Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в будівництві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 21. Організація служби охорони праці

Організація роботи з охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях

В організаціях відповідальність за дотримання правил охорони праці несе керівник (роботодавець). Він зобов'язаний забезпечити:

o безпечну експлуатацію виробничих будівель, споруд і обладнання, безпека технологічних процесів, а також застосування засобів колективного та індивідуального захисту;

o режими праці і відпочинку, встановлені законодавством;

o належні умови праці на кожному робочому місці;

o розробку та виконання заходів щодо охорони праці;

o проведення попереднього (при вступі на роботу) і періодичних медичних оглядів згідно із законодавством;

o проведення сертифікації робочих місць і виробничих об'єктів на відповідність вимогам охорони праці;

o забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також їх своєчасне чищення, прання і ремонт;

o відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників внаслідок несприятливих і небезпечних умов праці;

o інформування працівників про стан умов і охорони праці на робочому місці, про існуючий ризик ушкодження здоров'я та належних їм засоби індивідуального захисту, компенсації та пільги.

Передбачено, що в організаціях з чисельністю працівників понад 100 створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій області. В організації з чисельністю працівників менше 100 рішення про створення служби охорони праці приймає керівник з урахуванням специфіки діяльності організації. В організаціях створюються комітети (комісії) з охорони праці, до складу яких входять представники роботодавця, профспілок або іншого уповноваженого працівниками представницького органу. Ці комітети (комісії) організують розробку колективного договору про охорону праці, сприяють взаємодії роботодавця і працівників у справі забезпечення вимог охорони праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.

Керівництво організації повинно залучати рядових працівників у роботу з охорони праці, проводити консультації з ними з прийнятим заходам, спрямованим на зниження травматизму і аварійності, з питань впровадження нових технологій та ін

Створення на підприємстві служби охорони праці зовсім не означає, що інші служби і підрозділи не повинні займатися проблемами безпеки працюючих. Навчання співробітників та виконання прийнятих рішень в тій чи іншій мірі стосується всіх структурних одиниць організації. У роботі зі створення безпечних умов праці необхідно керуватися наступними загальними принципами:

1) комплекс заходів і засобів безпеки повинен бути адекватний можливим загрозам і ризикам;

2) організаційні та технічні заходи безпеки не повинні заважати персоналу виконувати своє виробниче завдання;

3) застосовувані методи і засоби самі не повинні представляти небезпеку для працюючих;

4) заходи безпеки не повинні суперечити чинному законодавству.

Стратегічним напрямом в області охорони праці є забезпечення пріоритету життя і здоров'я працівників. Для успішної реалізації цієї стратегії необхідно керуватися наступними принципами організації роботи з охорони праці на підприємстві:

1) обов'язковість урахування проблем безпеки праці при вирішенні всіх питань виробництва і на всіх рівнях управління. Це означає, що на всіх стадіях, від проектування, будівництва до експлуатації, повинні дотримуватися і виконуватися правила і норми охорони праці;

2) відповідальність кожного з керівників, від роботодавця до майстра, за безпеку праці на підприємстві. Функціональні обов'язки з питань охорони праці, права і відповідальність кожного керівника повинні бути чітко зафіксовані в посадових обов'язках;

3) безпосередня підпорядкованість служби охорони праці вищого керівництва підприємства;

4) чітке розмежування завдань, що стоять перед службою охорони праці та іншими службами підприємства, за ключової ролі служби охорони праці в організації безпечного виробництва;

5) переважання у заходах служби охорони праці інспекторських перевірок умов праці на робочих місцях;

6) залучення до вирішення проблем охорони праці всіх співробітників підприємства; тісна взаємодія з представниками трудового колективу;

7) координація дій по забезпеченню безпеки і гігієни;

8) проведення глибоких досліджень ризику і небезпек на робочих місцях;

9) компетентність організаторів і учасників роботи з охорони праці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
Функціональне поділ праці і організаційна структура служби управління персоналом
Організація інструктажів з охорони праці
Організація роботи з охорони праці на підприємстві
СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА КУТОЧКА ОХОРОНИ ПРАЦІ
Організація навчання працівників, проведення та оформлення інструктажів з охорони праці на підприємстві
Організація, нормування та оплата праці на підприємстві
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси