та взаємозв'язок їх елементів.

25. Цілі та завдання нормування оборотних коштів.

26. Назвіть показники ефективності використання оборотних коштів підприємства.

27. Наведіть класифікацію і структуру необоротних активів.

28. Наведіть типову номенклатуру статей калькуляції собівартості продукції.

29. Що таке прямі і непрямі, перемінні і постійні витрати?

30. Назвіть методи калькулювання собівартості (витрат) продукції.

31. Що таке прибуток і рентабельність виробництва?

32. Які методи розрахунку прибутку ви знаєте?

33. Які методи оцінки рентабельності на підприємстві ви знаєте?

34. Що таке інновація та інноваційна діяльність? Які їх роль і значення в модернізації економіки?

35. Опишіть схему перетворення новацій в інновації та готову продукцію підприємства.

36. Що таке "віялова організація інноваційної діяльності корпорації?

37. Які сутність та зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємства?

38. Які сутність і зміст природоохоронної діяльності підприємства?

39. Що таке "маркетингові стратегії підприємства"? Наведіть приклади.

40. Що вивчає логістика?

41. Наведіть приклади логістичних напрямків діяльності підприємства.

42. Що таке "логістична ланцюг" в організації?

43. Поясніть на конкретних прикладах, як організувати центри логістичної діяльності?

44. У чому полягає логістичний ефект?

45. Що таке сервісне обслуговування продукції, що випускається підприємством? Як його ефективно організувати на ринку споживання?

46. Наведіть структуру платних послуг населенню. Назвіть тенденції їх розвитку.

47. Класифікація сфери послуг.

48. Що таке "фінансова стратегія" підприємства?

49. Роз'ясніть завдання економічної діагностики промислового підприємства.

50. Наведіть приклади реалізації підприємствами фінансових стратегій на ринку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Контрольні запитання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси