Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аудит системи менеджменту якості на підприємстві

Для підтримки ефективного функціонування системи менеджменту якості на підприємстві необхідна організація аудиту.

Під аудитом розуміється систематичний, незалежний документований процес отримання свідчень аудиту (перевірки) і об'єктивного їх оцінювання з метою встановлення ступеня виконання узгоджених критеріїв аудиту (перевірки).

В рамках СМЯ аудит пов'язаний з вирішенням трьох основних завдань:

o діяльність, що стосується якості, повинна відповідати спланованим вимогам (основою є стандарт);

o вимоги повинні відповідати досягненню цілей;

o вимоги повинні фактично виконуватися. Виділяють наступні види аудиту в рамках СМЯ:

1) системний аудит;

2) методичний аудит;

3) аудит продукції.

Системний аудит може виступати у таких формах:

o внутрішній аудит (організація сама перевіряє власну СМЯ на відповідність MC ІСО серій 9000,14000);

o зовнішній аудит клієнтом (клієнт проводить аудит СМЯ у постачальника);

o зовнішній сертифікаційний аудит (незалежна організація здійснює аудит з метою сертифікації СМЯ).

Значення системного аудиту полягає в тому, що шляхом внутрішніх аудитів через регулярні відрізки часу перевіряються всі ланки підприємства на їх відповідність заходів з управління якістю. Це робиться для того, щоб визначити оптимальний рівень цілеспрямованої та активної діяльності з попередження невідповідностей.

Внутрішній системний аудит - інструмент моніторингу СУЯ; він проводиться за такими напрямами:

o перевіряється цілеспрямованість, відповідність і дієвість усіх заходів з управління якістю всієї системи цілком;

o перевіряється полпота документування заходів з управління якістю;

o досліджується виконання вимог стандартів ІСО 9000, 14000.

При цьому висуваються пропозиції щодо коригування заходів і поліпшення якості продукції, процесів і системи.

Методичний аудит (аудит процесів) проводиться для перевірки процесів, у тому числі виробничих або їх методів. Особливо це стосується таких методів, при яких якість виробу під час самих процесів визначити неможливо, наприклад, при зварюванні, паянні, литві, загартовування, гальванізації.

Методичний аудит проводиться:

o для підтвердження прямих або непрямих параметрів процесу з управління якістю і для визначення можливостей поліпшення якості даного методу;

o забезпечення необхідної реєстрації ознак якості процесу;

o систематичного поліпшення контролю процесу під час виробництва.

Методичний аудит відноситься до стосуються цього методичних рекомендацій, робочих інструкцій, а також документації з його контролю.

Аудит продукції служить перевірці відповідності виконання виробу певним вимогам (на певних етапах виробництва). Для цього проводяться перевірка якості складових елементів груп кінцевого результату у взаємозв'язку з випробуваннями, наприклад документів по виготовленню, процесу виготовлення, включаючи і вживане обладнання та засоби контролю. Аудит продукції проводиться:

o для додаткової незалежної перевірки рівня якості;

o додаткового забезпечення виконання певних вимог якості, визначення можливостей щодо поліпшення якості виробу, визначення рівня якості наданих на випробування одиниць;

o визначення здатності випробувальної лабораторії;

o визначення доцільності випробувань.

Для підприємств особливу роль відіграє проведення внутрішнього аудиту, мета якого - оцінка СУЯ підприємства на відповідність вимогам МС ІСО 9000. У зв'язку з цим необхідно визначити: чи відповідають елементи управління якістю певним вимогам; досягаються цілі якості; виконуються законодавчо-правові норми. При цьому однаково важливо отримати підтвердження відповідності, так і невідповідності СУЯ вимогам стандарту.

Внутрішній аудит на підприємстві носить постійний і систематичний характер. Для його проведення на підприємстві створюється група внутрішнього аудиту СМЯ. Керівник внутрішнього аудиту несе відповідальність за формування та виконання плану проведення аудиту; надання звіту за його результатами керівництву підприємства.

Аудитори повинні:

o мати документи про закінчення загальної і спеціальної програми навчання;

o мати не менше ніж чотирирічний досвід роботи, і не менше двох років повинні займатися питаннями управління якістю;

o мати досвід проведення аудитів;

o пропрацювати не менше 20 днів у групі аудиторів;

o брати участь у перевірках документів системи менеджменту якості;

o брати участь у проведенні аудитів та складанні звітів за їх результатами.

Крім того, аудитори повинні володіти і певними особистісними якостями (вміти реально оцінювати факти; бути об'єктивними; вміти спілкуватися з людьми; уміти робити висновки тощо).

Керівник групи аудиторів повинен бути досвідченим аудитором, він повинен мати досвід проведення не менше чотирьох аудитів і володіти організаторськими здібностями.

План аудиту (план по проведенню аудиту) повинен складатися керівником групи аудиту і затверджуватися керівництвом підприємства.

Для всіх що беруть участь в аудиті відділів визначається потреба часу для проходження аудиту. На рис. 9.3 представлений процес проведення аудиту якості на підприємстві.

Процес проведення аудиту якості на підприємстві

Рис. 93. Процес проведення аудиту якості на підприємстві

При проведенні аудиту рекомендується розробляти запитальники, на основі яких необхідно здійснювати опитування і оцінку результатів. Запитальник але аудиту повинен бути складений на підставі вимог або рекомендацій застосовуваного міжнародного стандарту (ISO 9000,14000). Для оцінки системи управління якістю досить приблизно 200 питань аудиту. При розробці опитувальника можна використовувати схему, представлену на рис. 9.4.

Схема формування питань аудиту

Рис. 9.4. Схема формування запитань з аудиту

Навмисно не придумаєш

При проведенні аудиту системи менеджменту якості підприємства аудитором було поставлено питання, який викликав оригінальний відповідь:

- А де у вас керівництво але якості?

- Є.

- Чи можна його побачити?

- Ні, він приходить лише до 10:00.

При плануванні аудиту необхідно складати та інші робочі документи та формуляри, наприклад: протоколи аудиту щодо документації підсумків аудиту і відхилень, які в основному стосуються листа питань; матеріали відхилень по документації та їх значення; звіти з аудиту, в яких дається інформація про підсумки і формулюються заходи щодо поліпшення.

Звіт з аудиту повинен містити:

o докладний план аудиту, точні дані співробітників, які проводили аудит, та уповноваженого за якістю проверявшейся організації, терміни аудиту і точна назва проверявшейся організації;

o точне найменування документів, на підставі яких проводився аудит;

o виявлені невідповідності та відхилення;

o думку групи аудиторів про те, наскільки піддавалася аудиту організація виконує вимоги застосовуваного стандарту з управління якістю та відповідних документів;

o думку групи аудиторів про те, чи здатна СМЯ виконувати поставлені цілі в області якості.

Звіт з аудиту є конфіденційним документом і передається керівнику підприємства, а також відповідальним особам перевірених підрозділів, тому повинен бути складений список осіб, допущених до роботи з звітом по аудиту. Зберігання звіту з аудиту здійснюється, як правило, у відповідності з порядком зберігання документів на підприємстві.

За результатами аудиту проводяться коригувальні заходи щодо поліпшення функціонування СМЯ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

етап. Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві.
етап. Документування системи менеджменту якості підприємства.
Формування системи менеджменту якості на підприємстві
Оцінка результативності та ефективності системи менеджменту якості підприємства
Економічний механізм управління витратами в системі менеджменту якості підприємства
Системи менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000
Система менеджменту якості соціальних послуг
Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні підприємством
Система менеджменту якості організації
Галузеві системи менеджменту якості
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси