Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий аналіз для менеджерів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління грошовими потоками

Розвиток компанії в умовах динамічно мінливого зовнішнього середовища неможливе без розробки політики управління грошовими коштами, так званого грошового менеджменту (Cash Management), що включає як власне управління готівкою і коштів на поточних рахунках підприємства, так і управління грошовими еквівалентами (короткостроковими, з періодом погашення до трьох місяців, високоліквідними вкладеннями).

Насамперед необхідно чітко розділити поняття поточного і стратегічного управління грошовими коштами (рис. 8.5).

Ефективне управління грошовими потоками забезпечує:

o зниження потреби в позиковому капіталі;

o підвищення швидкості обороту капіталу;

o зниження ризику втрати платоспроможності.

Стратегічне управління грошовими потоками являє собою процес, мета якого полягає в максимізації вартості фірми на нескінченному часовому проміжн

Процес управління грошовими потоками

Рис. 8.5. Процес управління грошовими потоками

ке. Фінансові фахівці фірми вирішують це завдання шляхом вибору економічно вигідних інвестиційних проектів, системи їх фінансування та оптимізації структури капіталу компанії. Головне завдання стратегічного фінансового менеджменту - визначення майбутніх грошових потоків і ставки дисконтування з них з урахуванням ризиків проекту. Основну роль тут відіграє тимчасова вартість грошових коштів.

Поточне управління грошовим капіталом ставить своєю метою ефективний розподіл готівкових грошових коштів для того, щоб уникнути касових розривів і знизити необґрунтовано високу частку безприбуткових грошових активів. Проблемою для підприємств визнається несинхронність надходження і відтоків грошових коштів. Це призводить до того, що виникають періоди, коли коштів не вистачає і доводиться брати позики на невигідних умовах, або, навпаки, їх надто багато, і підприємство, накопичуючи їх, втрачає потенційний відсоток.

Отже, завдання зводиться до оптимізації середньої величини поточного залишку грошових коштів на рахунках і формування резерву готівкових коштів для погашення непередбачених витрат. Результати успішного вирішення такого завдання очевидні: синхронізація руху грошових коштів за обсягами і термінами надходження (ліквідація касових розривів), отримання додаткового прибутку від інвестування вільних грошових коштів, забезпечення поточної платоспроможності компанії.

Алгоритм управління грошовими коштами включає послідовну ланцюжок процедур, починаючи з регулярного аналізу руху грошових коштів і закінчуючи забезпеченням жорсткого контролю за витрачанням готівки (рис. 8.6).

Ключова проблема в ряду сформульованих завдань полягає в оптимізації залишків грошових коштів на рахунках і прогнозуванні грошових надходжень. Один із способів вирішення проблеми - використання аналітичних методів.

Грошові кошти необхідні для здійснення поточних і непередбачених платежів, а також на випадок їх вигідного інвестування, яка в перспективі приведе до отримання додаткового прибутку. Тому організація повинна постійно балансувати, підтримуючи поточну платоспроможність і одночасно інвестуючи вільні грошові кошти з метою одержання прибутку, оптимізуючи їх середній поточний залишок (рис. 8.7).

Алгоритм управління грошовими коштами

Рис. 8.6. Алгоритм управління грошовими коштами

Оптимальна величина залишку грошових коштів

Рис. 8.7. Оптимальна величина залишку грошових коштів

Передбачається поетапне виконання наступних дій:

1. Побудова моделі майбутніх грошових потоків (прогноз на основі фінансової звітності або бюджетування).

2. Формування плану платежів, включаючи інвестиції. Визначення пріоритетних платежів. Складання платіжного календаря.

3. Створення резерву на непередбачені витрати.

Розрахунок може бути проведений виходячи з показників оборотності грошових коштів і середньоденного витрати готівки в компанії.

Визначення достатності грошових коштів. Мінімальний залишок грошових коштів на рахунках

де Пдв - мінімальний залишок грошових коштів (норматив); Р^ - середньоденний витрата грошових коштів; Д - норма запасу, дні.

де Д0(ДС) - тривалість обороту грошових коштів; Дср - середні залишки грошових коштів на рахунках.

Грошовий обіг - сума кредитових оборотів за рахунками грошових коштів.

Визначення резерву готівкових грошових коштів:

де Р - резерв; ДП - приплив грошових коштів; ДОт - відтік грошових коштів; Т- тривалість аналізованого періоду, дні; Дрз - резервний період, дні.

Приклад 8.2

ДП= 10 ден. од.; ДОт = 80 ден. од.; Дрз = 9 днів; Т = 30 днів.

Більш складним інструментом оптимізації рівня грошових коштів є використання елементів моделювання процесів. У перших роботах, найбільш часто згадуваних в навчальній літературі з управління грошовими коштами, розглядається задача мінімізації витрат по трансакціям фірми з грошовими коштами. В основному мінімізуються альтернативні витрати тримання готівки грошових коштів (упущена можливість їх вигідного інвестування) та трансакційні витрати по їх управлінню (щодо обміну грошових коштів на цінні папери або по взяттю короткострокових позичок).

Серед подібних моделей широке поширення в підручниках з фінансового менеджменту отримали моделі управління грошовими коштами Бомола (або у французькій транскрипції - Баумоля) (рис. 8.8) і Міллера-Орра (рис. 8.9).

Мета моделі - мінімізація упущеної вигоди від зберігання на розрахунковому рахунку залишків грошових коштів, які не приносять доходу. Модель Бомола може бути використана в умовах стабільності і прогнозованості грошових коштів компанії.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Грошові потоки підприємства і управління ними
Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами
Семифакторная модель фінансового управління на базі грошового потоку
Формування та класифікація грошових потоків
Управління потоками грошових коштів
Тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці
Оцінка грошового потоку прямим методом
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
Сучасні вимірювачі грошових потоків
Використання інформації про грошових потоках
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук