Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Моделювання ризику нещасних випадків

При моделюванні ризику нещасних випадків на виробництві виділяються два напрямки.

Перший напрямок. При моделюванні ризику нещасних випадків практично важливо його вираз через техніко-технологічні характеристики досліджуваних систем і процесів. Найбільше значення має облік таких характеристик, якими можна керувати або в процесі проектування систем, або в процесі їх експлуатації. Подібні характеристики систем в теорії дослідження операцій називають керованими. При визначенні конкретних значень цих характеристик необхідно враховувати вимоги по мінімізації ризику, під яким розуміється ймовірність виникнення нещасного випадку.

Моделювання ризику нещасних випадків обов'язково передбачає прийняття певного механізму їх виникнення. Дуже часто нещасні випадки виникають як результат перетину в часі і в просторі наступних подій (їх ймовірності позначені через Рij): поява травмонебезпечної ситуації (P1) → знаходження в небезпечній зоні (Р2) → попадання (удар) травмуючого фактора (Р3) → відмова засобів захисту (Р4).

Необхідно, щоб усі перераховані вище події, що обумовлюють виникнення нещасного випадку, були незалежними. Тому ймовірність Рij(Д) нещасного випадку при виконанні ij-го дії може бути виражена як

(3.27)

Далі доречно прийняти, що кілька дій становлять операцію, а кілька операцій - цикл технологічного процесу. Тому враховуючи, що події - нещасні випадки при виконанні ij-х дій - є незалежними, маємо для розрахунку ймовірності Pi(0) нещасного випадку в i-й операції

(3.28)

де m - число дій в j-й операції.

Для одного циклу реалізації технологічного процесу аналогічно (3.28) отримуємо

(3.29)

де Pu(ТП) - ймовірність нещасного випадку при виконанні одного циклу технологічного процесу; n - число операцій, з яких складається досліджуваний технологічний процес.

Якщо протягом року виконують N циклів будь-якого технологічного процесу і в кожному циклі рівень ризику не змінюється, то ймовірність нещасного випадку (рівень ризику) Pr(ТП), віднесена до одного року, буде

(3.30)

З наведених вище формул випливають такі висновки: чим складніший технологічний процес (на це може вказувати збільшена кількість операцій n), тим вище інтенсивність праці (велике число циклів реалізації N за рік), тим вище за інших рівних умов буде ймовірність нещасного випадку.

Другий напрямок. Другий напрям у моделюванні ризику нещасних випадків полягає у використанні математичних моделей технологічних процесів, які враховують їх основне призначення. Зазвичай технологічні процеси складаються з ряду послідовних операцій, що становлять один цикл реалізації процесу. Далі ці цикли повторюються. При цьому які-небудь істотні зміни в характеристиках виробничого процесу, які могли б впливати на показники ризику, не відбуваються. З урахуванням зазначеного, якщо оцінювати ризик можливого числа нещасних випадків (НС), то він може бути визначений як

(3.31)

операцій та інших умов, так само, як і ti, де М - число циклів реалізації досліджуваного процесу; n-число операцій; ri - питома чи одиничний ризик, що припадає на 1 люд. год (чол.-з) роботи, тобто математичне очікування числа нещасних випадків на одиницю трудовитрат; Ns - кількість осіб обслуговуючого персоналу, зайнятих в i-й операції; ti - тривалість виконання і-ї операції. Важливо підкреслити, що ri в загальному випадку може залежати від швидкості виконання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зв'язок індивідуальної готовності до ризику з нещасними випадками
Страхування від нещасних випадків
Нещасні випадки на виробництві та "калік справи"
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Форми і спеціальні види страхування від нещасних випадків
Добровільне страхування від нещасних випадків має декілька організаційних форм
Внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Страхування водія і пасажирів від нещасного випадку
Фактори, що впливають на безпеку праці. Профілактика нещасних випадків
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси